Add parallel Print Page Options

Čo z toho pre nás vyplýva? Budeme ďalej hrešiť, aby nám Boh mohol prejaviť ešte väčšiu milosť a lásku?

Isteže nie! Vláda hriechu bola predsa nad nami zlomená. Ako by sme mohli s ním naďalej žiť?

Alebo azda neviete, že všetci, ktorí sme sa dali v mene Ježiša Krista pokrstiť, máme podiel aj na jeho smrti?

V krste sme teda zomreli s Kristom a pochovali svoju hriešnu prirodzenosť, aby tak, ako Kristus bol vzkriesený slávnou mocou svojho Otca, aj my sme žili novým životom.

Keďže sme v krste zomreli podobne ako on, budeme s ním aj žiť.

Vieme predsa, že naše staré ja" bolo ukrižované spolu s ním. Naša hriešna podstata sa tým vyslobodila z nadvlády zla, preto už nemusíme hriechu ďalej slúžiť.

Veď ten, kto zomrel, je vyslobodený z moci hriechu.

Keď sme teda svoje ja" nechali s Kristom zomrieť, musí byť na nás vidieť, že žijeme celkom iný život.

Vieme, že Kristus vstal z mŕtvych a už nikdy nezomrie. Smrť už nemá nad ním nijakú moc.

10 Zomrel raz navždy, aby zlomil moc hriechu, a teraz žije v neporušiteľnom spojení s Bohom.

11 A to isté platí aj o vás: Ste mŕtvi pre hriech, preto žite pre Boha, ktorý vám prostredníctvom Ježiša Krista daroval nový život.

12 Nedovoľte, aby vaše mdlé telo ovládal hriech a jeho zlé žiadosti.

13 Ani vaše údy nech nie sú nástrojom zla, ale oddajte sa úplne Bohu. Keďže ste zomreli s Kristom, ktorý vám daroval nový život, máte byť nástrojom spravodlivosti v Božích rukách.

14 Hriech stratil nad vami svoju moc, preto už nepodliehate zákonu, ale žijete z Božej milosti.

Oslobodení pre poslušnosť

15 Znamená to azda, že môžeme pokojne ďalej hrešiť, keďže sa nemusíme báť zákona, lebo sme získali odpustenie z milosti? Rozhodne nie!

16 Komu sa totiž dávame do služieb, ten sa stane naším pánom, buď sa rozhodneme pre hriech, ktorý vedie k smrti, alebo sa rozhodneme pre poslušnosť, ktorá prináša spravodlivosť.

17 Vďaka Bohu, že hoci ste kedysi boli otrokmi hriechu, teraz ste sa celým srdcom priklonili k učeniu, ktoré ste prijali.

18 A tak ste boli oslobodení od hriechu a dali ste sa do služieb spravodlivosti.

19 Aby ste to lepšie pochopili, použijem príklad otrokov a pánov. Ako ste boli predtým otrokmi všelijakých hriechov, tak teraz by ste mali slúžiť všetkému, čo je správne a sväté.

20 Kým ste boli otrokmi hriechu, nestarali ste sa priveľmi o to, čo je dobré.

21 A výsledok? Hanbíte sa na to čo len pomyslieť, lebo ste si za to zaslúžili iba smrť.

22 Ale teraz ste slobodní od moci hriechu a slúžite Bohu. Odmenou za to vám je svätosť a čaká vás večný život.

23 Lebo mzdou hriechu je smrť, ale darom Božím je večný život. Získavame ho prostredníctvom nášho Pána, Ježiša Krista.