Add parallel Print Page Options

4-5 Kinahanglan nga tumanon ninyo ang akon mga sugo kag mga pagsulundan kay ang tawo nga nagatuman sini makaangkon sang kabuhi. Ako amo ang Ginoo nga inyo Dios.

Read full chapter