A A A A A
Bible Book List

Lucas 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ romano

Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e caféngˈˊ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ cangámˈˉtu̱r có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ Capernaum. Jo̱ e fɨˊ fɨɨˋ Capernaum do nitáangˋ jaangˋ fii˜ ˈléeˉ i̱ niseengˋ fɨˊ Roma. Jo̱ niseengˋ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ i̱ iiñ˜ dsíngˈˉ, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ niráaiñˋ dséeˈr˜, jo̱ dseángˈˉ tɨˊ lɨ˜ nijúumˉbre co̱ˈ eáamˊ lɨ́ɨiñˊ. Jo̱ mɨ˜ calɨñiˊ i̱ fii˜ ˈléeˉ do e caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ Capernaum, jo̱ dsifɨˊ ladob casíiñˋ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e cangoféeiñˈˇ Jesús faˈ e nidsérˉ e nidsijmiˈleáaiñˆ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do. 4-5 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús, jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ ngolíiñˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—I̱ fii˜ ˈléeˉ i̱ casíiˋ quíˉnaaˈ do, dsíngˈˉ guiúiñˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel, co̱ˈ íˋbre caquiʉˈrˊ ta˜ e calɨ́ɨˉ guáˈˉ quíˉnaaˈ, jo̱baˈ ii˜naaˈ e nijmɨcó̱o̱ˈˇre lana.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús jaléˈˋ e cajíngˈˉ i̱ dseaˋ do, jo̱ cangóˉbre có̱o̱iñˈ˜ do. Dsʉˈ nʉ́ˈˉguɨ e niguiéeˊ Jesús fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do, cajíñˈˊ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ casíingˋ i̱ fii˜ ˈléeˉ do i̱ quie̱ˊ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Jesús lala:

—Lalab jíngˈˉ fíiˋnaaˈ: “Fíiˋi, jaˋ jméeˈˆ fɨˈíˆ faˈ ñiˈˊ tɨˊ quiéˉe, co̱ˈ jaˋ catɨ́ɨnˈˉ faˈ e niˈúunˈ˜ sɨnʉ́ʉˆ quiéˉe, co̱ˈ dseaˋ ˈgømˈˊ ˈnʉˋ, o̱ˈguɨ faˈ e cateáˉ dsiiˉ e cagaˈnénˈˋn ˈnʉˋ ˈñiáˈˋa, co̱ˈ dseaˋ fémˈˊ ˈnʉˋ. Jo̱ lɨco̱ˈ féeˈ˜ e niˈleáangˉ dseaˋ dséeˈ˜ quiéˉe, jo̱ niˈleáamˉbre jóng. Dsʉco̱ˈ jnea˜ seemˋ dseaˋ i̱ quiʉˈˊ ta˜ quiéˉe, jo̱guɨ seemˋ dseaˋ i̱ quiʉ́ˈˋʉ ta˜ cajo̱. Jo̱ mɨ˜ fɨ́ɨˉɨ jaangˋ dseaˋ quiéˉe e gua˜, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b dséerˊ; jo̱guɨ mɨ˜ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ i̱ jiéngˈˋ e neaˊ, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b jáarˊ cajo̱; o̱si mɨ˜ fɨ́ɨˉɨ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiéˉe e jmeeˉ e la, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b jmóorˋ cajo̱; jo̱ jalémˈˋ dseaˋ quiéˉe nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiéˉe.”

Jo̱ jalébˈˋ e júuˆ na quie̱ˊ i̱ dseaˋ i̱ cangojmijíngˈˊ Jesús do.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús lado, jo̱ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíirˊ jo̱ caji̱ˈrˊ nir˜ cajǿøiñˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ có̱o̱ˈr˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel jaˋ mɨˊ cajínˈˊn jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˆ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ romano la.

10 Jo̱ cangolíimˋtu̱ i̱ dseaˋ do fɨˊ quiáˈˉ i̱ fii˜ ˈléeˉ do. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ, joˋ eeˋ lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ nɨnicaˈláamˉbre.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús e cají̱ˈˊtu̱ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangóˉ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Naín có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈr˜ ie˜ jo̱. 12 Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ quiá̱ˈˉ e fɨɨˋ do, jo̱ cajíñˈˊ cabøø˜ dseaˋ i̱ jéengˋ jaangˋ ˈlɨɨ˜, jo̱ teáaiñˈ˜ do fɨˊ e nɨngolíiñˉ fɨˊ codsiiˇ. Jo̱ dsíngˈˉ quɨˈˊ niquiáˈˆ i̱ ˈlɨɨ˜ do, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ dob jó̱o̱rˊ i̱ niseengˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱ seengˋ quiáˈrˉ, co̱ˈ nɨnicajúmˉ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ cajo̱. 13 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ Jesús e joˋ i̱i̱ˋ seengˋ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ ˈnɨ́ɨˉ do, jo̱ dsíngˈˉ calɨ́ˉ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨngˉneiñˈ, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala:

—Joˋ quɨˈˋ.

14 Jo̱ mɨ˜ cajíñˈˉ lado, jo̱ cangoquiéeiñˊ quiá̱ˈˉ lɨ˜ ngóoˊ e guóoˊ e iuungˉ i̱ ˈlɨɨ˜ do, jo̱ cagüɨˈrˊ e dseˈˋ guóoˊ do. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ ˈlɨɨ˜ do, dsifɨˊ ladob caje̱rˊ. Jo̱ cajíngˈˉ Jesús caféiñˈˊ i̱ ˈlɨɨ˜ do:

—Sɨmingˈˋ, jnea˜ tǿøˉø ˈnʉˋ: ¡Ráanˈˉ na!

15 Jo̱ dsifɨˊ ladob cají̱ˈˊ i̱ ˈlɨɨ˜ do, jo̱guɨ caguárˋ jo̱ canaaiñˋ féˈrˋ. Jo̱ Jesús cajáiñˈˋ i̱ sɨmingˈˋ do có̱o̱ˈ˜ niquiáiñˈˆ. 16 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e cají̱ˈˊ i̱ ˈlɨɨ˜ do, jo̱baˈ dsíngˈˉ cangogáˋ dsíirˊ jo̱guɨ dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ cajo̱. Jo̱ canaaiñˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜:

—Jaangˋ dseaˋ i̱ ˈgøngˈˊ eáangˊ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ nɨcagüéiñˉ jee˜ jneaa˜aaˈ lana.

Jo̱guɨ féˈˋguɨr cajo̱ lala:

—Fidiéebˇ nɨcagüéiñˉ e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ.

17 Jo̱ jalémˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e néeˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lacúngˈˊ jo̱, calɨñirˊ e júuˆ jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e cajméeˋ Jesús do.

Mɨ˜ casíingˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús

18 Jo̱ lajeeˇ jo̱ calɨñiˊ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do jaléˈˋ e jmóoˋ Jesús, co̱ˈ e júuˆ jo̱ cajméeˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Juan do. 19 Jo̱baˈ catǿˈˉ i̱ Juan do gángˉ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ casíingˋneiñˈ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús e cangojmɨngɨ́ɨˈrˇ dseaˋ do su íˋbingˈ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nigüéengˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, o̱si ˈnéˉ e nijémˉbɨr jaangˋguɨ i̱ jiéngˈˋ é. 20-21 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Juan do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱ guiˈnangˈˇ jmóoˋ dseaˋ do mɨ́ɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ lɨ́ɨngˊ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ: seengˋ dseaˋ tiuungˉ jo̱guɨ seengˋ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ. Jo̱baˈ cangábˉ i̱ dseaˋ gángˉ do mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do. Jo̱ cangoquiéengˊ i̱ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Juan do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ Jesús jo̱ cajmɨngɨˈrˊ dseaˋ do:

—I̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do casíiñˋ jneaˈˆ e cajajmɨngɨ́ɨˈˇnaaˈ ˈnʉˋ, ¿su ˈnʉbˋ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nigüéengˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, o̱si ˈnéˉ e nijeemˉbaaˈ jaangˋ i̱ jiéngˈˋguɨ é?

22 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Güɨlíingˋnaˈ güɨjméeˈ˜naˈ i̱ Juan do júuˆ jaléˈˋ e nɨcañíiˉnaˈ jo̱guɨ jaléˈˋ e nɨcanʉ́ʉˉnaˈ na: güɨjméeˈ˜naˈr júuˆ jial lɨjnéˈˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ tiuungˉ, jo̱guɨ jial ngɨˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ jlúungˈ˜, jo̱guɨ jial lɨnúubˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ güɨɨng˜, jo̱guɨ jial ˈláangˉtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ ˈlɨˈˆ fɨˊ ngúuˊ táangˋ, jo̱guɨ jial jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜, jo̱guɨ jial guiaaˉ júuˆ cajo̱ quiáˈˉ jial nileángˋ jaléngˈˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 23 Jo̱ juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨtúngˉ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.

24 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e féˈˋ Jesús lado, jo̱ cangolíimˋtu̱ i̱ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, jo̱ Jesús canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ taang˜ có̱o̱ˈr˜ do jaléˈˋ juguiʉ́ˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ Juan do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—¿E˜ caguijǿøˉ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ canʉ́ʉˉnaˈ e ningɨˊ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ? ¿Jሠleáaˈ˜?, jaˋ caguijøøng˜ ˈnʉ́ˈˋ jaangˋ dseaˋ i̱ uaang˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ jmóoˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ ta˜ quiʉˈˊ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ cuɨñíˈˆ e dséeˊ cataangˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ íiˊ guíˋ, 25 o̱ˈguɨ caguijøøng˜naˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jloˈˆ sɨ̱ˈˆ i̱ seengˋ juguiʉ́ˉ, co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ e i̱ dseaˋ laˈíˋ neáaiñˊ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ. 26 Jo̱ ¿i̱˜ ɨˊ óoˊnaˈ i̱ caguijøøng˜naˈ? Jo̱ e jáˈˉ, ˈnʉ́ˈˋ caguijøøng˜naˈ jaangˋ dseaˋ i̱ laniingˉguɨ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ caguiaangˉ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. 27 Jo̱ nab nɨcalɨti˜ laco̱ˈ féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

Nisɨ́ɨnˆn jaangˋ dseaˋ i̱ niguiáˉ júuˆ quiéˉe nʉ́ˈˉguɨ e niguóˈˆ fɨˊ jmɨgüíˋ
e laco̱ˈ niguiárˉ guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ ningɨ́ˈˆ.

Jo̱ lanab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ i̱ Juan do.

28 Jo̱ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcaféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jaˋ mɨˊ calɨséngˋ jaangˋ i̱ niingˉguɨ ta˜ quiáˈˉ laco̱ˈ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ niingˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈrˉ, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ niingˉguɨ laco̱ˈ i̱ Juan do.

29 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ canúuˉ júuˆ quiáˈˉ i̱ Juan do ie˜ jo̱ cajgáamˉbre jmɨɨˋ, jo̱guɨ lajo̱b cajméeˋ cajo̱ jɨˋguɨ jaléngˈˋ nodsicuuˉ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ dseata˜ quiáˈˉ Roma, co̱ˈ calɨlíˈrˆ e Fidiéeˇbingˈ i̱ éeˋ røøˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. 30 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel jaˋ calɨˈiiñ˜ faˈ cajgáaiñˉ jmɨɨˋ mɨ˜ cajáˉ i̱ Juan do, co̱ˈ jaˋ calɨˈiiñ˜ lají̱i̱ˈ˜ e lamɨ˜ sɨˈíiñˆ niˈíñˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

31 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús:

—¿I̱˜ nifáˈˆa i̱ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ lana? 32 Co̱ˈ jaléngˈˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ la lɨ́ɨngˊ jiuung˜ i̱ taang˜ tacóoˋ fɨˊ ˈmóoˈ˜, jo̱ mɨ˜ nitɨˈángˈˋ rúiñˈˋ jo̱ féˈrˋ lala: “Jneaˈˆ cajiʉ́ʉˆnaaˈ lúuˊ, dsʉˈ jaˋ cadseeng˜naˈ; jo̱ caˈǿˆnaaˈ jaléˈˋ e øˊ dseaˋ lɨ˜ ráangˋ ˈlɨɨ˜, dsʉˈ jaˋ caquíiˈ˜naˈ.” 33 Co̱ˈ lalab caféeˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ cajáˉ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, co̱ˈ caˈeengˉnaˈr e jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈrˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e jaˋ ˈleáangˉ gøˈrˊ jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ jaˋ ɨ̱́ˈrˋ. 34 Jo̱guɨ cagáˉ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e gǿˈˋbaa jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ gøˈˊ dseaˋ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ caˈeengˉnaˈ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ cúngˆ i̱ gøˈˊ contøøngˉ, jo̱guɨ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ íingˊ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seaˋ júuˆ e dsíngˈˉ røøiñˋ dseeˉ, o̱si có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnáˈˆ nodsicuuˉ é i̱ jmóoˋ ta˜ mɨˊ cuuˉ e catɨ́ɨngˉ dseata˜ quiáˈˉ Roma é. 35 Jo̱ dsʉˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋ Fidiéeˇ, jmijnéeiñˋ jial tíiˊ tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ.

Mɨ˜ cagǿˈˋ Jesús fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ fariseo i̱ siiˋ Simón.

36-37 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaangˋ dseaˋ fariseo i̱ siiˋ Simón catǿˈrˉ Jesús fɨˊ quiáˈrˉ e cagǿˈrˋ íiˊ e jmɨɨ˜ jo̱. Jo̱ e fɨˊ góoˋ i̱ Simón do niseengˋ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ nijmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ. Jo̱ mɨ˜ nicalɨñiˊ i̱ dseamɨ́ˋ do e nidséˉ Jesús fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ fariseo do, jo̱ cangóˉbre cajo̱. Jo̱ lajeeˇ guiingˇ Jesús e gøˈrˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, caˈíˉ i̱ dseamɨ́ˋ do fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Jesús jo̱ quie̱rˊ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ e a˜ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ. 38 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ i̱ dseamɨ́ˋ do tɨˊ lɨ˜ guiing˜ Jesús, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜, jo̱ canaaiñˋ quɨˈrˊ. Jo̱ laco̱ˈ quɨˈrˊ, jaléˈˋ jmɨɨˋ e ɨ́ɨˋ jminir˜ do tɨˊ fɨˊ tɨɨˉ Jesús, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jmɨɨˋ jo̱ canaaiñˋ ru̱ˈrˊ tɨɨˉ dseaˋ do, jo̱guɨ cajmiquiʉ̱ˈrˊ tɨɨˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jñʉguir˜. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ lajo̱, jo̱ cachʉˈrˊ tɨɨˉ dseaˋ do, jo̱ casú̱u̱rˉ e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e quie̱rˊ do fɨˊ tɨɨˉ dseaˋ do. 39 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ i̱ dseaˋ fariseo do i̱ catǿˈˉ Jesús fɨˊ quiáˈrˉ do jaléˈˋ e cajméeˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ canaaiñˋ ɨˊ dsíirˊ: “Faco̱ˈ jáˈˉ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ dseañʉˈˋ la, jo̱baˈ nɨlíˈˆbre jóng e˜ jaléˈˋ dseeˉ røøngˋ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ güɨˈˊ tɨɨrˉ na.” 40 Jo̱baˈ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Simón, seaˋ co̱o̱ˋ e ˈnéˉ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ fariseo i̱ siiˋ Simón do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿E˜ nifoˈˆ, Tɨfaˈˊ?

41 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ gángˉ dseaˋ i̱ røøngˋ cuuˉ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jmɨˈǿøˋ cuuˉ. Jo̱ jaaiñˈˋ do røøiñˋ ˈñiáˋ ciento cuteeˋ, jo̱ jaangˋguɨiñˈ do røøiñˋ jí̱i̱ˈ˜ cincuenta cuteeˋ. 42 Jo̱ mɨ˜ camɨ́ɨˊ i̱ dseaˋ do cuuˉ quiáˈrˉ, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do jaˋ eeˋ seaˋ quírˉ quiáiñˈˉ. Jo̱baˈ joˋ eeˋ camɨ́ɨˊ i̱ dseaˋ fii˜ cuuˉ do cuuˉ quiáˈrˉ, jo̱ caláamˉ i̱ dseaˋ do, jo̱ joˋ eeˋ caquíirˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈñiáˋ. Féeˈ˜du ˈnʉˋ ne˜duˈ: ¿I̱˜ lajeeˇ lajɨˋ huáangˉ i̱ dseaˋ do eáangˊguɨ ˈneáangˋ i̱ dseaˋ cacuøˊ cuuˉ do?

43 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Simón do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jnea˜ lɨ́nˆn e i̱ dseaˋ i̱ carøøngˋ jmiguiʉˊguɨ do.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E uii˜, jábˈˉ quíiˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ.

44 Jo̱baˈ cajǿøngˉ Jesús i̱ dseamɨ́ˋ i̱ guiing˜ uii˜ tɨɨrˉ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jøøng˜ i̱ dseamɨ́ˋ la? Mɨ˜ caˈúuˋu sɨnʉ́ʉˆ quíiˈˉ, jaˋ cacuǿøˈ˜ jnea˜ jmɨɨˋ faˈ e carú̱u̱ˈ˜u̱ tɨ́ɨˋɨ laco̱ˈ tɨ́ɨngˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ la; dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ la, dseaˋ i̱ co̱ˈ jáabˊ la, nɨcaru̱ˈˊbre tɨ́ɨˋɨ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ ɨ́ɨˋ jminir˜ jo̱guɨ nɨcajmiquiʉ̱ˈrˊ có̱o̱ˈ˜ jñʉguir˜. 45 Jo̱guɨ jaˋ cachʉˈˊ ˈnʉˋ niiˉ laco̱ˈ tɨ́ɨngˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ la mɨ˜ neengˇ rúˈˋnaaˈ; dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ la jaˋ mɨˊ caquiuiñˈˊ e chʉˈrˊ tɨ́ɨˋɨ laco̱ˈ mɨ˜ caˈúuˋu sɨnʉ́ʉˆ quíiˈˉ. 46 Jo̱guɨ jaˋ casú̱u̱ˈˉ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ moguiiˉ laco̱ˈ tɨ́ɨngˋ jneaa˜aaˈ fɨˊ la; dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ la cagüéiñˉ quie̱rˊ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ e a˜ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ e ˈmoˈˆ eáangˊ, jo̱ nɨcasú̱u̱rˉ tɨ́ɨˋɨ. 47 Dsʉˈ jnea˜ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ e jáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ la dsíngˈˉ nɨcarøøiñˋ dseeˉ, dsʉˈ jnea˜ nɨcaˈímˉbaa jaléˈˋ e dseeˉ jo̱ quiáˈrˉ, jo̱baˈ dsíngˈˉ jmiˈneáaiñˋ jnea˜ lana; dsʉˈ jaléngˈˋguɨ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˉ e jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseeˉ røøiñˋ e laco̱ˈ jnea˜ niˈíin˜n jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ jmiˈneáaiñˋ jnea˜ jóng.

48 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—Nɨcaˈímˉbaa jaléˈˋ dseeˉ quíiˈˉ.

49 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊguɨ do có̱o̱ˈ˜ Jesús canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜:

—¿I̱˜ i̱ dseañʉˈˋ la e íiñˉ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ?

50 Dsʉˈ Jesús casɨ́ˈˉguɨr i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jnea˜ nɨcaˈínˉn jaléˈˋ dseeˉ quíiˈˉ dsʉco̱ˈ jábˈˉ calɨ́nˈˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe; jo̱baˈ lana guǿngˈˊ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ fɨˊ quíiˈˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes