Add parallel Print Page Options

Kakaj Jesús tibˈe laj richoch Zaqueo

19  Kakaj Jesús bˈenam re xkˈaxbˈi li man tilmit Jericó. Y claˈ wiˈ jun bˈiomlaj winak ri jbˈij Zaqueo, ri jbˈabˈalak mak ajtzˈonaltak alcabar. Y Zaqueo riˈ raj tijchˈobˈ jwich Kakaj Jesús, pero taˈ tijnaˈ tril jwich chijxoˈlak subˈlaj cristian jwiˈl re taˈ naj rakan. Jwiˈliˈli xnabˈer jol, riˈ raj tril jwich, xeˈ jaw bˈa jun cheˈ ri jbˈij sicómoro ri wiˈ chiˈ bˈe lamas tikˈaxwiˈ Kakaj Jesús.

Cuando Kakaj Jesús xkˈax claˈ, xnaˈtunjaˈ bˈa cheˈ y xij re Zaqueo: Zaqueo, kejench laj or, lajori rajwaxiˈ tambˈan imposad laj awichoch, xcheˈ re.

Ajrucˈreˈ Zaqueo xkejch laj or bˈa cheˈ, tiquiˈcot xyuk jcˈuleˈ Kakaj Jesús. Y juntir cristian, cuando xriltak jilonli, xoctak chi yokˈon chirijil Kakaj Jesús, xijtak: Winak ri xeˈ raneˈ jposad laj richoch jun ajmac, xcheˈtak.

Xpe Zaqueo, xwabˈaˈ ribˈ chiwch Kakaj Jesús, xij re: Wajawl, lajori pajnicˈj re juntir kelen we ri wiˈ tanjachaˈ chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak y wi wiˈ cristian xinsubˈtak pire xwesaj mas pwak chirijak, tankˈasajiˈ jqˈuixel cajmul rechak mas chiwch ri jnimal ri xwesaj chirijak, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij: Lajori yak cristian ri wiˈtak la ja neri xcolmajtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak, jwiˈl winak ri tzˈetel rijajliˈ Abraham. 10 Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil xpe wich ulew pirechiˈ tiyuk jtoqueˈ yak ri sacheˈltak jwiˈl jmacak pire ticolmajtak laj jkˈabˈ jmacak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij pwak

11 Cuando yak cristian tijin tijtatak nen tijbˈij Kakaj Jesús, xpe Kakaj Jesús xij chic jun esbˈi noˈj rechak jwiˈl tawem trantak Jerusalén y yak cristian chijchˈol rechak laj or triltak titakon Kakaj Dios chibˈak. 12 Kakaj Jesús xij rechak: Wiˈ jun winak nim jkˈij xeˈ chinaj li jun jalan tilmit chic pire tiyeˈsaj rekleˈn pire tioc re rey laj jtilmit, ajrucˈreˈ tikˈaj chicch. 13 Cuando bˈenam tran xsiqˈuij lajuj (10) rechak mak jmocom. Xcan jyeˈ jujun pwak rechak chi jujunalak subˈlaj nim jwich y xij rechak: Yecomantak laˈ man pwak ri asta cuando inkˈaj chicch, xcheˈ rechak.

14 Pero mak cristian laj tilmit taˈ rajak jwich man winak li y chirij re xtaktak chicbˈi nicˈj cristian chi jbˈij li man tilmit li, jilonri: Oj taˈ chikaj tioc man winak li pire karey laj katilmit, xcheˈtak.

15 Pero re xyeˈsajiˈ rekleˈn pire rey y xkˈaj chicch laj jtilmit. Y cuando xtaw laj jtilmit, xtak jsiqˈuijcak mak jmocom ri quiek re xcan jyeˈ jpwaak cuando xecˈ, jwiˈl raj tretemaj nen jnimakl xchˈectak chirij man pwak chi jujunalak. 16 Cuando xtaw man nabˈe mocom ri quiek re xcan jyeˈ pwak, xij re: Kaj, apwaak ri xcan ayeˈ chwe, xchˈecaˈ lajuj (10) jqˈuiyal chapcaˈ xcan ayeˈ chwe, xcheˈ re.

17 Y man rey xij re: Tziyiˈ xabˈan, atiˈ jun tzilaj mocom. Jwiˈl tziyiˈ xabˈan re jun raquitz, lajori atoc pire kˈatbˈitzij chibˈ lajuj (10) chi tilmit, xcheˈ re.

18 Xtaw man jcabˈ mocom chic, xij re: Kaj, apwaak ri xcan ayeˈ chwe, xchˈecaˈ jobˈ jqˈuiyal chapcaˈ xcan ayeˈ chwe, xcheˈ re.

19 Xpe man rey, xij re man mocom li: At, atoc pire kˈatbˈitzij chibˈ jobˈ tilmit, xcheˈ re.

20 Pero xtaw man jun mocom chic, xij re: Kaj, coˈ apwaak ri. Ximpis li jun sutˈ y xincˈol, 21 jwiˈl xtzaak inchˈol chi jcojic jwiˈl wetamiˈ chi mas at cˈaˈn y atochˈon lamas taˈ nen tiquil awiˈl, xcheˈ man mocom re man rey.

22 Xpe man rey, xij re man mocom li: At, atiˈ jun etzl mocom y ayolj titzˈonin kˈatbˈitzij chawij, jwiˈl wi awetamiˈ chi masiˈ in cˈaˈn y inochˈon lamas taˈ tiquil inwiˈl, 23 xacˈamteneˈbˈi impwaak xeˈteneˈ ayeˈ pi kejom re jonok y cuando xinyuk wiˈteneˈchak ral impwaak roj xincˈuleˈ, xcheˈ re.

24 Xpe man rey, xij rechak yak cristian ri wiˈtak claˈ: Majtak man pwak re y yeˈtak re man immocom ri xchˈecow lajuj (10) jqˈuiyal chapcaˈ ri jqˈuiyal impwaak xcan inyeˈ re, xcheˈ.

25 Y yak cristian ri wiˈtak claˈ, xijtak re: Kaj, pero re wiˈchak lajuj (10) jqˈuiyal chapcaˈ ri jqˈuiyal apwaak xcan ayeˈ re, xcheˈtak re.

26 Man rey xij chic rechak: In tambˈij chawechak nen wiˈ mas riqˈuil, tiyeˈsaj chiquiˈ mas re, pero nen taˈ re, asta raquitz ri wiˈ riqˈuil, timajsajiˈ re. 27 Y tambˈij chawechak chi mak cristian ri incontrintak ri taˈ rajak inoc pire rey laj jtilmitak, cˈamtatakch y tacamsajtak chinwch, xcheˈ man rey rechak, xcheˈ Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tioc Jerusalén

28 Cuando xijmaj jilonli jwiˈl Kakaj Jesús, xnabˈer chiwchak yak ajtijol ribˈak chirij xeˈ Jerusalén. 29 Y cuando xtaw chijcˈulel man tilmit Betfagé y man tilmit Betania ri wiˈtak wich witz ri jbˈij Olivos, xtakbˈi quibˈ rechak yak ajtijol ribˈak chirij. 30 Xijbˈi rechak: Jattak li man tilmit ri wiˈbˈi chawchak. Cuando attawtak claˈ, tibˈe ateˈtak jun ra bˈur ximilc, ajquiˈ ni jono cristian quejawinak re, quirtak y cˈamtakch. 31 Y wi wiˈ nen titzˈonin chawechak: ¿Nen chac taquirtak man ra bˈur? wi ticheˈ chawechak, tabˈijtak re: Tike chocon jwiˈl Kajawl, atcheˈtak re, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

32 Yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xeˈtak. Juntir nen xijsaj rechak jilon xeˈ jteˈtak. 33 Cuando tijintak chi jquiric man ra bˈur, xtawtak mak rajw chi rilic y xijtak rechak yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo: ¿Nen chac taquirtak man ra bˈur? xcheˈtak rechak.

34 Rechak xijtak rechak mak rajw: Tike chocon jwiˈl Kajawl, xcheˈtak rechak.

35 Xcˈamtakch man ra bˈur riqˈui Kakaj Jesús, xyeˈtakbˈi ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak chirij man ra bˈur, ajrucˈreˈ xjawsajtak Kakaj Jesús chirij.

36 Y cuando tijin jbˈic Kakaj Jesús xpetak mak cristian xlicˈ ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak laj jbˈe Kakaj Jesús. 37 Cuando xmajtakch man wich xulan re man wich witz ri jbˈij Olivos, juntir yak ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo xcholtak chˈejejem jwiˈl jquiˈcotemak y xnimirsajtak jkˈij Kakaj Dios jwiˈl juntir mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios ri ilan jwiˈlak, 38 xijtak:

¡Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ jkˈabˈ chibˈ rey ri petzal laj jbˈij!
¡Waˈxok utzil lecj! ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios lecj! xcheˈtak.

39 Y chijxoˈlak mak cristian li, bˈesaltakaˈ nicˈj fariseo, rechak xijtak re Kakaj Jesús: Kaj, kˈelcojoˈ yak ajtijol ribˈak chawij, xcheˈtak re.

40 Xpe Kakaj Jesús, xij rechak: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak wi tijmaytak chˈejejem rechak, riˈ mak abˈaj tijcholtak chˈejejem, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

41 Kakaj Jesús xtaw chijcˈulel Jerusalén. Cuando xrilbˈi jwich man tilmit li, xrokˈbˈej ribˈ chirijak mak cristian ri wiˈtak claˈ 42 y xij: Atak, ri watak Jerusalén, witi tawetemajtak laˈ man kˈij ri, nen tiyeˈw utzil laj awanmak, pero lajori mukuliˈ chawchak, taˈ tijnaˈ tawetemajtak. 43 Tina tawna jun kˈij cuando acontrak trantak jun tusum abˈaj chirij juntir atilmitak y rechak tijsuttak awijak pire maˈ atelmajtak. 44 Y juntir awichochak tijyojtak y taˈ chiquiˈ ni jono abˈaj tican chibˈ jun chic y atjcamsajtak, jilonli tibˈansaj chawechak jwiˈl taˈ xawetemajtak cuando xatyuk solajtak jwiˈl Kakaj Dios, xcheˈ Kakaj Jesús.

Tiesajbˈi mak ajcˈaybˈ li nimi richoch Kakaj Dios

45 Ajrucˈreˈ Kakaj Jesús xoc li nimi richoch Kakaj Dios y xoc chi ruktajbˈi juntir mak ajcˈaybˈ ri wiˈtak claˈ. 46 Xij rechak: Tzˈibˈaliˈ li wuj re Lokˈlaj Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri:

Wichoch rechiˈ lamas tibˈan chˈaˈwem wiqˈuil, xcheˈ Kakaj Dios, ticheˈ. Pero atak cojol pi molbˈi ribˈak mak alkˈom awiˈlak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

47 Kakaj Jesús nojel kˈij xtijojtak cristian re Jyolj Kakaj Dios li nimi richoch Kakaj Dios. Mak jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios y yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios pach mak cristian ri nim jkˈijak chijxoˈlak yak rijajl Israel tijin tijtoctak nen mo trantak chi jcamsaj Kakaj Jesús. 48 Pero taˈ tijtaˈtak nen trantak chi jcamsaj, jwiˈl juntir cristian subˈlaj kus tijtatak nen tijbˈij Kakaj Jesús.