A A A A A
Bible Book List

List Kolosanom 3 Nádej pre kazdého (NPK)

Keď ste teda Kristovým vzkriesením aj vy získali nový život, zamerajte sa na hodnoty, ktoré pramenia z Boha. S ním sa teraz Kristus delí o slávu a moc.

To, čo je hore, nech vás zamestnáva, a nie pozemské starosti.

Svoje ja ste nechali zomrieť. Váš skutočný život je s Kristom u Boha.

A až sa Kristus, náš pravý život, opäť ukáže na zemi, aj vy budete žiariť jeho slávou.

Ako majú kresťania žiť

Preto potláčajte svoje telesné sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé túžby a chamtivosť. Holdovať takým chúťkam nie je nič iné ako modloslužba,

a kto to robí, privoláva na seba Boží hnev a trest.

Aj vy ste kedysi viedli takýto spôsob života,

ale teraz je najvyšší čas zanechať zlobu, nenávisť, rúhanie a škaredé reči.

Hovorte vždy iba pravdu; lož a neúprimnosť boli vlastnosťami vášho starého života, ktorý ste už zanechali.

10 Vy teraz žijete celkom novým životom, ktorý vedie k čoraz vyššiemu poznaniu dobra a k čoraz vernejšej podobe s Kristom, jeho zdrojom.

11 Tento nový život už nepozná národnostné, rasové ani sociálne rozdiely -- to všetko už nič neznamená. Jediné, na čom záleží, je to, či v nás naozaj žije Kristus, a tú možnosť má každý.

12 Keď si vás teda Boh vybral, miluje vás a chce, aby ste žili čistým životom, buďte k iným láskaví a milosrdní, zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou.

13 Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil; veď aj vám Boh odpustil.

14 Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska -- potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.

15 A vaše srdce nech vždy napĺňa Boží pokoj: to je úloha a zároveň dar pre tých, ktorí patria k jeho telu. Buďte za to vďační.

16 Majte stále na pamäti, čo nás Kristus učil, a čerpajte z jeho slov múdrosť a obohatenie. Navzájom sa poúčajte a napomínajte. A v srdci nech vám vždy zvučia žalmy, chválospevy a duchovné piesne.

17 Čokoľvek hovoríte a konáte, robte tak, ako by na vašom mieste robil sám Kristus. A prostredníctvom neho ďakujte Otcovi.

Zásady vzájomného spolužitia

18 Manželky nech sa podriaďujú svojim mužom, ako sa na kresťanky patrí.

19 Vy muži, milujte svoje ženy a buďte k nim láskaví.

20 Deti, vy vždy poslúchajte svojich rodičov, to je Bohu milé.

21 A vy otcovia, nevyžadujte od svojich detí to, čo by bolo nad ich schopnosti.

22 Kto je podriadený, má svojmu nadriadenému slúžiť ochotne, nielen z donútenia alebo naoko. Poslúchajte ich pre lásku k svojmu nebeskému Pánovi

23 a pracujte statočne a radostne, akoby ste pracovali pre neho.

24 Veď pre neho aj pracujete a od neho nakoniec dostanete za odmenu podiel na jeho kráľovstve, lebo vaším pravým pánom je on.

25 Kto sa dopúšťa krivdy, dočká sa svojej odplaty. Boh má na všetkých rovnakú mieru.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes