Add parallel Print Page Options

Esbˈi noˈj chirij jun anm ri camnak richjil

18  Kakaj Jesús xij jun esbˈi noˈj rechak yak ajtijol ribˈak chirij pire tijcˈut chiwchak chi rajwaxiˈ cocˈxoˈlke tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios y taˈ tijquibˈaj ranmak. Xij rechak: Wiˈ jun kˈatbˈitzij xwaˈx li jun tilmit, taˈ tijcoj jkˈij Kakaj Dios y taˈ tijcoj jkˈij ni jun cristian. Y li man tilmit li wiˈ jun anm ri camnak richjil, sicˈ anm li qˈuilaj bˈwelt titaw riqˈui man kˈatbˈitzij chi jtzˈonaj kˈatbˈitzij, re riˈ raj tibˈan kˈatbˈitzij chirij jun jcontre. Man kˈatbˈitzij xeˈ quibˈ uxibˈ kˈij taˈ raj tran jkˈatbˈitzij chirij, pero cuando xtaw jun kˈij xqˈuistaj ranm chi rilic sicˈ anm, xij laj ranm: Onque taˈ tancoj jkˈij Kakaj Dios y taˈ tancoj jkˈijak mak cristian, pero jwiˈl man anm ri, ri camnak richjil, nojel kˈij tiyuk chi jtzˈonaj kˈatbˈitzij chwe, lajori tambˈan kˈatbˈitzij chirij man jcontre jwiˈl wi mitaˈ tambˈan kˈatbˈitzij chirij man jcontre tiqˈuistaj wanm jwiˈl nojel kˈij tiyuk wiqˈuil, xcheˈ man kˈatbˈitzij, xcheˈ Kakaj Jesús.

Y Kakaj Jesús ri Kajawl xij chic rechak: Tatak jcholajl nen xij man kˈatbˈitzij ri taˈ sucˈul ranm chiwch Kakaj Dios. Y, ¿riˈticˈu chic Kakaj Dios maˈ tijtˈoˈ laj or yak cristian ri chaˈl jwiˈl ri tichˈaˈwtak riqˈuil chi lakˈj chi lakˈabˈ? Pero in tambˈij chawechak chi atjtˈowaˈtakaˈ laj or. Pero cuando tipe chic wich ulew Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil, taˈ etemal jurubˈ cristian tiyuk jteˈ ri cubˈul jchˈolak chirij, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Jun fariseo pach jun ajtzˈonal alcabar

Wiˈ nicˈj rechak mak cristian ri tijbˈijtak laj ranmak chi rechak sucˈuliˈ ranmak chiwch Kakaj Dios, pero tijxuttak yak nicˈj cristian chic, jwiˈliˈli Kakaj Jesús xij jun esbˈi noˈj rechak jilonri: 10 Wiˈ quibˈ winak xeˈtak li nimi richoch Kakaj Dios chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, jun fariseo y jun ajtzˈonal alcabar. 11 Man fariseo pi waˈl xoc chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios, xij: At, Kakaj Dios, tancˈomowaj chawe chi in, maˈ in taˈ nicˈ chapcaˈ mak nicˈj cristian chic, pur alkˈomtak y nicˈj chic pur etzl jnoˈjak re cristian y nicˈj chic tijrechbˈejtak jun cristian chic ri maˈ jcˈulajlak taˈn y maˈ in taˈ nicˈ chapcaˈ man jun ajtzˈonal alcabar ri. 12 In tambˈanaˈ cacabˈ kˈij ayun re nojel xuman y nen jnimal tanchˈec, tanyaˈ jlájuj chawe, xcheˈ man fariseo.

13 Pero man ajtzˈonal alcabar xcan waˈr chinaj re man fariseo y cuando xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios xxulbˈaˈ jcaybˈal lak ulew. Re taˈ xbˈit jcaybˈal lecj, xike xtˈic chi jchˈol chi kˈabˈ y xij re Kakaj Dios: At, Kakaj Dios, il cˈur inwch, cuy immac. In, iniˈ jun ajmac chawch, xcheˈ.

14 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi man ajtzˈonal alcabar li, cuando xkˈaj laj richoch, sucˈulchak ranm chiwch Kakaj Dios, pero man fariseo taˈ xsucˈulabˈ ranm chiwch Kakaj Dios. Jwiˈl nen jonok tijcoj jkˈij ricˈan, taˈ ticojsaj jkˈij, pero nen taˈ tijcoj jkˈij, riˈ li ticojsaj jkˈij, xcheˈ Kakaj Jesús.

Kakaj Jesús tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak tral acˈl

15 Jun kˈij xcˈamsajtakbˈi mak tral acˈl riqˈui Kakaj Jesús pire tijyeˈ jkˈabˈ laj jbˈaak, pero cuando xriltak yak ajtijol ribˈak chirij, xkˈeltak mak cristian ri xcˈamowtakbˈi mak tral acˈl riqˈui Kakaj Jesús. 16 Pero Kakaj Jesús xsiqˈuij mak tral acˈl y xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Ma kˈeltak, yeˈtak luwar rechak mak tral acˈl tipetak wiqˈuil jwiˈl jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian pirechiˈ yak ri chapcaˈ tral acˈl ri. 17 Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak chi nen taˈ tijcˈul jtakon Kakaj Dios chapcaˈ jun ral acˈl taˈ tioc lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ Kakaj Jesús rechak yak ajtijol ribˈak chirij.

Jun winak bˈiom tiyolow riqˈui Kakaj Jesús

18 Jun winak ri nim jkˈij chijxoˈlak yak rijajl Israel xtzˈonaj re Kakaj Jesús: At, Tzilaj Ajtijonl, ¿nen rajwax tambˈan pire tantaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re.

19 Xpe Kakaj Jesús, xtzˈonaj re: ¿Nen chac tabˈij chwe chi iniˈ tzi? Taˈ ni jun tzi, xike Kakaj Dios ri tzi. 20 Awetamiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios ri tijbˈij jilonri: Ma wechbˈej jun jalan cristian wi maˈ acˈulajl taˈn, mat camsanc, mat alkˈanc, maˈ mol tzij chirij jun cristian y coj jkˈij akaj achuch, ticheˈ, xcheˈ re.

21 Man winak li xij re Kakaj Jesús: Juntir li xincojaˈch pi aj in acˈl, xcheˈ.

22 Cuando xta Kakaj Jesús chi jilonli xij man winak, xij chic re: Ajwiˈ jun kelen rajwax tina abˈanna. Cˈayta juntir kelen awe ri wiˈ y man rijil tajach chiwchak yak ri wiˈ rajwax rechak. Jilonli tiwaˈxiˈ subˈlaj utzil pi awe riqˈui Kakaj Dios lecj pi jqˈuexwach abˈiomil, ajrucˈreˈ atpe wiqˈuil pire atxambˈer chwij, xcheˈ re.

23 Man winak li, cuando xta chi jilonli xijsaj re, subˈlaj xbˈison jwiˈl subˈlaj bˈiomiˈn.

24 Kakaj Jesús cuando xril chi tichak bˈisonc, xij: Subˈlaj cˈax roquicak mak bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian. 25 Riˈ taˈ mas cˈax jkˈaxic jun camello laj bˈakˈ jwich jun acux chiwch roquic jun bˈiom lamas titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, xcheˈ.

26 Cuando mak cristian xtatak chi jilonli, xijtak re Kakaj Jesús: Wi jilonli, taˈ ni jun ticolmaj laj jkˈabˈ jmac, xcheˈtak re.

27 Kakaj Jesús xij chic rechak: Pi rechak cristian taˈ ni jonok ticwinc, pero Kakaj Dios taˈ ni jun kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ rechak.

28 Xpe Pedro, xij re Kakaj Jesús: Oj xcaniˈ kayeˈ juntir kelen ke ri wiˈ y xojxambˈeriˈ chawij, xcheˈ re.

29 Kakaj Jesús xij: Kes tzˈetel tzˈet tambˈij chawechak nen jono cristian tican jyeˈ richoch, jkaj jchuch, rechˈelxic, rixokl y ralcˈwal jwiˈlke tijbˈij nen mo titakon Kakaj Dios chibˈak cristian, 30 tijcˈulaˈ subˈlaj nim jqˈuixel neri wich ulew y tijtaˈ tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Kakaj Jesús tijbˈij roxmul chi tina camsajna

31 Kakaj Jesús xsiqˈuijbˈi pi ricˈanak yak cabˈlajuj (12) jtakoˈn y xij rechak: Lajori ojbˈetak Jerusalén lamas titawiˈ chiwch juntir ri xcan jtzˈibˈajtak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios chirij Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil. 32 Re tijachsaj laj jkˈabˈak yak maˈ rijajl taˈ Israel, rechak tritzˈbˈejtak jwich, tijyokˈtak y tijchubˈajtak jwich. 33 Tijsecˈtak y tijcamsajtak, pero laj jrox kˈij tina cˈastasajna jwich laj jcamnakl, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

34 Pero rechak taˈ xtatak jcholajl nen tielwiˈ ri xijsaj rechak jwiˈl Kakaj Jesús, jwiˈl taˈ yeˈl luwar rechak tretemajtak jcholajl.

Titzibˈsaj bˈakˈ jwich jun moy

35 Cuando tawem tran Kakaj Jesús Jericó, wiˈ jun sicˈ moy cubˈul chiˈ bˈe tijin tijtzˈonaj limoxn. 36 Cuando sicˈ moy xta chi subˈlaj cristian tijin tikˈaxtak, re xtzˈonaj rechak cristian nen tijin tibˈanc. 37 Mak cristian xijtak re chi Kakaj Jesús aj Nazaret tijin tikˈax claˈ. 38 Xpe re, cow xchˈejejc, xij: ¡Kaj Jesús, Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ.

39 Xpetak mak cristian ri nabˈetakbˈic, xkˈeltak, riˈ rajak taˈ chiquiˈ tichˈaˈwc, pero mas chiquiˈ cow xchˈejejc, xij chic: ¡Jcˈajol David, il cˈur inwch! xcheˈ.

40 Kakaj Jesús xwaˈrc, xtak jcˈamic sicˈ moy. Cuando xtaw sicˈ moy chijcˈulel, xtzˈonaj re: 41 ¿Nen chawaj tambˈan chawe? xcheˈ re.

Sicˈ moy xij: Wajawl, chwaj innaˈtunc, xcheˈ re.

42 Kakaj Jesús xij chic re: Naˈtunok. Xattzibˈiˈ jwiˈl xcubˈar achˈol chwij, xcheˈ re.

43 Y sicˈ moy laj or xnaˈtunc y xambˈerbˈi chirij Kakaj Jesús, tichak tijin chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. Y jilon juntir mak cristian ri xiliwtak nen xansaj re sicˈ moy, xbˈixajtak jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios.