Add parallel Print Page Options

TZILAJ JTAQUIL CHIRIJ KAKAJ JESUCRISTO RI XTZˈIBˈAJ LUCAS

Ri cholbˈire man wuj ri

Qˈuiyiˈ cristian xtzˈibˈantak nen kes jcholajl juntir ri xyuk raneˈ Kakaj Jesús chikaxoˈl. Jilon chapcaˈ ri xijsaj chike jwiˈlak yak ri xiliwtak jwich Kakaj Jesús ri nen mo xcholmajch y xqˈuisbˈen juntir ri xan Kakaj Jesús, jwiˈl xyeˈsaj rekleˈnak chi jbˈij juntir li. Y jilon in, chi usiliˈ xinta jcholajl ri juntir nen mo xcholmajch juntir ri xan Kakaj Jesús y lajori riˈ li tantzˈibˈajbˈi jcholajl chawe li wuj, kaj Teófilo, pire tawetemaj chi kes tzˈetiˈ ri tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri xattijojwiˈ.

Jtaquil nen mo jqˈuisiˈy Juan Ajbˈanal Jaˈtiox

Cuando Nabˈe Herodes wiˈ pire rey re Judea, xwaˈx jun ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri jbˈij Zacarías. Y man kˈat re yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri lamas wiˈ Zacarías, riˈ man kˈat re Abías. Y Elisabet ri rixokl Zacarías, rijajliˈ Aarón. Zacarías pach Elisabet pi jcholajliˈ juntir ri trantak y xcojaˈtakaˈ juntir Jpixbˈ Kakaj Dios ri Kajawl y xanaˈtakaˈ lawiˈ raj re xantak. Rechak taˈ ni jono ralcˈwalak waˈsal, jwiˈl Elisabet taˈ tialcˈwalanc y chi quibˈ ribˈilak riˈjtaklaj cristiantakchak.

Cuando xtaw jun kˈij xtaˈ jxumanak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios ri man jkˈat Abías pire tichacuntak li nimi richoch Kakaj Dios, Zacarías wiˈ chijxoˈlak. Yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios nakˈtaltakaˈ tijchaˈtak nen rechak tioc li nimi richoch Kakaj Dios ri Kajawl. Riˈ Zacarías xchaˈtak pire tioc li man luwar ri nim jkˈij re li nimi richoch Kakaj Dios chi jcˈatic pom. 10 Cuando xtaw or re ticˈatsaj pom, yak rijajl Israel tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios chiwch nimi richoch Kakaj Dios.

11 Zacarías wiˈ chi cˈataj pom wich altar re cˈatbˈi pom li nimi richoch Kakaj Dios, etke xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch li paach re man altar re cˈatbˈi pom, 12 Zacarías cuando xril jwich anjl subˈlaj xsaach jchˈol y xtzaak jchˈol chi rilic.

13 Xpe anjl, xij re: Zacarías, mi tzaak achˈol. Kakaj Dios xtaˈ nen xatzˈonaj re cuando xatchˈaˈw riqˈuil. Elisabet awixokl tiwaˈxiˈ jun ra ricˈlal winak y tacoj jbˈij pi Juan. 14 At subˈlaj atquiˈcot laj awanm y subˈlaj cristian tiquiˈcottak cuando tiqˈuisiˈy ral acˈajol. 15 Y man ral acˈajol li chiwch Kakaj Dios ri Kajawl, nimiˈ jkˈij. Taˈ tijtij vin y taˈ tijtij kelen ri tikˈabˈarsanc. Y tinojsajiˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios cuando ajquiˈ chi qˈuisiˈyc. 16 Y tran chi subˈlaj rijajl Israel tikˈajtak chic laj jkˈabˈ Rajawlak ri jDiosak. 17 Y riˈ Juan tiyuk nabˈe wich ulew chi jbˈij jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl. Y Juan tiwaˈxiˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios laj ranm y tiwaˈxiˈ jcwinel chapcaˈ re Elías ri ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios pire tran chi tiwaˈx utzil chijxoˈlak yak chuchkajw pach yak ralcˈwalak. Y tran chi ticojontak chiwch Kakaj Dios yak ri taˈ ticojontak pire tiniqˈuibˈ jwichak yak ri sucˈul ranmak chiwch Kakaj Dios. Jilonli wiˈ subˈlaj cristian ticˈuluwtak re Kakaj Jesús ri Kajawl cuando tiyuk wich ulew, xcheˈ anjl re Zacarías.

18 Zacarías xtzˈonaj re anjl: ¿Nen mo twetemaj wi tzˈetiˈ ri xabˈij chwe? In inchak riˈjlaj winak y wixokl riˈjlaj anmchak, xcheˈ re.

19 Y anjl li xij re Zacarías: In iniˈ Gabriel. Tijin tambˈan lawiˈ raj Kakaj Dios tambˈan, riˈ re xintakowch chi yoloj aacˈl pire tiyuk imbˈij tzilaj jtaquil li chawe. 20 Pero lajori jwiˈl taˈ tacoj inyolj ri ximbˈij chawe, taˈ tijnaˈ atyolow asta titaw chiwch juntir ri ximbˈij chawe, xcheˈ anjl re Zacarías.

21 Y juntir cristian ri wiˈtak chiwch nimi richoch Kakaj Dios tijintak chi rulbˈej nen or tielch Zacarías y subˈlaj sachal jchˈolak tijin tijtzˈonaj chiribˈil ribˈak nen chac taˈ relicch. 22 Cuando xelch Zacarías, taˈ chiquiˈ tijnaˈ tiyolow riqˈuilak. Rechak xyeˈtak cwent chi wiˈ jono kelen xril li nimi richoch Kakaj Dios chapcaˈ li ichicˈ. Zacarías xichak jkˈabˈ tran chiwchak taˈ chiquiˈ tijnaˈ tiyolow riqˈuilak.

23 Cuando xtaw kˈij xqˈuis jchac Zacarías li nimi richoch Kakaj Dios xkˈaj laj richoch. 24 Y laˈ mak kˈij li xcan yaj anm Elisabet ri rixokl Zacarías. Elisabet jobˈ icˈ xwaˈx la ja, taˈ chiquiˈ lamas xelwiˈ. 25 Elisabet xij laj ranm: Kakaj Dios ri Kajawl xiliw cˈur inwch, jwiˈliˈli jilon imbˈanic ri pire taˈ chiquiˈ inyokˈsaj jwiˈlak mak cristian, xcheˈ laj ranm.

Jtaquil nen mo jqˈuisiˈy Kakaj Jesús

26 Cuando Elisabet bˈesalchak wakakibˈ (6) icˈ jcanic yaj anm, Kakaj Dios xtak chicch anjl Gabriel li tilmit Nazaret re Galilea 27 chi jsolaj jun anm ri ajquiˈ chˈobˈol winak jwiˈl ri jbˈij María ri tzˈonal jwiˈl José ri rijajl David. 28 Cuando xtaw anjl lamas wiˈ María, xij re: Tanyeˈ rutzil awch María. Wiˈ jun nimlaj utzil pi awe. Kakaj Dios ri Kajawl wiˈ aacˈl, xcheˈ re.

29 María xsaach jchˈol chi jtaic nen xijsaj re. Xoc chi jchomorsaj nen tielwiˈ ri jcˈamic rutzil jwich ri xansaj jwiˈl anjl.

30 Xpe anjl, xij chic re María: Mi tzaak achˈol, xataˈ utzil riqˈui Kakaj Dios. 31 Lajori atcan yaj anm y tiqˈuisiˈy jun ral awicˈlal winak, tacoj jbˈij pi Jesús. 32 Re tina nimirsajna jkˈij, tibˈijsajiˈ chirij chi Jcˈajoliˈ Kakaj Dios lecj y Kakaj Dios ri Kajawl tijyaˈ takon laj jkˈabˈ chapcaˈ takon ri xwaˈx laj jkˈabˈ David ri jmam. 33 Y riˈ re titakon chibˈak yak rijajl Israel y taˈ jqˈuisic jwich jtakonc, xcheˈ re María.

34 María xtzˈonaj re: ¿Nen mo tiwaˈx wicˈlal cuando ajquiˈ chˈobˈol winak inwiˈl? xcheˈ re.

35 Xpe anjl, xij chic re: Kakaj Dios tijtakch Lokˈlaj Jsantil chabˈ y jcwinel Kakaj Dios lecj jilon jpetic chabˈ chapcaˈ jmujal sutzˈ. Jwiˈliˈli ral awicˈlal ri tiqˈuisiˈy tibˈijsajiˈ chirij chi tosoliˈ pire Kakaj Dios y Jcˈajoliˈ Kakaj Dios. 36 Jilon Elisabet ri awechˈelxic, riˈjlaj anmchak, re tina waˈxna jun ricˈlal winak y wiˈchak wakakibˈ (6) icˈ jcanic yaj anm onque tibˈijsaj chirij chi taˈ tiwaˈx ralcˈwal, 37 jwiˈl Kakaj Dios taˈ ni jono kelen maˈ ticwin chi jbˈanic, xcheˈ anjl re María.

38 María xij re anjl: Iniˈ rajchac Kakaj Dios ri Kajawl raneˈ chimbˈ chapcaˈ ri xabˈij, xcheˈ re anjl.

Cuando María xijmaj jwiˈl jilonli, anjl xkˈajbˈic.

María tibˈe chi jsolaj Elisabet

39 Laˈ mak kˈij li María laj or xeˈ li jun tilmit re Judea ri wiˈ lak qˈuicheˈlaj. 40 Cuando xtaw María laj richoch Zacarías xcˈam rutzil jwich Elisabet. 41 Cuando xta Elisabet nen mo jcˈamic rutzil jwich xansaj jwiˈl María, etke xsilibˈ ra neˈ laj jsantil y xnojsaj ranm Elisabet laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

42 Elisabet subˈlaj cow xchˈaˈwc, xij re María: Kakaj Dios xyaˈ jkˈabˈ chabˈ chiwchak juntir anm. Y xyaˈ jkˈabˈ chibˈ ral awicˈlal ri tiqˈuisiˈyc. 43 ¿Nencˈu incholajl in, inyuk solaj jwiˈl jchuch Wajawl? 44 Cuando xinta xacˈam rutzil inwch man ral inneˈ xsilibˈ laj jsantil jwiˈl jquiˈcotem. 45 Tzi awe jwiˈl xacojaˈ chi titawiˈ chiwch ri xijsaj chawe jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, xcheˈ Elisabet re María.

Jbˈix María ri tran

46 Xpe María, xij: Nojel wanm tannimirsaj jcojic jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl
47 y subˈlaj tiquiˈcot insantil chirij Kakaj Dios ri ajcolol we,
48 jwiˈl xrilaˈ cˈur jwich rajchac ri taˈ cojol jkˈij. Lajori juntir cristian tina jbˈijtakna chi tzi re, tina cheˈtakna chwij.
49 Kakaj Dios ri wiˈ subˈlaj jcwinel, subˈlaj kelen kus bˈanal chwe jwiˈl y subˈlaj nim jkˈij jbˈij.
50 Kakaj Dios taˈ ni jun bˈwelt miti tril cˈur jwichak juntir cristian ri nojel ranmak ticojontak chiwch.
51 Laˈ jcwinel Kakaj Dios xresaj jnoˈjak yak ri tijchomorsajtak laj ranmak chi nimakiˈ jkˈijak.
52 Y laˈ jcwinel xresaj rekleˈnak mak jbˈabˈaltak kˈatbˈitzij, xnimirsaj jkˈijak yak ri taˈ tijcoj jkˈijak.
53 Kakaj Dios xyeˈw tzitaklaj kelen rechak yak ri wiˈ wiˈjal rechak y xij rechak mak bˈiom chi tibˈetak y taˈ nen xyeˈbˈi rechak.
54 Kakaj Dios xtˈowaˈ yak rijajl Israel ri xanowtak lawiˈ raj Kakaj Dios trantak. Xcuxtajiˈ jwiˈl chi rilic cˈur jwichak
55 chapcaˈ ri bˈil jwiˈl re Abraham pach juntir rijajl, xcheˈ María re Elisabet.

56 María raj xwaˈxiˈ uxibˈ icˈ riqˈui Elisabet, ajrucˈreˈ xkˈaj chicch laj richoch.

Tiqˈuisiˈy Juan Ajbˈanal Jaˈtiox

57 Cuando xtaw kˈij xyeˈ Dios re Elisabet, xqˈuisiˈy jun ra ricˈlal winak. 58 Cuando xtatak yak jcˈulja pach yak rechˈelxic nen mo rilic cˈur jwich Elisabet xansaj jwiˈl Kakaj Dios ri Kajawl, subˈlaj xquiˈcottak riqˈui Elisabet. 59 Cuando xtzˈakat waxakibˈ (8) kˈij jqˈuisiˈy ra neˈ, xcojtak retal jtioˈjl y roj xcojtak jbˈij pi Zacarías chapcaˈ jbˈij jkaj.

60 Pero jchuch ra neˈ taˈ xyeˈ luwar xcojsaj jbˈij pi jilonli, xij: Maˈ jiˈtaˈlonli jbˈij tikacojwiˈ, tikacoj jbˈij pi Juan, xcheˈ.

61 Rechak xijtak re Elisabet: Pero taˈ ni jono rechak yak awechˈelxic Juan jbˈij, xcheˈtak.

62 Xantak retal re Zacarías laˈ jkˈabˈak chi jtzˈonaj re nen jbˈij ra neˈ tijcoj. 63 Zacarías xtzˈonaj jun kelen pire tijtzˈibˈaj chiwch nen jbˈij ra neˈ tijcojwiˈ y xtzˈibˈaj chi Juan jbˈij ra neˈ tijcoj. Y yak cristian xsaach jchˈolak chi jtaic nen jbˈij ra neˈ ticojsajwiˈ. 64 Laj or xel jyolj Zacarías y xoc chi jbˈixaj jnimirsaj jkˈij Kakaj Dios. 65 Y juntir yak jcˈulja subˈlaj xsaach jchˈolak chi rilic juntir ri xaanc. Y juntir luwar ri wiˈ lak qˈuicheˈlaj re Judea xtatak jtaquil ri xaanc.

66 Juntir ri xtatak jtaquil tijtzˈonajtak chiribˈil ribˈak: ¿Nen chiquiˈ tran ra neˈ li cuando tiwinakirc? xcheˈtak.

Jilonli tijbˈijtak chirij ra neˈ jwiˈl naˈliˈ chi Kakaj Dios ri Kajawl ri wiˈ jcwinel xanow juntir li.

Jbˈix Zacarías ri tran

67 Zacarías ri jkaj ra neˈ, xnojsaj ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xkˈasaj Jyolj Kakaj Dios, xij:
68     ¡Nimirsajok jkˈij Kakaj Dios ri Kajawl ri jDiosak yak rijajl Israel, jwiˈl xpetiˈ chi jcolic yak jwinak laj jkˈabˈ jmacak!
69     Kakaj Dios xtakch jun ajcolol ke ri wiˈ subˈlaj jcwinel ri rijajl David, ri rajchac Kakaj Dios.
70     Ri ajcolol ke li, bˈilchakch jwiˈlak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojrtaktzij ri tosoltak re Kakaj Dios chi riˈ re tipe wich ulew chi kacolic.
71     Bˈiliˈch ojrtaktzij jwiˈl Kakaj Dios chi ojna jcolna laj jkˈabˈak yak ri ojcontrintak. Y ojna jcolna laj jkˈabˈak yak ri oj tijin ojjxuttak.
72     Y bˈiliˈch jwiˈl Kakaj Dios chi trilaˈ cˈur jwichak kamam katitˈ ojrtaktzij. Y Kakaj Dios taˈ tisaach re ri jchomorsaˈn ri bˈanal jwiˈl.
73     Riˈ ri xij Kakaj Dios re kamam Abraham ojrtaktzij, chi kes tzˈet tina ranna.
74     Xij chi ojna jcolna laj jkˈabˈak yak ri ojcontrintak pire maˈ titzaak kachˈol chi jbˈanic nen raj Kakaj Dios tikabˈantak
75     y pire tran sucˈul kanm chiwch nojel kˈij laj kacˈaslemal.
76     Y at incˈajol, tina bˈijsajna chawij chi atiˈ ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios lecj, jwiˈl at atnabˈer chiwch Kajawl chi jsucˈulbˈisaj jbˈe.
77     Y at tibˈe abˈij jtaquil rechak yak jwinak chi ticolmajtakaˈ laj jkˈabˈ jmacak jwiˈl ticuysajiˈ jmacak jwiˈl Kakaj Dios.
78     Kakaj Dios jwiˈl subˈlaj tril cˈur kawch, tina jtaknach jun ajcolol ke laj jkˈabˈ kamac chapcaˈ ajriˈ relicch kˈij
79     pire tijcˈut jbˈeak yak ri wiˈtak li ukuˈmal jwiˈl jmacak. Re tijcˈut chikawch nen rajwax tikabˈantak pire tiwaˈx utzil laj kanm y chikaxoˈl, xcheˈ Zacarías.

80 Ral acˈl li tijin tiqˈuiy y tijin tretemaj mas jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Dios tran. Y xeˈ waˈxok li jun luwar lamas taˈ cristian asta xtaw kˈij xoc chi jbˈanic lawiˈ ri xtaksaj jwiˈl Kakaj Dios chi jbˈanic chijxoˈlak yak rijajl Israel.