Add parallel Print Page Options

Niesť bremená iných

Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím Duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať.

Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky.

Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba.

Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály, a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on.

Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba.

S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne deľte so všetkým, čo máte.

Zákon sejby a žatvy

A nemýľte sa! Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať.

Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva Ducha, získa večný život, lebo Duch je večný.

Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva.

10 A tak kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája viera v Pána Ježiša Krista.

Záver listu

11 Končím tento list vlastnou rukou, ako môžete poznať podľa veľkého písma.

12 Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi.

13 Sami však, hoci obrezaní, neplnia všetky ustanovenia zákona, chcú len, aby ich Židia chválili, že získali nových prívržencov zákona.

14 Mne je však takáto chvála cudzia. Ja sa chválim iba krížom Pána Ježiša Krista, na ktorom s ním zomrel svet pre mňa a ja pre svet.

15 Lebo pred Bohom nič nezaváži, či som obrezaný, alebo nie. Dôležité je iba to, či som sa stal v Kristu novým človekom, či žijem novým životom.

16 Kto sa spravuje týmto pravidlom, patrí k Božiemu vyvolenému ľudu, ktorému Boh dáva svoj pokoj a milosrdenstvo.

17 Nech ma už nikto netrápi týmito problémami. Dosť som už vytrpel v práci pre Krista; svedčia o tom aj jazvy na mojom tele.

18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia!