A A A A A
Bible Book List

Leviticul 16 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Ziua ispăşirii

16 Domnul i-a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, care au murit atunci când s-au înfăţişat înaintea Domnului. Domnul i-a zis: „Spune-i fratelui tău, Aaron, să nu intre oricând în Locul Preasfânt, dincolo de draperia dinaintea Capacului Ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci Eu Mă voi arăta în nor, deasupra Capacului Ispăşirii.

Iată cum trebuie să intre Aaron în Locul Preasfânt: să ia un viţel pentru o jertfă pentru păcat şi un berbec pentru o ardere de tot. Să se îmbrace cu tunica de in sfinţită şi să-şi ia pe el izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi pună mitra de in; acestea sunt veşminte sfinte. Să se îmbrace cu ele după ce îşi va scălda trupul în apă. De la adunarea israeliţilor să ia doi ţapi pentru o jertfă pentru păcat şi un berbec pentru o ardere de tot.

Aaron să aducă un viţel ca jertfă pentru păcatul lui şi să facă ispăşire pentru el însuşi şi pentru familia sa. Să ia apoi cei doi ţapi şi să-i înfăţişeze înaintea Domnului, la intrarea în Cortul Întâlnirii. Aaron să arunce sorţii pe cei doi ţapi, un sorţ pentru Domnul şi altul pentru Azazel[a]. Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul şi să-l aducă ca jertfă pentru păcat, 10 iar ţapul care a ieşit la sorţ pentru Azazel să fie adus viu înaintea Domnului, ca să fie folosit la ispăşire şi să i se dea drumul în pustie ca ţap de ispăşire. 11 Apoi Aaron să aducă viţelul ca jertfă pentru păcatul lui şi să facă ispăşire pentru el şi pentru familia lui; să înjunghie viţelul ca jertfă pentru păcatul lui. 12 Să ia o cădelniţă cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului, doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt, să le aducă dincolo de draperie 13 şi să pună tămâia pe foc, înaintea Domnului, pentru ca norul de tămâie să acopere Capacul Ispăşirii, care este deasupra Mărturiei[b] şi astfel să nu moară. 14 Să ia din sângele viţelului şi să stropească cu degetul partea de răsărit a Capacului Ispăşirii; sângele să-l stropească cu degetul de şapte ori înaintea Capacului Ispăşirii. 15 După aceea, să înjunghie ţapul jertfei pentru păcat, care este pentru popor, să aducă sângele dincolo de draperie şi să facă cu sângele lui la fel cum a făcut cu sângele viţelului; să-l stropească pe Capacul Ispăşirii şi înaintea Capacului Ispăşirii. 16 Aşa să facă ispăşire pentru Locul Preasfânt, din cauza necurăţiei israeliţilor, din cauza greşelilor lor şi a tuturor păcatelor lor; aşa să facă şi pentru Cortul Întâlnirii, care este între ei, în mijlocul necurăţiilor lor. 17 Nimeni să nu fie în Cortul Întâlnirii din momentul în care el va intra în Locul Preasfânt ca să facă ispăşire şi până când va ieşi, atunci când va fi făcut deja ispăşire pentru el, pentru familia sa şi pentru toată adunarea lui Israel.

18 Apoi va trebui să iasă, să se ducă lângă altarul care este înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru altar; să ia din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi să ungă coarnele altarului. 19 Să ia sânge cu degetul şi să stropească altarul de şapte ori; astfel îl va curăţi şi-l va sfinţi de necurăţiile israeliţilor.

20 După ce va termina de făcut ispăşirea pentru Locul Preasfânt, pentru Cortul Întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu. 21 Aaron să-şi pună mâinile pe capul ţapului viu şi să mărturisească toate nelegiuirile israeliţilor, toate greşelile lor şi toate păcatele lor, punându-le pe capul ţapului şi izgonindu-l pe acesta departe în pustie, printr-un om care va avea această însărcinare. 22 Astfel, ţapul va duce cu el toate nelegiuirile lor într-un loc pustiu, căci ţapului i se va da drumul în pustie.

23 Apoi Aaron să intre în Cortul Întâlnirii, să se dezbrace de veşmintele de in, cu care se îmbrăcase când intrase în Locul Preasfânt şi să le lase acolo.

24 Să-şi scalde trupul în apă într-un loc sfânt şi să se îmbrace cu veşmintele sale; apoi să vină şi să jertfească atât arderea de tot pentru el, cât şi arderea de tot pentru popor, făcând ispăşire pentru el şi pentru popor. 25 Grăsimea jertfei pentru păcat s-o ardă pe altar.

26 Cel ce va da drumul ţapului pentru Azazel va trebui să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă; apoi va putea să revină în tabără. 27 Viţelul jertfei pentru păcat şi ţapul jertfei pentru păcat, al căror sânge a fost adus înăuntru pentru a se face ispăşire în Locul Preasfânt, să fie scoşi în afara taberei; pielea, carnea şi balega să le fie arse în foc. 28 Cel care le va arde va trebui să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă; după aceea va putea reveni în tabără.

29 Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi: în a zecea zi a lunii a şaptea[c] să vă smeriţi sufletele[d] şi să nu lucraţi nimic, nici voi, nici băştinaşul şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. 30 Pentru că în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi ca să fiţi curăţiţi; astfel veţi fi curăţiţi înaintea Domnului de toate păcatele voastre. 31 Este un Sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriţi sufletele; aceasta este o poruncă veşnică. 32 Preotul care va fi uns şi sfinţit ca preot în locul tatălui său va trebui să facă ispăşire îmbrăcat în veşmintele de in, veşmintele sfinte. 33 Să facă ispăşire pentru Locul Preasfânt, să facă ispăşire pentru Cortul Întâlnirii şi pentru altar, să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul din adunare.

34 Aceasta să fie o poruncă veşnică pentru voi: să se facă ispăşire pentru israeliţi o singură dată pe an, pentru toate păcatele lor.“

Şi Moise a făcut aşa cum i-a poruncit Domnul.

Footnotes:

  1. Leviticul 16:8 Sau: Ţapul de ispăşire; originea şi sensul cuvântului sunt nesigure; opinii ale comentatorilor: (1) un determinativ al ţapului însuşi (ţapul care este alungat); (2) o anume locaţie din deşert unde era alungat ţapul (cf. Talmud); (3) numele unui demon sau chiar al lui Satan; LXX traduce cu cel ales să fie alungat iar VUL cu cel trimis; peste tot în capitol
  2. Leviticul 16:13 Cu referire la Chivotul Mărturiei, numit astfel deoarece în chivot se afla Mărturia, Tablele Legii cu Cele Zece Porunci (vezi Ex. 25:16 şi nota)
  3. Leviticul 16:29 Luna Tişri, septembrie-octombrie
  4. Leviticul 16:29 Sau: să postiţi; şi în v. 31
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Levitic 16 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Legea pentru Sărbătoarea de peste an a Ispăşirii

16 Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţişat înaintea Domnului. Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău Aaron şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aaron în Sfântul Locaş. Să ia un viţel pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea-de-tot. Să se îmbrace cu tunica sfinţită de in şi să-şi pună pe trup izmenele de in; să se încingă cu brâul de in şi să-şi acopere capul cu mitra de in; acestea sunt veşmintele sfinţite, cu care se va îmbrăca el după ce îşi va spăla trupul în apă. Să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi ţapi pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea-de-tot. Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire şi să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui. Să ia cei doi ţapi şi să-i pună înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii. Aaron să arunce sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul şi un sorţ pentru Azazel. Aaron să ia ţapul care a ieşit la sorţi pentru Domnul şi să-l aducă jertfă de ispăşire. 10 Iar ţapul care a ieşit la sorţi pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului, ca să slujească pentru facerea ispăşirii, şi să i se dea drumul în pustie pentru Azazel. 11 Aaron să-şi aducă viţelul lui pentru jertfa de ispăşire şi să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui. Să junghie viţelul pentru jertfa lui de ispăşire. 12 Să ia o cădelniţă plină cu cărbuni aprinşi de pe altarul dinaintea Domnului şi doi pumni de tămâie mirositoare, pisată mărunt; să ducă aceste lucruri dincolo de perdeaua dinăuntru; 13 să pună tămâia pe foc înaintea Domnului, pentru ca norul de fum de tămâie să acopere capacul ispăşirii de pe chivotul mărturiei şi astfel nu va muri. 14 Să ia din sângele viţelului şi să stropească cu degetul pe partea dinainte a capacului ispăşirii spre răsărit; să stropească din sânge de şapte ori cu degetul lui înaintea capacului ispăşirii. 15 Să junghie ţapul adus ca jertfă de ispăşire pentru popor şi să-i ducă sângele dincolo de perdeaua dinăuntru. Cu sângele acesta să facă întocmai cum a făcut cu sângele viţelului, să stropească cu el spre capacul ispăşirii şi înaintea capacului ispăşirii. 16 Astfel, să facă ispăşire pentru Sfântul Locaş, pentru necurăţiile copiilor lui Israel şi pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurăţiilor lor. 17  nu fie nimeni în cortul întâlnirii când va intra Aaron să facă ispăşirea în Sfântul Locaş, până va ieşi din el. Să facă ispăşire pentru el şi pentru casa lui, şi pentru toată adunarea lui Israel. 18 După ce va ieşi, să se ducă la altarul care este înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru altar; să ia din sângele viţelului şi ţapului şi să pună pe coarnele altarului de jur împrejur. 19 Să stropească pe altar cu degetul lui de şapte ori din sânge şi astfel să-l cureţe şi să-l sfinţească de necurăţiile copiilor lui Israel.

Ţapul pentru Azazel

20 Când va isprăvi de făcut ispăşirea pentru Sfântul Locaş, pentru cortul întâlnirii şi pentru altar, să aducă ţapul cel viu. 21 Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să le pună pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. 22 Ţapul acela va duce asupra lui toate fărădelegile lor într-un pământ pustiit; în pustie să-i dea drumul. 23 Aaron să intre în cortul întâlnirii; să-şi lepede veşmintele de in, pe care le îmbrăcase la intrarea în Sfântul Locaş, şi să le pună acolo. 24 Să-şi spele trupul cu apă într-un loc sfânt şi să-şi ia din nou veşmintele. Apoi să iasă afară, să-şi aducă arderea-de-tot a lui şi arderea-de-tot a poporului şi să facă ispăşire pentru el şi pentru popor. 25 Iar grăsimea jertfei de ispăşire s-o ardă pe altar. 26 Cel ce va izgoni ţapul pentru Azazel să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăşi în tabără. 27 Să scoată afară din tabără viţelul ispăşitor şi ţapul ispăşitor, al căror sânge a fost dus în Sfântul Locaş pentru facerea ispăşirii, şi să le ardă în foc pieile, carnea şi balega. 28 Cel ce le va arde să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă, după aceea să intre iarăşi în tabără.

Sărbătoarea Ispăşirii

29 Aceasta să vă fie o lege veşnică: în luna a şaptea, în a zecea zi a lunii, să vă smeriţi sufletele, să nu faceţi nicio lucrare, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. 30 Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă curăţiţi: veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului. 31 Aceasta să fie pentru voi o zi de Sabat, o zi de odihnă, în care să vă smeriţi sufletele. Aceasta să fie o lege veşnică. 32 Ispăşirea să fie făcută de preotul care a primit ungerea şi care a fost închinat în slujba Domnului, ca să urmeze tatălui său în slujba preoţiei; să se îmbrace cu veşmintele de in, cu veşmintele sfinţite. 33 Să facă ispăşire pentru Locul Preasfânt, să facă ispăşire pentru cortul întâlnirii şi pentru altar şi să facă ispăşire pentru preoţi şi pentru tot poporul adunării. 34 Aceasta să fie pentru voi o lege veşnică: o dată pe an, să se facă ispăşire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor.” Aaron a făcut întocmai cum poruncise lui Moise Domnul.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes