A A A A A
Bible Book List

Lucas 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ jaˋ cajméeˋ ta˜ røøˋ quiáˈˉ fiir˜

16  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ caˈeˈˊguɨ Jesús jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈrˉ co̱o̱ˋguɨ júuˆ jáˈˉ e lafaˈ júuˆ cuento jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ, jo̱ seengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ jmóoˋ ta˜ contøøngˉ quiáˈrˉ i̱ néeˊ ni˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ. Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ caguilíiˋ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do e lɨ́ˈˆ nɨcadseáˈrˉ nɨcaˈíiñˉ lajo̱ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ fiir˜. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b catǿˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do catǿˈrˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “¿Su jábˈˆ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcajméeˋ jaléngˈˋ dseaˋ uii˜ quíiˈˉ? Lana nijá̱a̱ˈ˜ jnea˜ cuente quiáˈˉ jaléˈˋ e seaˋ quiéˉe, co̱ˈ latɨˊ lanab joˋ nijméeˈˆ ta˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ co̱ˈ joˋ ˈneánˉn ˈnʉˋ.” Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ canaaiñˋ ɨˊ dsíirˊ: “¿E˜guɨ nijmee˜e náng? Ná la catúunˋn e joˋ eeˋ ta˜ cuøˈˊ dseaˋ jnea˜. Dsíngˈˉ fɨ́nˈˉn nijmee˜e ta˜ jenuuˋ, jo̱guɨ dsíngˈˉ ɨˈˋ lɨ́ɨnˉn nimɨɨˆ cuuˉ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ. Dsʉˈ nɨcaˈǿmˈˋ dsiiˉ e˜ nijmee˜e e laco̱ˈ nilɨseengˋ dseaˋ i̱ nilɨguiúngˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ mɨ˜ nɨngɨ́ˋ e joˋ ta˜ seaˋ jmee˜e.” Jo̱baˈ canaaiñˋ tǿˈrˋ lajaangˋ lajaangˋ i̱ nirøøngˋ quiáˈˉ fiir˜. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ laˈuii˜ i̱ dseaˋ i̱ nirøøngˋ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ: “¿Jial tíiˊ røøngˋ ˈnʉˋ quiáˈˉ fíiˋi?” Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do: “Cien sɨ́ɨˊ e a˜ aceite røønˉ quiáˈrˉ.” Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajíngˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do: “Lab ró̱o̱ˋ jiˋ lɨ˜ táanˈˋ e røønˈˋ. Té̱e̱ˊ lana e røønˈˋ jí̱i̱ˈ˜ cincuenta sɨ́ɨˊ.” Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱, cajmɨngɨ́ˈrˉ jaangˋguɨ i̱ dseaˋ i̱ røøngˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Jo̱guɨ ˈnʉˋ ¿jial tíiˊ røønˈˋ?” Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do: “Cien cuéeˈ˜ mɨcuɨˈieeˋ.” Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ: “Lab ró̱o̱ˋ jiˋ lɨ˜ táanˈˋ e røønˈˋ, jo̱ té̱e̱ˊ e røønˈˋ jí̱i̱ˈ˜ ochenta.” Jo̱baˈ calɨlíˈˆ i̱ fii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do e jaˋ caˈéeiñˈˋ do røøˋ có̱o̱ˈ˜ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱ lɨfaˈ eáamˊbre líˈrˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e cajméerˋ do. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ, eáangˊguɨ líˈrˆ jmóorˋ jaléˈˋ e jmɨgǿøiñˋ dseaˋ rúiñˈˋ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

’Jo̱baˈ liúunˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ e jméaangˈ˜naˈ ta˜ jaléˈˋ e seaˋ e fɨˊ jmɨgüíˋ lɨ˜ seengˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ e laco̱ˈ nilíˈˋnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nilɨseengˋ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱baˈ mɨ˜ niguiáˋ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ, nilɨseemˋbingˈ i̱ niˈíngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ fɨɨˋ co̱o̱ˋ jóng.

10 ’Jo̱ i̱i̱ˋ i̱ caˈéeˋ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lajo̱b niˈérˉ mɨ˜ nɨseaˋ jmiguiʉˊ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱ i̱i̱ˋ i̱ jaˋ jmóoˋ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ capíˈˆ e seaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lajo̱b jaˋ jmérˉ e guiʉ́ˉ faˈ jialguɨ la jmiguiʉˊ e seaˋ quiáˈrˉ. 11 Jo̱ song jaˋ jmooˋnaˈ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quíiˉnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ lɨ˜ seengˋ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quiˊ, jo̱baˈ lajo̱b jaˋ nicuǿˈˉ Fidiéeˇ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaˈ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 12 Jo̱ song jaˋ eeˉnaˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ dseaˋ jiéngˈˋ, jo̱baˈ ¿i̱˜ i̱ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e catɨ́ɨngˉnaˈ do jóng?

13 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús e júuˆ la:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ nijmérˉ ta˜ fɨˊ quiniˇ gángˉ fiir˜ co̱lɨɨng˜, dsʉco̱ˈ song cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ nilíˋ ˈníˈˋ níimˉbre jaangˋ jo̱guɨ nijmiti˜bre ta˜ e niquiʉ́ˈˉ i̱ jaangˋguɨ do. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nijmitíˆnaˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ e nijmitíˆnaˈ cajo̱ jaléˈˋ ta˜ seángˈˋ jmiguiʉˊ cuuˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.

14 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b canaaiñˋ e lǿøiñˉ dseaˋ do, co̱ˈ eáamˊ lɨ́ˋ dsíiñˈˊ jaléˈˋ cuuˉ quiáˈrˉ. 15 Jo̱ lalab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—ˈNʉ́ˈˋbingˈ i̱ tɨˊ dsíiˊ i̱ ngɨˊ jmɨjløngˈˆ yaang˜ e eeˉnaˈ røøˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ nɨñiˊbre guiʉ́ˉ jial lɨ́ɨngˊnaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ. Jo̱ jaléˈˋ e jmɨˈgóˋ dseaˋ eáangˊ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dseángˈˉ ˈníˈˋ níimˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ e jo̱.

Eáamˊ niingˉ jaléˈˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Mɨ˜ cajáˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ, lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜baˈ mɨˊ seaˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ e caféˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱ latɨˊ ie˜ jo̱b jáaˊ e guiaˊ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ quiáˈˉ jial íingˉ dseaˋ do dseeˉ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ jial iiñ˜ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ. Jo̱ latɨˊ ie˜ jo̱b cuøˈˊ bíˋ yaang˜ dseaˋ e nitíiñˈ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

17 ’Jo̱ eáangˊguɨ jaˋ huɨ́ɨngˊ e niˈíingˉ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ e laco̱ˈguɨ jaˋ nilɨti˜ faˈ camɨ́ˈˆ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜.

Mɨ˜ caˈeˊ Jesús e jaˋ cuǿøngˋ e nitiúungˉ rúngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨcúngˈˆ guóˋ

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—Song jaangˋ dseañʉˈˋ catiúuiñˉ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ jo̱ nicúngˈˋtu̱r guóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseamɨ́ˋ i̱ jiéngˈˋ, jo̱baˈ ˈléeˊbre jóng fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, co̱ˈ dseebˉ éerˋ. Jo̱guɨ i̱ dseañʉˈˋ i̱ cúngˈˋ guooˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ catiúungˉ dseañʉˈˋ quiáˈˉ, jo̱baˈ ˈléeˊbre cajo̱, co̱ˈ dseebˉ éerˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ tiñíingˉ

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ casɨ́ˈˉguɨr jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ calɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ eáangˊ, jo̱ dsíngˈˉ jloˈˆ jaléˈˋ sɨ̱ˈrˆ e quie̱rˊ, jo̱guɨ laco̱o̱ˋ jmɨɨb˜ jmángˈˋ jmɨɨ˜ ˈñiaˈrˊ. 20 Jo̱guɨ cajo̱ seengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ i̱ siiˋ Lázaro i̱ tiñíingˉ eáangˊ i̱ lɨ́ɨngˊ ˈmiˈˊ latøøngˉ. Jo̱ laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜ guaˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do fɨˊ oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do 21 e güɨje̱rˇ faˈ niñíiñˋ nidǿˈrˉ jaléˈˋ e sojiʉ́ˈˋ ˈnɨˈˋ mes˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do lajeeˇ guiiñˇ e gøˈrˊ; jo̱ jɨˋguɨ jaléngˈˋ dsiiˋ dsilíingˉneˈ e ˈlʉˈˊreˈ lacaangˋ lɨ˜ lɨ́ɨˊ ˈmiˈˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do. 22 Jo̱ co̱o̱ˋ mɨ˜ caguiéˉ jmɨɨ˜ e cajúmˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, jo̱ casíingˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ jo̱ catǿˉreiñˈ do fɨˊ lɨ˜ guiingˇ Abraham fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ joˋ huǿøˉ ngóˉ mɨ˜ cajúngˉ Lázaro jo̱ cajúmˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do cajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ cangojéengˋneiñˈ do fɨˊ codsiiˇ jo̱ caˈáamˉbreiñˈ do.

23 ’Jo̱ mɨ˜ cajnéˉ dsíiˊ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do fɨˊ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ, jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ nɨˈiuuiñˉ jóng, jo̱ nɨcá̱rˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ caséerˋ nir˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ jo̱ cangáiñˉ Abraham có̱o̱ˈ˜ Lázaro e neáaiñˊ do co̱lɨɨng˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 24 Jo̱baˈ canaangˋ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do áiñˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Teaa˜ Abraham, fɨ́ɨˉ güɨlíinˈˋ jnea˜ jo̱ síingˋgo̱ Lázaro faˈ nicuǿˈrˉ jnea˜ capíˈˆ jmɨɨˋ, co̱ˈ nilɨˈleaˋ nisɨ́ˈˋɨ, co̱ˈ dsíngˈˉ quie̱e̱ˉ iihuɨ́ɨˊ e fɨˊ ni˜ jɨˋ la.” 25 Jo̱baˈ cañíiˋ Abraham quiáˈˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Jó̱o̱ˋo̱, té̱e̱ˊ oˈˊ, eáamˊ juguiʉ́ˉ cateaang˜ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ Lázaro eáamˊ cangárˉ iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ jo̱. Jo̱ lanaguɨbaˈ nɨníˋ Lázaro juguiʉ́ˉ, dsʉˈ ˈnʉˋ nabɨ nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e nimóˈˆ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ. 26 Jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jneaa˜aaˈ jaˋ cuǿøngˋ ngɨɨng˜naaˈ lacataangˋ cataangˋ, co̱ˈ co̱o̱ˋ ˈnɨˈˋ e aˈˊ eáamˊ lɨ́ɨˊ jee˜ laco̱ˈ teáangˈ˜naˈ jo̱guɨ laco̱ˈ néeˊ jneaˈˆ, jo̱ jaˋ cuǿøngˋ faˈ i̱ dseaˋ neáangˊ la ningɨ́iñˉ fɨˊ na o̱ˈguɨ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ na cuǿøngˋ jalíiñˋ fɨˊ la.”

27-28 ’Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do quiáˈˉ Abraham jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Su jaˋ jiéeˋ oˈˊ, Teaa˜ Abraham, faˈ niguiéenˈ˜ Lázaro fɨˊ jmɨgüíˋ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ ˈñíingˉ rúnˈˋn dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜o̱ e nidsijméeˈ˜reiñˈ júuˆ jial niteáiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ lajo̱baˈ nitíiñˈ˜ fɨˊ lɨ˜ guiʉ́ˆ mɨ˜ nijúuiñˉ, jo̱ jaˋ nijalíiñˋ fɨˊ lɨ˜ iuunˉ lana e quie̱e̱ˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ.” 29 Jo̱baˈ cañíiˋ Abraham quiáˈˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Dob seaˋ jaléˈˋ jiˋ lɨ˜ féˈˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Moi˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱ güɨjmitir˜ jaléˈˋ e jo̱.” 30 Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do jo̱ casɨ́ˈrˉ Abraham: “Lajo̱b lɨ́ɨˊ, Teaa˜ Abraham. Dsʉˈ eáangˊguɨ jaˋ huɨ́ɨngˊ niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ fɨng song caguiéngˈˉ jaangˋ ˈlɨɨ˜ jo̱ niguiárˉ júuˆ e˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cá̱ˋ dseaˋ fɨˊ la.” 31 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Abraham quiáˈˉ i̱ dseaˋ seaˋ cuuˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Song jaˋ jíiˈr˜ o̱ˈguɨ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Moi˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ, jo̱baˈ lajo̱b jaˋ nilɨjíiˈr˜ o̱ˈguɨ jáˈˉ nilíiñˋ cajo̱ nañiˊ faˈ jaangˋ ˈlɨɨ˜ nijí̱ˈrˊ jo̱ niguiengˈˊtu̱r fɨˊ jmɨgüíˋ caléˈˋ catú̱ˉ.”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes