A A A A A
Bible Book List

LUCAS 2 Uspanteco (USP)

Tiqˈuisiˈy Kakaj Jesús

Laˈ mak kˈij li, Augusto César ri jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Roma, xtak jbˈij lak juntir tilmit ri titakon chibˈ chi rajwaxiˈ tiesaj jtzˈibˈalak juntir cristian. Y riˈ nabˈe bˈwelt li xesaj jtzˈibˈalak cristian laˈ mak junabˈ cuando Cirenio wiˈ pire jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Siria. Jilonli juntir cristian xeˈ jyeˈ jtzˈibˈalak laj jtilmitak. Y jwiˈliˈli José ri rijajl David xelbˈi Nazaret ri jun tilmit re Galilea, xeˈ Belén ri jun tilmit re Judea ri jtilmit David chi jyeˈic jtzˈibˈalak pach María ri quiek riqˈuil tina cˈuliˈyna y María yaj anmchak. Y wiˈtak Belén cuando xtaw kˈij tijyeˈ Dios re María. Y claˈ xqˈuisiˈy nabˈe ricˈlal winak.

Xpe María, xpis ra neˈ li itzˈik y xtzˈebˈaˈ li jun canow re yeˈbˈi jloˈ awaj jwiˈl taˈ xtaˈtak jposadak li man bˈambˈi posad.

Yak anjl tijbˈijtak chi xqˈuisiˈyiˈ Kakaj Jesús

Wiˈ nicˈj ajyukˈ tikˈasintak akˈabˈ wich takˈj chi nakaj re tilmit Belén chi jchajaj jcarnerak. Etke xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwchak y xrepaj ribˈ jkˈakˈal jnimal jkˈij Kakaj Dios chirijak y subˈlaj xtzaak jchˈolak.

10 Xpe anjl, xij rechak: Mi tzaak achˈolak, in ximpet pirechiˈ tiyuk imbˈij tzilaj jtaquil chawechak chi xyukiˈ jun nimlaj quiˈcotemal pire juntir cristian wich ulew. 11 Lajori xqˈuisiˈyiˈ jun ajcolol awechak ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios chi tina jtaknach wich ulew y riˈ Kajawl. Jiˈ xqˈuisiˈy Belén laj jtilmit David. 12 Cojtak retal nen mo jtaˈic man ra neˈ tabˈantak, naˈliˈ pisil li itzˈik y tzˈebˈal jwiˈl jchuch li jun canow re yeˈbˈi jloˈ awaj, xcheˈ anjl rechak yak ajyukˈ.

13 Cuando tijin anjl chi yoloj riqˈuilak yak ajyukˈ, etke xyuktak chic nicˈj anjl riqˈui anjl ri tijin tiyolow riqˈuilak yak ajyukˈ, jpeticak lecj, xbˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios y laj jbˈixak xijtak:
14     ¡Nim jkˈij Kakaj Dios ri wiˈ chikabˈ lecj! ¡Tiyeˈsajiˈ jun nimlaj utzil laj ranmak juntir cristian wich ulew ri tzi tiilsajtak jwiˈl Kakaj Dios! xcheˈtak yak anjl.

15 Cuando xkˈajtakbˈi yak anjl lecj, xpetak yak ajyukˈ xoctak chi jbˈij chiribˈil ribˈak: Joˈtak Belén, joˈ kileˈtak nen xijsaj chike. Kakaj Diosiˈ ri Kajawl xtakowch jbˈij chike, xcheˈtak.

16 Ajrucˈreˈ yak ajyukˈ li laj or xeˈtak y xeˈ jteˈtak María pach José y ra neˈ tzˈebˈal li jun canow re yeˈbˈi jloˈ awaj. 17 Cuando yak ajyukˈ xriltak ra neˈ, xoctak chi jyolic nen xijsaj rechak jwiˈl anjl chirij ra neˈ. 18 Y juntir yak ri xtatak ri tijbˈijtak yak ajyukˈ, subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic. 19 María xwaˈxke laj ranm juntir ri xijsaj rechak y tike tijin tichomorsan chirij.

20 Y yak ajyukˈ cuando xkˈajtak tichak tijin tijbˈixajtak y tijin tijnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios chi jcˈomowaj re juntir ri xyuk jteˈtak y xyuk rileˈtak, jwiˈl jilon xyuk jteˈtak chapcaˈ ri xijsaj rechak jwiˈl anjl.

Kakaj Jesús tijachsaj laj jkˈabˈ Kakaj Dios

21 Cuando xtzˈakat waxakibˈ (8) kˈij jqˈuisiˈy ra neˈ xcojsaj retal jtioˈjl y xcojsaj jbˈij pi Jesús chapcaˈ jbˈij ri xijsaj re María jwiˈl anjl Gabriel cuando ajquiˈ chi ran yaj anm.

22 Cuando xtzˈakat mak kˈij pire tran chˈajchˈoj jwich María chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl xeˈtak li nimi richoch Kakaj Dios pach José pire tibˈe jacheˈtak Kakaj Jesús laj jkˈabˈ Kakaj Dios.

23 Jilon xantak chapcaˈ tzˈibˈal li wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:
    Juntir mak tra nabˈetak acˈl ri tiqˈuisiˈytak, ri winaktak, titosajtakaˈ pire Kakaj Dios ri Kajawl, ticheˈ.

24 Xeˈtak chi jsujic mak tra caˈn re Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl. Tijcˈamtakbˈi quibˈ tra ixmucur o quibˈ tra kˈun ut pire tijsujtak re Kakaj Dios ri Kajawl.

25 Laˈ mak junabˈ li wiˈ jun riˈjlaj winak li tilmit Jerusalén, Simeón jbˈij. Simeón sucˈuliˈ ranm chiwch Kakaj Dios. Re tranaˈ juntir lawiˈ raj Kakaj Dios tran y tijin chi rulbˈej ajcolol rechak yak rijajl Israel. Simeón wiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm. 26 Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xij re Simeón chi taˈ ticam laj or, asta tina rilna tiyuk wich ulew jun ri bˈil jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl chi tina jtaknach wich ulew.

27 Y sicˈ riˈjlaj winak li takalbˈi jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xeˈ li nimi richoch Kakaj Dios. Y jkaj jchuch ra neˈ xpetak li nimi richoch Kakaj Dios chi jjachic ra neˈ laj jkˈabˈ Kakaj Dios chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios. 28 Xpe Simeón, xkˈaluj ra neˈ y jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios, xij:

29 Kaj, yeˈ luwar chwe incam pi utzil ri in awajchac, xwilaˈ chapcaˈ ri bˈil chwe awiˈl.
30 Xwilaˈ laˈ bˈakˈ inwch ri ajcolol ke laj jkˈabˈ kamac,
31 ri xawesaj chi sakil chiwchak juntir cristian wich ulew,
32 riˈ re chapcaˈ jun kˈakˈ pire tijcˈut jbˈeak yak maˈ rijajl taˈ Israel y pire ticojsaj jkˈijak yak rijajl Israel, xcheˈ Simeón.

33 Jkaj jchuch ra neˈ xsaach jchˈolak chi jtaic nen tijbˈij Simeón chirij ra neˈ.

34 Xpe Simeón, xyeˈ jkˈabˈ chibˈ y xtzˈonaj re Kakaj Dios chi tijyeˈ jkˈabˈ chibˈak y xij re María ri jchuch ra neˈ: Man ral acˈl ri, chaˈliˈ pire tijqˈuex jnoˈjak nicˈj rechak yak rijajl Israel pire tijcojtak Jyolj Kakaj Dios y pire tijsach jwichak nicˈj rechak mak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios. Jilonli ticˈutun chi wiˈ tixutuwtak re 35 pire tiel chi sakil juntir jchomorsaˈnak ri wiˈ laj ranmak. Juntir li pi awe at niqˈuiˈ chapcaˈ jun espad tioc laj awanm jwiˈl jcˈaxcˈol awanm chirij, xcheˈ Simeón re María.

36 Y claˈ wiˈ jun anm ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ri jbˈij Ana. Ana jrabˈiniˈ Fanuel ri rijajl Aser ri jun kˈat re yak cabˈlajuj (12) kˈat re yak rijajl Israel. Anm li riˈjlaj cristianchak, xcˈuliˈyna cuando aj kˈapoj anm, pero wukubˈ (7) junabˈke xcˈam ribˈak pach richjil. 37 Y sicˈ anm li ri camnak richjil wiˈchak junmuchˈ riqˈui quejabˈ (84) junbˈ. Re jekeliˈ li nimi richoch Kakaj Dios, chi lakˈj chi lakˈabˈ tijin tran lawiˈ raj Kakaj Dios tran laˈ ayun y chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios. 38 Cuando xqˈuis jyolj Simeón, xpe Ana xjutun chijcˈulelak y xoc chi jcˈomowaj re Kakaj Dios. Ajrucˈreˈ xoc chi yoloj chirij ra neˈ rechak juntir yak rijajl Israel ri tijin trulbˈejtak chi ticolmaj Jerusalén.

39 Cuando xantaj juntir li jwiˈlak ri chapcaˈ tijbˈij Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl, José pach María xkˈajtakbˈi Galilea, xeˈtak laj jtilmitak Nazaret. 40 Y Kakaj Jesús tijin tiqˈuiyc y tijin jyuˈic jcowil ranm y tijin jyuˈic mas jnoˈj y subˈlaj rutzil ranm Kakaj Dios chirij.

Kakaj Jesús wiˈ li nimi richoch Kakaj Dios

41 Jkaj jchuch Kakaj Jesús nojel junabˈ tibˈetak Jerusalén chi jkˈasaj nimakˈij Pascua. 42 Cuando xtzˈakat cabˈlajuj (12) junbˈ Kakaj Jesús, xeˈtak Jerusalén chi jkˈasaj nimakˈij Pascua jwiˈl jilon nakˈtisajem ribˈak. 43 Cuando xqˈuis man nimakˈij li, xkˈajtak laj richochak. Pero Kakaj Jesús xcan resaj ribˈ li tilmit Jerusalén y jkaj jchuch taˈ xriltak lamas xcanwiˈ. 44 Chijchˈol rechak petzaliˈ xoˈlak jpachak ri xkˈajtakch li nimakˈij. Xeˈ jun kˈij jbˈeak, ajrucˈreˈ xoctak chi jtoquic xoˈlak yak rechˈelxicak y xoˈlak yak richcˈulchiˈak. 45 Cuando xriltak chi taˈ Kakaj Jesús chijxoˈlak, xkˈajtakbˈi chi jtoquic li tilmit Jerusalén.

46 Laj jrox kˈij, ajrucˈreˈ xeˈ jteˈtak Kakaj Jesús li nimi richoch Kakaj Dios cubˈul chijxoˈlak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios, tijin chi jtaic nen tijbˈijtak y tijin tijtzˈonaj rechak nen mo jcholajl tielwiˈ ri tijin tijbˈijtak. 47 Juntir mak ri xtatak nen tijbˈij Kakaj Jesús subˈlaj xsaach jchˈolak chi jtaic jwiˈl re wiˈ mas jnoˈj y ticwin chi jcˈululaj lawiˈ ri tijtzˈonajtak re. 48 Y jkaj jchuch cuando xriltak jwich Kakaj Jesús subˈlaj xsaach jchˈolak. Y jchuch xij re: At walcˈwal, ¿nen chac xabˈan chike jilonri? In pach atat ocsalcoj il chi atoquic, xcheˈ re.

49 Kakaj Jesús xtzˈonaj rechak: ¿Nen tatoctak chwe? ¿Taˈcˈu awetamak chi in tina imbˈanna ri bˈilch chwe jwiˈl Inkaj? xcheˈ rechak.

50 Pero rechak taˈ xmajtak jcholajl nen tielwiˈ ri xij Kakaj Jesús rechak.

51 Ajrucˈreˈ xeˈ chic Kakaj Jesús chirijak jkaj jchuch, xkˈajtakbˈi Nazaret. Nojel kˈij subˈlaj ticojon chiwchak. Pero jchuch taˈ tiel laj ranm juntir ri xan. 52 Kakaj Jesús tijin tiqˈuiyc y tijin jyuˈic mas jnoˈj. Subˈlaj tzi tiilsaj jwiˈl Kakaj Dios y jwiˈlak cristian.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes