Add parallel Print Page Options

Usilujte sa páčiť Bohu

Všetko, čo robíte, konajte podľa Božieho vzoru, tak ako milované dieťa napodobňuje svojho otca.

Milujte sa navzájom tak, ako Kristus miloval vás. Z lásky k nám dal dobrovoľne za nás svoj život, priniesol obeť, ktorej vôňa je Bohu príjemná.

Pohlavná neviazanosť, nečistota a chamtivosť nech sa medzi vami ani len nespomínajú, ako sa sluší na Božie deti.

Takisto oplzlé vtipy, vulgárne reči a dvojzmyselné historky kresťanovi nepristanú -- naše ústa majú chváliť Boha.

Pamätajte na to, že do nového sveta, kde vládne Boh, nevstúpi nijaký skazený a zvrhlý človek, ba ani lakomec, ktorý je vo svojej podstate modlár, lebo dáva veciam prednosť pred Bohom.

Nedajte sa oklamať tými, ktorí sa usilujú ospravedlniť tieto hriechy. Boží hnev proti ľuďom tohto druhu je a bude hrozný.

Radšej sa s nimi ani nestýkajte.

Kedysi vládla aj vo vašom srdci tma, ale teraz tam žiari Božie svetlo a vaše správanie ho musí odzrkadľovať.

Toto svetlo vás predsa vedie k dobrote, spravodlivosti a pravde.

10 Skúmajte, čo sa páči Pánovi.

11 Nezúčastňujte sa na činoch splodených tmou, naopak, pranierujte ich.

12 Veď je hanbou aj hovoriť, čo všetko sa pácha potajme.

13 Ale keď sa na tieto veci posvieti, zjaví sa ich pravá podstata.

14 Preto Boh hovorí v Písme: Prebuď sa ty, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zažiari ti Kristus."

15 Dávajte teda dobrý pozor na to, ako žijete. Nebuďte ľahkomyseľní, ale múdri.

16 Využite každú príležitosť, keď môžete niečo dobré vykonať. Časy sú veľmi vážne,

17 preto nekonajte bezmyšlienkovite, ale usilujte sa vo všetkom rozpoznať Božiu vôľu a plniť ju.

18 Neholdujte alkoholu, lebo vedie k rozpustilosti, radšej sa dajte naplniť Svätým Duchom a ním sa viesť.

19 Medzi sebou veľa hovorte o Pánovi, spievajte žalmy, chválospevy a duchovné piesne. Nech vám aj v srdci zaznieva vďačná pieseň Pánovi

20 a za všetko neprestajne ďakujte nášmu Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

Pokyny pre šťastnú rodinu

21 Podriaďujte sa jeden druhému, tým vzdáte česť Kristovi.

22 Manželky, podriaďujte sa svojim mužom, akoby ste sa podriaďovali Pánovi.

23 Lebo muž je zodpovedný za svoju ženu takisto, ako je Kristus zodpovedný za svoje telo --

24 cirkev, za ktorú umrel, aby ju zachránil. Preto má žena svojho muža poslúchať, ako cirkev poslúcha Krista.

25 A vy, manželia, milujte svoje ženy takisto, ako Kristus miloval svoju cirkev, keď pre ňu obetoval svoj život,

26 aby ju posvätil a očistil Božím slovom a vodou pri krste.

27 Takto si pripravil pre seba cirkev slávnu, bez poškvrny či iného kazu, svätú a dokonalú.

28 Tak by mal zaobchádzať aj muž so svojou manželkou a mal by ju milovať ako seba samého. Keďže obaja tvoria jednu bytosť, preukazuje milujúci manžel vlastne lásku sám sebe.

29 Nikto predsa nemá v nenávisti vlastné telo, ale s láskou sa oň stará, práve tak ako sa Kristus stará o telo cirkvi,

30 ktorej sme časťami.

31 Písmo jasne hovorí, že muž a jeho manželka tvoria jedno telo: Preto muž, keď sa ožení, odíde od svojho otca a matky, pripojí sa k svojej žene a stanú sa jednou bytosťou."

32 Toto tajomstvo sa dá ťažko pochopiť, ale ukazuje, že aj my sme časťami Kristovho tela.

33 Preto znova opakujem: muž má milovať svoju ženu ako seba samého a žena si má svojho muža ctiť a vážiť.