A A A A A
Bible Book List

Lucas 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ yaangˋ

14  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ lajeeˇ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel, catǿˉ jaangˋ fii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo catǿˈrˉ Jesús e nidǿˈˉ dseaˋ do íiˊ fɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱, dob teáangˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo i̱ caguiaangˉ do có̱o̱ˈ˜ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e téeiñˋ Jesús lajeeˇ jo̱. Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ teáangˉ do niquiéengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nilɨ́ɨngˊ jmohuɨ́ɨˊ e yaaiñˋ. Jo̱ mɨ˜ cangángˉ Jesús i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, dsifɨˊ lajo̱b cajmɨngɨˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ neáangˊ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Su cuǿøngˋ e nijmiˈleáanˆn jaangˋ dseaˋ dséeˈ˜ lajeeˇ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ o̱faˈ jaˋ cuǿøngˋ é?

Dsʉˈ tiibˉ caje̱ˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ jaˋ eeˋ cañíirˋ. Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b catɨ́ɨngˉ Jesús i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, jo̱ caˈláamˉbiñˈ do lají̱i̱ˈ˜ e jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨ́ɨiñˈˊ. Jo̱baˈ caquiʉˈˊ Jesús ta˜ e cangámˈˉbiñˈ do. Jo̱guɨ dsifɨˊ ladob casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jሠjáˈˉ? jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ niseáang˜naˈ jó̱o̱ˋnaˈ o̱si jóˈˋ núuˆ quíiˉnaˈ song calɨngɨɨng˜naˈ e catǿiñˈˋ o̱si catǿngˈˋneˈ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ ɨ̱́ɨ̱ˊ lajeeˇ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ.

Dsʉˈ calébˈˋtu̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do jaˋ eeˋ cañíirˋ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ˈˆ júuˆ quiáˈˉ Jesús.

Jaléngˈˋ dseaˋ mɨ́ɨng˜ quiáˈˉ dseaˋ cungˈˊ guóˋ

Jo̱ lajeeˇ jo̱ cajíngˈˉ i̱ dseaˋ fii˜ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo do e nigüeáˋ dseaˋ e nidǿˈrˉ, jo̱ jalémˈˋ i̱ dseaˋ do caguiˈrˊ lɨ˜ niingˉguɨ nigüeárˋ. Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Jesús e cajméeˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lado, jo̱baˈ caˈeˈˊreiñˈ e júuˆ la jo̱ cajíñˈˉ:

—Mɨ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ cungˈˊ guóˋ tǿˈrˋ ˈnʉˋ fɨˊ quiáˈrˉ, jo̱ mɨ˜ niguieˈˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ, jaˋ jmeeˈˉ faˈ ningɨɨnˈ˜ e niníˈˆ lɨ˜ niingˉguɨ, co̱ˈ jialfaˈ caguiéˉ jaangˋ dseaˋ mɨ́ɨng˜ i̱ niingˉguɨ laco̱ˈ ˈnʉˋ fɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do. Jo̱ song ˈnʉˋ nɨguiinˈ˜ lɨ˜ niingˉguɨ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ catǿˈˉ ˈnʉˋ do ˈnéˉ nisɨ́ˈrˋ ˈnʉˋ e nijéenˈ˜ lɨ˜ nɨguiinˈ˜ do, jo̱ nigüeáˋ i̱ dseaˋ jaangˋ do, jo̱ jo̱b lɨ˜ nicá̱ˆ ˈnʉˋ fɨˈɨˈˋ mɨ˜ nijéenˈ˜ e lɨ˜ nɨguiinˈ˜ do, jo̱ nigüɨníˈˋ cartɨˊ cøøngˋguɨ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ dseaˋ i̱ jaˋ niingˉ. 10 Dsʉˈ mɨ˜ tǿˈˋ i̱ dseaˋ do ˈnʉˋ fɨˊ lɨ˜ néeˊ júuˆ, ˈnéˉ niníˈˆ cartɨˊ cøøngˋguɨ lɨ˜ neáangˊ dseaˋ i̱ jaˋ niingˉ mɨ˜ niguieˈˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ. Jo̱baˈ mɨ˜ niníiñˉ ˈnʉˋ, nitǿˈrˋ ˈnʉˋ jo̱ nijíñˈˉ: “Fɨˊ la ngɨɨng˜, co̱ˈ fɨˊ lab lɨ˜ guaˋ dseaˋ i̱ niingˉguɨ.” Jo̱baˈ niníˈˆ lɨ˜ niingˉguɨ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ mɨ́ɨng˜ i̱ nɨneáangˊ quiáˈrˉ do. 11 Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmɨcǿøngˈ˜ yaangˇ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, íˋbingˈ i̱ nicá̱ˋ fɨˈɨˈˋ, jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨcǿøngˈ˜ yaang˜ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ, íˋbingˈ i̱ niingˉguɨ lajeeˇ lajaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

12 Jo̱guɨ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ i̱ catǿˉ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Mɨ˜ jmooˋ ˈnʉˋ jmɨɨ˜ jo̱ iinˈ˜ nihéenˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jaˋ ˈnéˉ nitǿˈˆ jaléngˈˋ i̱ cuíinˈˋ o̱ˈguɨ jaléngˈˋ rúnˈˋ o̱ˈguɨ jaléngˈˋ i̱ seaˋ cuuˉ. Dsʉco̱ˈ song cajmeeˈˉ lajo̱, jo̱baˈ lajo̱b nitǿˈˋtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ˈnʉˋ mɨ˜ nijmérˉ jmɨɨ˜ lajaangˋ lajaaiñˋ fɨˊ quiáˈrˉ. 13 Co̱ˈ guiʉ́ˉguɨ e mɨ˜ nijméeˆ ˈnʉˋ jmɨɨ˜, nitǿˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíinˈˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˋ ngɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ bǿøngˈ˜ jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ tiuungˉ. 14 Jo̱ jo̱guɨbaˈ dsíngˈˉ nilɨˈiáangˋ oˈˊ jóng dsʉco̱ˈ jaˋ líˋ niquɨˈˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do táaˊ quíiˈˉ faˈ nicuǿˈrˉ ˈnʉˋ laco̱ˈ cacuǿøˈ˜re. Jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, íbˋ dseaˋ i̱ nicuǿˈˉ ˈnʉˋ mɨ˜ niguiéeˊ oor˜ e nijí̱ˈˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨsɨguiúngˆ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ.

Mɨ˜ jaangˋ dseaˋ cahéiñˈˊ fɨ́ɨngˊ dseaˋ fɨˊ quiáˈrˉ

15 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús, jaangˋ i̱ dseaˋ laˈóˈˋ neáaiñˊ gøˈrˊ do cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Juguiʉ́ˉ oˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ nitɨ́ngˉ nidǿˈˉ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ oor˜ quiáˈrˉ.

16 Jo̱baˈ casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱o̱ˋ néeˈ˜ caguiaˊ jaangˋ dseañʉˈˋ guiʉ́ˉ e nidǿˈˉ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ mɨ́ɨng˜ fɨˊ quiáˈrˉ. 17 Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ oor˜ e nidǿˈrˉ, jo̱ casíiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ e cangotéerˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ nɨsɨmɨ́ɨngˇ do. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do fɨˊ quiáˈˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ nɨsɨmɨ́ɨngˇ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Güɨlíingˉnaˈ lajmɨnáˉ, co̱ˈ dob nɨgüɨje̱e̱ˇ fíiˋi e nicøˈˆnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈr˜.” 18 Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do joˋ calɨˈiiñ˜ faˈ cangolíiñˉ. Jo̱ i̱ laˈuii˜ do cajíñˈˉ: “Síiˈ˜go̱ fíiˈˋ güɨjméeˋgo̱r féngˈˊ dsíirˊ e jaˋ nilíˋ nii˜i, co̱ˈ nabɨ nɨcaláˋa co̱o̱ˋ jmáangˈ˜ uǿˆ, jo̱ jo̱bɨ ˈnéˉ nijǿøˆø lajmɨnáˉ.” 19 Jo̱ jaangˋguɨ cajíngˈˉ: “Síiˈ˜go̱ fíiˈˋ güɨjméeˋgo̱r féngˈˊ dsíirˊ e jaˋ nilíˋ nii˜i, co̱ˈ nabɨ nɨcalǿnˉn ˈñiáˋ jmɨ́ɨngˋ güɨtሠquiéˉe, jo̱ íˋbɨ ˈnéˉ nimoo˜o jial jɨ́ɨˋreˈ.” 20 Jo̱guɨ jaangˋguɨ cajíngˈˉ: “Güɨsíiˈ˜go̱ fíiˈˋ e jaˋ nilíˋ nii˜i, co̱ˈ la güeamˈˉbɨ́ɨ e ngocúunˈ˜n guóoˋo, jo̱ güɨjméeˋgo̱r féngˈˊ dsíirˊ uii˜ quiéˉe.” 21 Jo̱ mɨ˜ caguiéngˈˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do fɨˊ lɨ˜ guiing˜ fiir˜ e cangocó̱o̱rˋ júuˆ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ do jaˋ nilíˋ guilíiñˉ, jo̱baˈ dsíngˈˉ calɨguíingˉ i̱ fiir˜ do mɨ˜ canúurˉ lajo̱, jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do quiáˈrˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Gua˜ güɨngɨ˜ lajmɨnáˉ lacaangˋ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ, jo̱ güɨteˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˋ ngɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ tiuungˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ bǿøngˈ˜, jo̱ güɨjalíiñˉ e nidǿˈrˉ fɨˊ quiéˉe.” 22 Jo̱ cangóbˉ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do cangojméerˆ laco̱ˈ ta˜ caquiʉˈˊ fiir˜. Jo̱ malɨɨ˜guɨ lajo̱ caguiémˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ guiing˜ fiir˜ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala: “Nɨcangotéeˉbaa jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféeˈ˜ do ˈmɨ́ɨˉ, jo̱ nab nɨneáaiñˊ lana, dsʉˈ jóoˋbɨ lɨ˜ nigüeáˋguɨ dseaˋ.” 23 Jo̱baˈ cajíngˈˉ i̱ fiir˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ: “Gua˜ güɨngɨ˜guɨ laˈúngˉ lacaangˋ lɨ˜ jaˋ mɨˊ caguiéeˈˉ, jo̱ güɨteˈˊguɨ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱ güɨjalíiñˉ lɨɨng˜ güɨrǿøngˋ sɨnʉ́ʉˆ quiéˉe. 24 Dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ i̱ catǿøˉø laˈuii˜ do joˋ nidǿˈrˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ fɨˊ quiéˉe.”

ˈNéˉ ɨ́ˉ dsíiˊ dseaˋ røøˋ song iiñ˜ nijmicuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ

25 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, dsíngˈˉ fɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ ngolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ ngóoˊ Jesús. Jo̱baˈ caje̱rˊ jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

26 —Song i̱i̱ˋ iing˜ niˈuíingˉ dseaˋ quiéˉe, ˈnéˉ nilɨˈiing˜guɨr jnea˜ laco̱ˈguɨ tiquiáˈrˆ o̱si niquiáˈrˆ o̱si jaléngˈˋ rúiñˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ o̱si dseañʉˈˋ quiáˈrˉ é o̱si jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ, jo̱guɨ ˈnéˉ nilɨˈiing˜guɨr jnea˜ laco̱ˈguɨ ˈñiaˈrˊ cajo̱. 27 Jo̱ song i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ niseángˈˊ lafaˈ crúuˆ quiáˈrˉ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e guiaˊ dsíirˊ e nidsingɨ́ɨiñˋ e huɨ́ɨngˊ uíiˈ˜ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe jo̱guɨ jaˋ ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nilíiñˉ dseaˋ quiéˉe. 28 Faˈ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ iing˜naˈ nijméeˈ˜naˈ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ, ˈnéˉ nijméeˈ˜naˈ cuante quíiˉnaˈ su seabˋ cuuˉ quiáˈˉ e ninaangˉnaˈ e nijméeˈ˜naˈ e ˈnʉ́ʉˊ do carˋ nitéˈˊ. 29 Dsʉco̱ˈ faˈ lɨ́ˈˆ canaangˋ e lɨ́ɨˋ e ˈnʉ́ʉˊ do lajo̱ e jaˋ mɨˊ calɨ́ɨˉ cuante røøˋ jial tíiˊ cuuˉ nilɨˈnéˉ, jo̱ jialfaˈ jaˋ catóˈˊ, jo̱ dsíngˈˉ ningɨ́ɨngˉ dseaˋ i̱ dseaˋ fii˜ e ˈnʉ́ʉˊ e guiˈnáˈˆ lɨ́ɨˋ do 30 jo̱ nijíñˈˉ: “I̱ dseañʉˈˋ do nɨcajmɨcaaiñ˜ e cajmeˈrˊ ˈnʉr˜ o̱faˈ niseaˋ cuuˉ e nijmitéˈrˊ carˋ caˈieengˋ.” 31 O̱si jaangˋ dseata˜ iiñ˜ nijmérˉ mɨ́ɨˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseata˜ i̱ jiéngˈˋ, jo̱baˈ ˈnéˉ niˈɨ́ˉ dsíirˊ su niquɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseata˜ do song i̱ dseata˜ íˋ jéeiñˋ tú̱ˉ ˈléˈˋguɨ dseaˋ laco̱ˈguɨ ˈñiaˈrˊ. 32 Jo̱ song calɨlíˈˆ i̱ dseata˜ do e jaˋ niquɨ́ɨˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ jmɨɨ˜ e nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ fɨ́ɨngˊguɨ do, jo̱baˈ ˈnéˉ nisíñˉ dseaˋ quiáˈrˉ e nidsimɨiñˈ˜ do jmɨˈeeˇ e joˋ nitíñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseata˜ i̱ jaangˋguɨ do. 33 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, doñiˊ i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ niˈnángˋ caˈˊ lajaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíirˊ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng e nilíiñˉ dseaˋ quiéˉe.

Jial mɨ˜ joˋ dseengˋ ñi˜

34-35 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—Dsíngˈˉ íingˆ ta˜ jaléˈˋ ñi˜, jo̱ dsʉˈ song caˈíngˉ lají̱i̱ˈ˜ e ñii˜ do, jo̱baˈ joˋ eeˋ ta˜ íingˆ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jóng, jo̱ lɨco̱ˈ nibíbˋ dseaˋ, dsʉco̱ˈ jaˋ mɨ́ɨˊ seaˋ quiáˈˉ faˈ e nilɨñii˜tu̱. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ seaˋ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes