A A A A A
Bible Book List

LUCAS 22 Uspanteco (USP)

Rajak tijchaptak Kakaj Jesús

22  Tawem tran nimakˈij re titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ y man nimakˈij li tibˈijsajiˈ Pascua re. Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios tijintak chi jtoquic nen mo trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús chi mukukil jwiˈl tike tzaak jchˈolak chiwchak cristian.

Xpe man jbˈabˈal etzl, xoc laj ranm Judas ri tibˈijsaj Iscariote re. Judas riˈ jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo.

Xpe re, xeˈ rileˈ mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios pach mak jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios y xchomorsaj riqˈuilak nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak. Rechak subˈlaj xquiˈcottak, xijtak re Judas chi tijyaˈtakaˈ pwak re wi tijjach. Judas subˈlaj tzi xta y xoc chi jtoquic noˈj nen mo tran chi jjachic Kakaj Jesús laj jkˈabˈak cuando taˈ cristian riqˈuil.

Kakaj Jesús tiwiˈn re sinar

Xtaw kˈij re man nimakˈij ri titijsaj cuxlanwa ri taˈ chˈamkˈor laˈ y cuando ticamsaj ra cˈojol carner pire man nimakˈij Pascua. Xpe Kakaj Jesús, xij rechak Pedro pach Juan: Jattak, bˈantatak jwaˈx kasinar re nimakˈij Pascua, xcheˈ rechak.

Rechak xtzˈonajtak re Kakaj Jesús: ¿Lamas chawaj tibˈe kabˈaneˈ jwaˈx? xcheˈtak re.

10 Kakaj Jesús xij rechak: Cuando atoctak Jerusalén, tataˈtak jun winak cˈamalbˈi jun kˈibˈ jaˈ jwiˈl. Takejtakbˈi asta laˈ man ja lamas tiocwiˈ. 11 Bˈijtak re man rajw ja: Tijbˈij Kajtijonl: ¿Lamas wiˈ man cwart lamas tantijwiˈ insinar re Pascua pach yak ajtijol ribˈak chwij? ticheˈ, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

12 Y man rajw ja tijcˈut jun nimlaj cwart chawchak laj jcabˈ wik re man ja ri bˈanalchak jwaˈxc, claˈ tabˈantak jwaˈx kasinar, xcheˈ rechak.

13 Rechak xeˈtak. Y jilon jtaˈic, xeˈ raneˈtak chapcaˈ xijbˈi Kakaj Jesús rechak y xantak jwaˈx sinar re Pascua.

14 Cuando xtaw or re sinar, Kakaj Jesús pach yak jtakoˈn xcubˈartak chiˈ mex. 15 Kakaj Jesús xij rechak: Subˈlaj rayal inwiˈl tantij sinar re Pascua aacˈlak nabˈe chiwch titaw or incamsajc. 16 Tambˈij chawechak chi taˈ chiquiˈ ni jun bˈwelt tambˈan chic sinar re Pascua aacˈlak, ajriˈ chiquiˈ cuando titaw chiwch ri jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

17 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xcˈam jun nejbˈ, xcˈomowaj re Kakaj Dios, xij: Cˈamtak ra nejbˈ ri y tij awechak ri wiˈ xilj, xcheˈ.

18 Tambˈij chawechak chi in taˈ chiquiˈ tantij vin re uva aacˈlak asta ajriˈ cuando tipe jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

19 Ajrucˈreˈ xcˈam jun cuxlanwa, xcˈomowaj re Kakaj Dios y xqˈuer. Xyeˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij, xij: Riˈ ri intioˈjl ri ticamsaj chi jtojic amacak. Bˈantak jilonri pi cuxtibˈiwe, xcheˈ rechak.

20 Y jilon xan re man nejbˈ, cuando xcolajtak re sinar, xcˈam man nejbˈ y xij: Man ri wiˈ li nejbˈ riˈ inquiqˈuel ri quiek laˈ xaan man aacˈ chomorsaˈn y tina tzˈutuwna chi jtojic jmacak subˈlaj cristian.

21 Man ri injachow pi camic lajori wiˈ wiqˈuil chiˈ mex. 22 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil jilon tibˈan re chapcaˈ ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ojr, pero riˈ mas cˈur jwich man ri tijachow re pi camic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

23 Ajrucˈreˈ yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen rechak tibˈanow jilonli.

Nen ri mas nim jkˈij

24 Xpetak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xoctak chi jtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen rechak mas nim jkˈij chijxoˈlak rechak.

25 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Mak jreyak yak maˈ rijajl taˈ Israel tijchomorsajtak chi wiˈ mas takon laj jkˈabˈak chibˈak yak jwinakak y mak nimaktak jbˈabˈalak tibˈijsajiˈ chirijak chi tziyiˈ trantak. 26 Pero chaxoˈl atak, maˈ jiˈtaˈlonli, ri mas nim jkˈij chaxoˈlak, tina ranna chapcaˈ jun acˈl ri taˈ nim jkˈij y ri titakonc, tina ranna chapcaˈ jun takoˈn. 27 ¿Nencˈu mas nim jkˈij? ¿Roniˈ ri man titzuksaj bˈa mex o riˈ man ri titzukunc? ¿Maˈ rontaˈcˈu nim jkˈij ri titzuksaj bˈa mex? Pero in win chaxoˈlak jilon imbˈanic chapcaˈ jun takoˈn.

28 Atak xatwaˈxtakaˈ wiqˈuil chi jtijic cˈax, 29 jwiˈliˈli in tanyaˈ takon laj akˈbˈak chapcaˈ tiyeˈsaj chwe in jwiˈl Inkaj.

30 Y atak, atwiˈntakaˈ y atucˈaˈjantakaˈ wiqˈuil bˈa mex lamas intakon chibˈak juntir cristian. Tanyeˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak pire atcubˈartak chibˈak mak cubˈarbˈ chi jbˈanic kˈatbˈitzij chibˈak yak cabˈlajuj (12) kˈat rijajl Israel, xcheˈ rechak.

Pedro tina jbˈijna chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

31 Kakaj Jesús xij re Simón Pedro: Simón, Simón, man jbˈabˈal etzl xatjtzˈonajtakaˈ pire atjtostak chwij, tran chawechak chapcaˈ jpuˈic mak bˈakˈ jwich trig. 32 Pero in subˈlaj tantzˈonaj tokˈobˈ re Kakaj Dios chawij pire maˈ taquibˈaj awanm chwij. Y cuando taqˈuex anoˈj y ticubˈar chic achˈol chwij, yeˈ jcowil ranmak yak apach ri xamtak chwij, xcheˈ re.

33 Simón Pedro xij re: Wajawl, chomorsaliˈ inwiˈl chi imbˈiˈ chawij wi atbˈe li cars y tanjachaˈ wibˈ pi camic pi apach wi atcamsajc, xcheˈ re Kakaj Jesús.

34 Kakaj Jesús xij re: Pedro, in tambˈij chawe chi wica jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch cuando tiokˈ man puy, xcheˈ re.

35 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Cuando xatintaktakbˈic, ximbˈij chawechak chi taˈ tacˈamtakbˈi cˈolbˈi apwaakak y taˈ tacˈamtakbˈi achimak, ni taˈ axajbˈak tacˈamtakbˈic. ¿Taˈcˈu xtzˈakat ri xyeˈsaj chawechak re juntir ri rajwax chawechak? xcheˈ rechak.

Y rechak xijtak: Xtzˈakatiˈn, xcheˈtak.

36 Y xij chic rechak: Pero lajori nen chawechak wiˈ jchim jcˈameˈbˈic y nen wiˈ cˈolbˈi jpwaak jcˈameˈbˈic y nen taˈ respad jcˈayaj ritzˈik ri tijkˈuˈj y jlokˈeˈ jono re. 37 In tambˈij chawechak chi lajori titaw chiwch ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chwij ri tijbˈij jilonri:

Xcojsajiˈ laj rajlalak mak etzltak cristian, ticheˈ. Y juntir ri tzˈibˈal li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios chwij titawiˈ chiwch, xcheˈ rechak.

38 Y rechak xijtak re: Kajawl, neri wiˈ quibˈ espad, xcheˈtak re.

Y re xij chic rechak: Tranaˈ li, xcheˈ rechak.

Kakaj Jesús tichˈaˈw riqˈui Kakaj Dios Getsemaní

39 Xpe Kakaj Jesús xel chicbˈic, xeˈ bˈa witz ri jbˈij Olivos, jwiˈl nakˈtaliˈ jiˈkelon tran y yak ajtijol ribˈak chirij xambˈertakbˈi chirij. 40 Cuando xtawtak li man luwar, xij re yak ajtijol ribˈak chirij: Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ atkejtak li mac, xcheˈ rechak.

41 Kakaj Jesús xelbˈi riqˈuilak xjutumbˈic, raj jilon najtil chapcaˈ jnajtil titaw jun abˈaj ri titˈojsaj y xxucar. Xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij: 42 Kaj, wi jilon chawaj, inacol laj jkˈabˈ juntir cˈax. Pero riˈ bˈan lawiˈ ri chawaj at y maˈ riˈ taˈ ri chwaj in, xcheˈ.

43 Tijin tijbˈij jilonli cuando etke xril xwabˈaˈ ribˈ jun anjl chiwch jpetic lecj, xyuk chi jyeˈic jcowil ranm. 44 Kakaj Jesús tichak tijin tricˈaj subˈlaj cˈax, jwiˈliˈli subˈlaj xcoj jchokˈbˈ chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios y jcˈatol ri tikej lak ulew jiˈchaklon rilic chapcaˈ tzˈut quicˈ.

45 Cuando xmay chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios xeˈ chic riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij y cuando xtaw riqˈuilak, rechak tijintak chi waraj jwiˈl makˈul ranmak jwiˈl bˈis.

46 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj rechak: ¿Nen chac atwartak? ¡Bˈiitentak! Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios pire maˈ tayeˈ aybˈak attakchiˈjtak chi macunc, xcheˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Tichapsaj Kakaj Jesús

47 Aj tijiniˈ Kakaj Jesús chi yoloj riqˈuilak yak ajtijol ribˈak chirij cuando xtaw jun kˈat chi cristian. Man jun rechak yak cabˈlajuj (12) ajtijol ribˈak chirij ri jbˈij Judas, riˈ cˈamowinakbˈi jbˈeak, re xjutun chijcˈulel Kakaj Jesús chi jtzˈubˈaj jkˈotzˈ.

48 Pero Kakaj Jesús xij re: At Judas, laˈke jun tzˈubˈaj kˈotzˈ tajach pi camic Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, xcheˈ re.

49 Yak nicˈj ri wiˈtak riqˈuil cuando xretemajtak chi riˈ Kakaj Jesús tiyuk chapsajok, xtzˈonajtak re: Kajawl, ¿tziniˈ tawil wi ojchˈoˈjin riqˈuilak chi espad? xcheˈtak re.

50 Xpe jun rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo, xcˈurbˈi jpaach jxicn man jmocom man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xresajbˈi jpaach jxicn chi espad.

51 Xpe Kakaj Jesús, xij re: Xanaˈ li, ma bˈan chic cˈax re, xche.

Ajrucˈreˈ xchap jxicn man mocom y xtzibˈsaj.

52 Y xij rechak mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, mak jbˈabˈalak mak ajchajaltak re nimi richoch Kakaj Dios y yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel ri xpetak chi jchapic: ¿Nen chac xacˈamtakch espad y cheˈ chi inchapic? ¿In incˈu jun alkˈom tawiltak? 53 Nojel kˈij xintijoj cristian li nimi richoch Kakaj Dios y taˈ xinachaptak. Pero lajori xtawiˈ chiwch tabˈantak lawiˈ chawajak tabˈantak jwiˈl riˈ li raj man jbˈabˈal etzl tabˈantak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Pedro tijbˈij chi taˈ tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús

54 Xchaptak Kakaj Jesús y xcˈamtakbˈi laj richoch man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios. Pedro xtakejiˈbˈi Kakaj Jesús, pero chinajchak bˈesalc. 55 Nicˈaj chuchja nuchuliˈ jun kˈakˈ y wiˈ cristian cubˈultak chiˈ kˈakˈ y Pedro xeˈ cubˈar riqˈuilak.

56 Xpe jun anm ajicˈ, xril chi cubˈul Pedro chiˈ kˈakˈ cow xril y xij: Man winak ri, jpachiˈ Jesús, xcheˈ.

57 Pero Pedro taˈ raj tijbˈij chi tzˈetiˈn, xij: At anm, in taˈ tanchˈobˈ jwich winak li, xcheˈ re.

58 Mirchak jbˈij jwiˈl Pedro jilonli cuando xpe chic jun, cow xril Pedro y xij re: At, atiˈ jun rechak mak jpach Jesús, xcheˈ re.

Pero Pedro xij chic: ¡No! ¡Tzˈetel tzˈet maˈ impach taˈn! xcheˈ.

59 Raj jorok kˈaxiˈ jun or cuando xpe chic jun, xij re: Tzˈetel tzˈet tambˈij chi winak ri jpachiˈ Jesús jwiˈl jiˈ tipe Galilea, xcheˈ.

60 Pero Pedro xij chic: Taˈ wetam nen tijin tabˈij chwe, xcheˈ.

Cuando tijin tijbˈij Pedro jilonli, xokˈ jun puy.

61 Xpe Kakaj Jesús ri Kajawl, xsolcopij ribˈ y cow xril Pedro.

Ajrucˈreˈ xcuxtaj jwiˈl Pedro ri xijsaj re jwiˈl Kakaj Jesús ri Kajawl jilonri: Lakˈabˈ wica cuando ajquiˈ chi okˈ man puy, at jorok abˈijiˈ oxmul chi taˈ tachˈobˈ inwch, xcheˈ re.

62 Pedro xelbˈi claˈ, xeˈ jcamsaj ribˈ chi okˈej.

Tiitzˈbˈej jwich Kakaj Jesús

63 Mak winak ri wiˈtak chi jchajaj Kakaj Jesús xoctak chi ritzˈbˈej jwich y xsecˈtak. 64 Xchˈuktak bˈakˈ jwich, ajrucˈreˈ xsecˈtak y xijtak re: Bˈijnecaˈ chike, ¿nen xatsecˈowc? xcheˈtak re.

65 Y subˈlaj yoloj xijtak re chi jyokˈic.

Kakaj Jesús wiˈ chiwchak mak comontak bˈabˈal

66 Cuando xsakarsanc, xmulbˈaˈ ribˈak yak ri wiˈ rekleˈnak chijxoˈlak yak rijajl Israel, mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios y xcˈamsajbˈi Kakaj Jesús chiwchak mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel y claˈ xtzˈonajtak re: 67 Bˈij chike, wi atiˈ Jcˈajol Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Wi tambˈij chawechak chi iniˈn, taˈ tacojtak chi tzˈetiˈn. 68 Y wi wiˈ nen tantzˈonaj chawechak taˈ inacˈululajtak. 69 Pero Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil tina bˈe cubˈarna laj jpaach Kakaj Dios lecj ri wiˈ jcwinel, xcheˈ rechak.

70 Xpetak juntir ribˈilak, xtzˈonajtak re: ¿Atniˈ Jcˈajol Kakaj Dios? xcheˈtak.

Kakaj Jesús xij chic rechak: Iniˈn, jilon chapcaˈ ri xabˈijtak, xcheˈ rechak.

71 Xpe rechak, xijtak: Taˈ chiquiˈ tichocon mas ajcojoltak tzij chirij kawiˈl jwiˈl oj xojtaw laj jchiˈ nen mo xij, xcheˈtak.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes