Add parallel Print Page Options

Výzva k stálej radosti

A tak nech sa deje čokoľvek, radujte sa v Pánovi. Musím to opakovať znova a znova, lebo v tej radosti je vaša sila.

A nedajte sa zmiasť zvodcami, čo ustavične brechajú ako psy, že sa máte dať obrezať.

Božími deťmi nás predsa nerobí ten kúštik kože odrezaný z nášho tela, ale Duch, v ktorom slúžime Bohu, a chválime sa tým, čo pre nás urobil Ježiš Kristus.

Tým a iba tým sa máme chváliť! Napokon, keby Bohu stačil iba rodový pôvod a náboženská príslušnosť, kto by mohol mať u neho väčšiu prednosť ako ja?

Narodil som sa z pravoverných židovských rodičov, ktorých rodokmeň siaha až k Benjamínovi, obrezaný som bol týždeň po narodení. Navyše som bol ako farizej vychovaný tak, aby som čo najprísnejšie dodržiaval zákon,

a pri prenasledovaní kresťanov bol sotvakto horlivejší ako ja. Ak ide o spravodlivosť podľa zákona, nemožno mi nič vyčítať.

Ale to všetko, na čom som si kedysi zakladal, stratilo pre mňa akúkoľvek cenu, keď som poznal Krista.

V porovnaní s ním je mi všetko ostatné ničím a patriť jemu, získať ho a dôverovať mu je mi nadovšetko.

Nespolieham sa už na vlastnú spravodlivosť, ktorá je zo zákona, ale iba na tú, ktorú mi dáva Kristus prostredníctvom viery.

10 Vzdať sa všetkého je jediná cesta, ako skutočne poznať Krista aj moc jeho vzkriesenia a pravdaže, aj jeho utrpenie,

11 lebo mať účasť na jeho slávnom zmŕtvychvstaní znamená najprv zakúsiť jeho umieranie a smrť.

12 Nechcem tým o sebe tvrdiť, že som už dokonalý, to určite nie som. Ale neprestávam sa o tento cieľ usilovať, kým nebudem taký, akého ma Kristus chce mať.

13 Nie, milí bratia, ešte nie som taký, ale všetky svoje sily upínam na jediné: bez ohliadania sa do minulosti ženiem sa dopredu,

14 k cieľu, aby som získal nebeskú odmenu -- život v Božej sláve. Veď k tomu nás Boh prostredníctvom Ježiša Krista povolal.

15 Všetci, ktorí sme už vo svojej viere dorástli do dospelosti, zmýšľame podobne. Ak by ste mali ešte nejaké pochybnosti, Boh vám aj to časom objasní.

16 Ale držme sa pevne pravdy, ktorú už poznáme.

17 Milí bratia, vezmite si príklad zo mňa a z ľudí, ktorí žijú ako ja.

18 Lebo už neraz som vám hovoril a teraz s plačom opakujem: Chráňte sa tých, ktorí o sebe tvrdia, že sú Kristovi, ale svojím životom ukazujú, že sú nepriateľmi Kristovho kríža.

19 Ich cesta vedie do zahynutia, zbožňujú len svoj vlastný žalúdok, pýšia sa tým, za čo by sa mali hanbiť, a myslia iba na to, ako sa mať na svete dobre. Tí svoju večnosť prehrali.

20 Ale naša pravá vlasť je tam, kde je Ježiš Kristus, a tešíme sa, že sa k nám odtiaľ vráti,

21 aby premenil naše smrteľné telá a odial ich takou slávou, akou je odiate aj jeho telo. On je schopný to urobiť, lebo má moc nad všetkým.