Add parallel Print Page Options

23  Bix oc weˈ twitz Pablo cyiˈ ke nintzaj xjal judío, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Key taat, key te ntanem, mintiiˈ junwe wil. Hasta jaˈlewe o chin cub ten chˈinwe twitz Dios junx maj sak. Mintiiˈxixwe n‑oc yajlante we―tz̈i Pablo.

Pero tej toc tbiˈnxin kej yol, bix e jaw kˈojl jxin tneel pala Ananías tbixin, bix e xiˈ tkbaˈnxin cyej xjal eteˈc nka ttxlaj Pablo:

―Cytzakpiˈncx jun tuj ttzi jxin lu tuˈn toc kyeecˈan te tuˈn miˈn tzˈoc ten yajlalec te Dios―tz̈itzen tneel pala. Bix oc tpjuˈnxin Pablo.

Pero bix e xiˈ tkbaˈn Pablo te Ananías:

―Tey, taat, caˈba twitz. Juˈ tey tisen jun tzlom sak tiˈjxa, pero kˈeyna tuj tcˈuˈj. Dios cwel kˈonte tey tuj cawbil. Lu tey kˈuklcˈa jatzewe te binchal stis wibaj. Pero jaxa min tbiy ley, cuma taja chin n‑oc pjeta. Minaˈx tzlooj wil. Juˈ tzunj mintiiˈ toclena te pjul we―tz̈itzen Pablo toc ilen tiˈ nintzaj pala.

Pero bix aj cytzakˈbeˈn kej xin eteˈc nka ttxlaj Pablo:

―¡Kˈoˈnc tcˈuˈja tiˈj! Jxin lu ja te xin ja nintzaj cycawel pala ¿Miman ttzkiˈna?―tz̈i tzunkexin te Pablo.

Entonces bix e xiˈ tkbaˈn Pablo:

―Cynajsama, key te ntanem, min ntzkiˈnwe ka jaj xin lu cycawel pala. Tej n‑oc ncyakwusaˈnxin yaaˈn tumel n‑oca wuˈn, cuma tuj tyol Dios tz̈i cyjulu: “Miˈn tyoley kaˈ tiˈ jun cawel te ttanema,” tz̈i Dios―tz̈i Pablo.

Ttzkiˈnte Pablo ka at cabxin ocsal cyxol consejo tej cloj saduceo bix cabtlxin tej cloj fariseo. Bix ul tuj tcˈuˈjxin tuˈn tjaw titzˈjsaˈnxin jun kˈoj cyxol nmak xjal. Bix akˈxin s̈‑il:

―Key te ntanem, aj fariseo kenwe. Bix weya nman aj fariseo. Ke cyey eteˈcˈa jyol wil, cuma weya tuj nwitz ke cye cyimne chi jawetz itzˈjcye juntl maj―tz̈i Pablo.

Tejtzen t‑xiˈ tkbaˈn Pablo juˈwa, bix e jaw jun kˈoj cyxol ke fariseo cyuya ke saduceo. Mix e binne tten cyuˈnxin ti tuˈn ttema Pablo. Ke saduceo e cubx cycyiwsan cyiib ka yaaˈn espíritu ke anem, yaaˈn baˈnke bix yaaˈn kaˈke. Bix mintiiˈ tuˈn cyjatz itzˈj tuya cyxumlal juntl maj. Pero ke fariseo oc cyocslaˈncye cykil ja lu. Bix e cub meltzˈaj yol te jun tzpetpajlenel. Cwax tjaw weˈ cabxin txˈolbal ley cyxol xjal fariseo te clolte Pablo, bix e jaw s̈‑inkexin:

―Tej xjal lu mintiiˈte til, bix ka yaaˈn junle espíritu ma jun tsanjel Dios tuj cyaˈj o tzaj kˈonte tipemal, bix katzen juˈwa, mlay ko yolen kaˈ tiˈ Dios―tz̈itzen ke fariseo.

10 Pero jawnex e jaw tz̈ˈiy tzpetpajlenel yol, tejxa ttzaj ttz̈i tiˈj xin cawel cye soldado ka tuˈn tcub cytzˈakenxin Pablo. Juˈtzen e xaˈ tkbaˈnxin cye soldado tuˈn tetz kˈit‑xin tuj jaaˈ cychmoon cyiibxin te yolel, bix e xiˈ kˈiˈnxin juntl maj tuj cyja soldado.

11 Pero te tzunj koniyan, bix ul jlet Jesús ttxlaj Pablo, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Pablo, miˈn baj tcˈuˈja. Ma baj tyeecˈana alcyej we waj tuj Jerusalén. Yaltzen jaˈlewe, matzen txiˈy yecˈlte we tuj Roma. Jatzen niqˈuen wuˈnj―tz̈i Jesús te Pablo.

Tej tbint tiˈj cyuˈn xjal judío tuˈn tcub cybyoˈn Pablo

12 Tetzen juntl kˈij cabtl tzunxin judío e cub tuˈn cyjulu. Bix e tzaj cyiiˈnxin Dios te tstiwa ka tuˈn miˈn chi waaˈnxin bix tuˈn miˈn chi wcˈanxin ka mitknaˈx tcub Pablo cyuˈnxin. 13 Ejeeˈ tzunj xin e cub niqˈuen tej juˈwa atle mas te cyaˈwnakxin xjal. 14 Bix e xiˈkexin cywitz cawel cye pala, bix ke cycawel judío. Tz̈i tzunkexin cyjulu:

―Cybimqˈuey, taat, keya ma tzˈoc kkˈoˈna Dios te tstiwa tuˈn mintiiˈ t‑xiˈ kwaaˈna ka mitknaˈx tcub Pablo kuˈna. 15 Yaltzen jaˈlewe, kaj tzuna tuˈn cyonena kuyena. Ke cyey bixsen ke consejo tuˈn cyxiˈy twitz comandante te kbalte ka tuˈn cyaja txiˈ cykanena te Pablo mas tuj tumel twitzj nejl. Cykanex te tuˈn t‑xiˈ tiiˈnxin ja Pablo cywitza nchiˈj. Yaltzen keya, tujtzen ewjel kyoya, tuˈntzen tcub kuˈna tuj be te mitknaˈx tpon―tz̈i tzunkexin cye cawel.

16 Pero junkˈa tal taneb Pablo oc ebin tej nbaj niqˈuet tiˈj, bix e xiˈkˈa cyja soldado te kbalte te Pablo. 17 Tejtzen toc tbiˈn Pablo, bix e tzaj ttxcoˈnxin junxin capitán, bix e xiˈ tkbaˈn Pablo texin:

―Taat, jkˈa cwal lu at nim yol kˈiˈn tuˈnkˈa tuˈn t‑xiˈ tkbaˈnkˈa te comandante. Nuksama, kˈinx chˈinkˈa twitz comandante, tuˈn t‑xiˈ tkbaˈnkˈa yol―tz̈i Pablo te capitán.

18 Entonces bix e tcuya capitán, bix e xiˈ tiiˈnxin jakˈa twitz comandante. Tz̈i tzunxin cyjulu:

―Taat, jxin pres Pablo xiˈ ttxcoˈnte we, bix s‑aj tkbaˈn we tuˈn ttzaj wiiˈn jkˈa lu twitza. Tisen ka at il tiˈj tuˈn t‑xiˈ tkbaˈn tey―tz̈i capitán te tcawel.

19 Entonces bix e tzaj tiiˈn comandante jaj kˈa xjal tuj tkˈabxin, bix e xiˈ tiiˈnxin jakˈa cyjunalxin, bix e xiˈ tkanenxin:

―¿Ti jilel kˈiˈn tuˈna tuˈn ttzaj tkbaˈna we?―tz̈i comandante t‑xiˈ tkanen.

20 Bix aj ttzakˈbeˈn jkˈa xjal:

―Kej xjal judío ma tzˈoc cychmon cyiib tiˈ jun cynicˈbil. Tzul cykanen tey tuˈn t‑xiˈ tiiˈna Pablo cywitz consejo juntl maj nchiˈj, tuˈntzen cyjyonte juntl maj til Pablo, tuj mas chebe yol. Pero nuk jun ẍtakˈbil. 21 Miˈn txiˈ tkˈoˈna tcˈuˈja tiˈj, cuma at mas te cyaˈwnak judío chi ayol tuj ewjel tuj be. Ma cub cyuˈn tuˈn miˈn chi waaˈn, mitetpe cycˈaˈ t‑xiˈ ka mitkx ncwaˈ Pablo cyuˈn. Ya luke binne cytena. Ya nuktzen tzin cyyoˈntl tuˈn tkbaˈntey tuˈn tex Pablo―tz̈i tzunj kˈa xjal te comandante.

22 Cyiwxsen aj tkbaˈn comandante tej kˈa cwal:

―Miˈn jaaˈ tzˈoca tkbaˈna ka ma tkbay we―tz̈i comandante, bix e xiˈ tkbaˈnxin te kˈa tuˈn tajkˈa.

Tej t‑xiˈ cykˈet Pablo tuˈn tpon twitz Félix jun gobernador

23 Tejtzen tetzlenxitl jkˈa xjal, bix e tzaj ttxcoˈn comandante caˈbaxin capitán, bix e xiˈ tkbaˈnxin:

―Cybincham cyiiba tuˈn cyxiˈy tuj jun cybey tuj tnom te Cesarea tuj mlaj txˈotxˈ. Chi betela te koniyan. Chi elaxe beljaj tajlal hora. Chi xeˈla tuya caˈba syent soldado tuˈn cyken, bix oxcˈal tuya lajaj tibaj caballo, bix caˈba syent tuya lans. 24 Ejeeˈtzen cyey chi xeˈl kˈin tej xin pres Pablo. Entonces cybincham jun caballo te texin. Waj pon cyuˈna baˈn twitzj cawel Felix―tz̈i comandante cyej caˈbaxin capitán.

25 Joocˈtzen nchi binchancye soldado cyiib tuˈn ttzyet cybe te koniyan, bix e cub tkˈoˈn comandante jun uˈj te cawel. Tz̈i tzunxin tuj uˈj cyjulu: 26 “Nukxsen jaqˈuey Cawel Felix, jun kˈolbebl tey. Inayenwe jClaudio Lisias, comandante cye soldado te Jerusalén. 27 Ma txiˈ nchkˈoˈn jxjal Pablo tey. E tzyet‑xin cyuˈn judío tzalu, bix tuˈn tcubxin cyuˈn. Pero bix in pon cyuya soldado, bix e kcoˈpiya. Bix el ntzakpiˈn cye judío, cuma ntzkiˈn ka aj Roma. 28 Pero waj e nbi tiken e tzyetaxin cyuˈn judío te pres, bix tuˈn tiken npjaˈ niqˈuet tiˈjxin. Entonces bix e xiˈ wiiˈn cywitz nintzaj cyconsejo judío te cyeˈybil. 29 Tejtzen toc nbiˈn yol, bix el nniyˈ tiˈj ka nbaj niqˈuet tiˈjxin nuk tuˈnj cye cyley. Pero tisenj ke kley ejooˈ te Roma, mintiiˈ texin ma cub tbinchen tuˈn tbyet‑xin, mitetpe tuˈn tocxxin tuj tzeeˈ. 30 Yaltzen jaˈlewe, matzen nbi ka ma bint cyuˈn judío tuˈn tcubxin tuj be. Juˈ tzunj ma txaˈ nchkˈoˈn jiquen tey. Bix ma txiˈ nkbaˈn cyej xjal nchi kanen tiˈj, tuˈn t‑xiˈ cyjyoˈn stis twitza junx maj. Tiˈjtltzen tey toca ti pjel tey.” Juˈtzen toc tuˈn comandante tuj uˈj te cawel gobernador.

31 Entonces bix iyˈ cyiiˈn soldado ja Pablo tiˈjxe Jerusalén te koniyan, tisenx otk cybixin. Bix te koniyan, cyocxxin tuj tnom te Antípatris. 32 Pero tetzen juntl kˈij cykil kej xin soldado nchi bet tuˈn cyken bix ajtz meltzˈajkexin Jerusalén. Nuk oˈcx ketlj oxcˈal tuya lajaj xin tibaj caballo e xiˈx jaaˈj tuˈn cyponexin. 33 Cwax cyponxin tuj tnom te Cesarea, bix e xiˈ cykˈoˈnxin tuˈj comandante bix Pablo te cawel. 34 Bix e xiˈ tcyeˈyen cawel uˈj. Tejtzen tbaj tcyeˈyenxin uˈj, bix e xiˈ tkanenxin te Pablo:

―¿Te jaaˈ tey?

Bix aj ttzakˈbeˈn Pablo:

―Taat, te txˈotxˈ te Cilicia ken weya―tz̈i Pablo te cawel.

35 Entonces bix aj ttzakˈbeˈn cawel:

―Jax baˈn. Cnyoˈwe oj cyul jxjal kˈojlel tiˈja. Ojtzen cyul, cxeˈl nbiˈna tcoˈpbil tiiba―tz̈i cawel, bix e xiˈ tchkˈoˈn cawel tuˈn t‑xiˈ kˈit Pablo tja cawel Herodes, jaaˈ taˈ juntlxin comandante tuya cabtlxin soldado.

Bible Gateway Sponsors