Add parallel Print Page Options

Chúa Giê-xu bảo họ, “Khi các con cầu nguyện, hãy nói như sau:

‘Lạy Cha,
    nguyện cho danh Cha lúc nào cũng được tôn thánh,
Nước Cha mau đến.
Xin cho chúng con đủ thức ăn mỗi ngày.
Xin tha tội cho chúng con,
    vì chúng con cũng tha thứ những người làm lỗi với chúng con.
Xin đừng đưa chúng con vào sự cám dỗ.’”

Read full chapter