A A A A A
Bible Book List

Lukáš 16Slovo na cestu (SNC)

16 Ježíš vyprávěl svým učedníkům : "Jeden boháč měl správce a ten byl obviněn ze zpronevěry.

Pán si ho dal zavolat a řekl mu: 'Co to o tobě slyším? Předlož mi všechny účty a jestli jsi mě podváděl, dám ti výpověď.'

Správce přemýšlel: 'Co ted? Krumpáčem se neuživím, žebrat se stydím.

Mám nápad, jak si získat přátele; snad mi pak nabídnou slušné místo, až budu propuštěn!'

Dal si zavolat dva dlužníky svého pána, ale s každým mluvil zvlášť. Zeptal se prvního: 'Kolik jsi dlužen mému pánovi?' Muž odpověděl: 'Sto džbánů olivového oleje.'

Správce řekl: 'Tady máš svůj dlužní úpis, sedni si a napiš nový na padesát.'

Zeptal se pak toho druhého: 'Co dlužíš mému pánu?' On odpověděl: 'Sto pytlů pšenice.' I řekl mu správce: 'Vezmi si dlužní úpis a napiš jiný na osmdesát.'

Pán nakonec vychytralého správce pochválil, že uměl v nouzi poradit. Nutno přiznat, že lidé kterým jde o hmotný zisk, bývají ve svých záležitostech prozíravější než věřící,

když jde o zajištění věčného života říkám vám: Na penězích lpí hodně špíny a jednou úplně ztratí hodnotu. Jestliže však jimi někomu pomůžete, proměníte je na lásku, s kterou se sejdete na věčnosti."

10 Ježíš pokračoval: "Kdo je spolehlivý v drobnostech, je spolehlivý i v podstatných věcech. A ten, kdo je nečestný v maličkostech, selhává i ve věcech závažných.

11-12 Jste-li nepoctiví v záležitostech tohoto života, kdo může důvěřovat vaší víře v Boha? Neumíte-li správně zacházet s mizernými penězi, jak vám může Bůh svěřit věčné bohatství?

13 Žádný nemůže sloužit dvěma pánům. Vždycky bude jednoho nenávidět a druhého milovat. Jednomu dá přednost a druhým bude pohrdat. Nemůžete tedy sloužit Bohu a zároveň otročit majetku."

14 Slyšeli to farizejové, kteří byli chtiví peněz a vysmáli se mu.

15 On jim však řekl: "Chcete dělat dobrý dojem na lidi svou zbožností, ale Bůh do vás vidí. Vnějším úspěchem, kterému se obdivují lidé, Bůh pohrdá.

16 Období Zákona a proroků skončilo Janem Křtitelem. Teď slyšíte radostnou zprávu, že přišlo Boží království a kdekdo si dělá nárok na vstup do něho.

17 Ale nepleťte se, spíše pomine nebe a země, než by jediný z požadavků Božího zákona ztratil svou platnost.

18 Například, kdo se rozvádí se svou ženou a bere si jinou, proviňuje se proti přikázání "nezcizoložíš" ; a kdo se žení s rozvedenou, také cizoloží.

19 Byl jednou jeden bohatý muž, který se nákladně oblékal a každý den u něj bylo veselo a bohatě prostřeno.

20 U vrat jeho domu sedával žebrák Lazar. Jeho tělo bylo samý vřed.

21 Aby utišil hlad, čekával na zbytky ze stolu toho boháče. Psi přibíhali a olizovali mu rány.

22 Lazar zemřel a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Krátce nato zemřel i boháč a pohřbili ho.

23 V ohnivých mukách pozdvihl oči a uviděl v dálce Abrahama s Lazarem

24 a prosil: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať namočí alespoň špičku prstu ve vodě a svlaží mi rty, hrozně tu v tom žáru trpím.'

25 Abraham však řekl: 'Vzpomeň si, jak se ti vedlo na zemi. Tobě se vždycky dařilo dobře, ale na Lazara zbylo jen to nejhorší. Nyní se má dobře on, a ty trpíš.

26 Kromě toho je mezi námi taková propast, že ji nikdo nemůže překonat, i kdyby se snažil.'

27 Boháč se ještě přimlouval: 'Otče Abrahame, pošli ho tedy do mého rodného domu.

28 Mám pět bratrů, ať je někdo varuje, aby nedopadli jako já.'

29 Abraham odpověděl: 'Mají přece bibli, ať se podle ní řídí.'

30 Boháč však odporoval: 'Kdepak, otče Abrahame, Písmo na ně nestačí, ale kdyby tak někdo vstal z mrtvých, to by na všecko hleděli jinak.'

31 Abraham odpověděl: 'Když nedají na Mojžíšův zákon a proroky, neuvěří nikomu, i kdyby vstal z mrtvých.'"

Slovo na cestu (SNC)

Copyright © 1988 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes