Add parallel Print Page Options

Nghi Thức Phong Chức

(Xuất 29:1-37)

Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy đem A-rôn và các con trai ông đến, cùng đem các bộ lễ phục, dầu dùng cho phép xức dầu, con bò đực làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực, và cái rổ đựng bánh không men. Ngươi hãy triệu tập toàn thể hội chúng lại trước cửa Lều Hội Kiến.”

Môi-se làm y như những gì Chúa truyền cho ông. Khi hội chúng đã tập họp ở trước cửa Lều Hội Kiến, Môi-se nói với hội chúng, “Ðây là những gì Chúa đã truyền chúng ta phải thi hành.”

Bấy giờ Môi-se đem A-rôn và các con trai ông ấy đến, rồi lấy nước thanh tẩy họ. Ông mặc chiếc áo lễ dài cho ông ấy, thắt đai lưng cho ông ấy, lấy áo choàng khoác lên trên, rồi lấy ê-phót mang vào người ông ấy. Xong ông lấy đai buộc ê-phót thắt cho ông ấy, và dùng đai ấy buộc chặt ê-phót vào người A-rôn. Ðoạn ông lấy túi đeo ngực đeo vào người A-rôn, rồi lấy U-rim và Thum-mim để vào trong túi đeo ngực. Sau đó ông lấy mũ tế đội lên đầu A-rôn, rồi trên mũ tế ấy, về phía trước, ông gắn cái thẻ thánh bằng vàng, và biến nó thành mũ thánh, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

10 Ðoạn Môi-se lấy dầu dùng cho phép xức dầu xức cho Ðền Tạm và mọi vật trong đền ấy, và biệt riêng chúng ra thánh. 11 Ông lấy một ít dầu ấy và rảy bảy lần trên bàn thờ, ông xức dầu cho bàn thờ và tất cả đồ dùng của bàn thờ, đỉnh đồng và đế đỉnh, và biệt riêng chúng ra thánh. 12 Ông đổ một ít dầu dùng làm phép xức dầu trên đầu A-rôn và xức dầu cho ông ấy, để biệt riêng ông ấy ra thánh. 13 Môi-se đem các con trai của A-rôn đến, mặc áo lễ dài cho họ, thắt đai lưng cho họ, đội mũ lên đầu họ, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

14 Ông đem con bò đực làm của lễ chuộc tội đến. A-rôn và các con trai ông đặt tay trên đầu con bò làm của lễ chuộc tội đó, 15 rồi Môi-se cho sát tế con bò ấy. Môi-se dùng ngón tay nhúng vào máu bò ấy và bôi lên các sừng bàn thờ để thanh tẩy bàn thờ; đoạn ông đổ máu nó nơi chân bàn thờ. Như thế ông đã biệt riêng bàn thờ ra thánh và làm phép chuộc tội cho nó. 16 Môi-se lấy tất cả mỡ bao quanh bộ lòng, lớp mỡ dính nơi lá gan, và hai trái cật với lớp mỡ bọc chúng đem thiêu tất cả trên bàn thờ. 17 Nhưng con bò, với da, thịt, và phân nó, ông cho đem thiêu bên ngoài doanh trại, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

18 Kế đó ông đem con chiên đực để làm của lễ thiêu đến. A-rôn và các con trai ông đặt tay trên đầu con chiên đực đó, 19 rồi ông sát tế con chiên ấy. Môi-se lấy máu nó rảy chung quanh bàn thờ. 20 Ðoạn ông cho sả thịt con chiên ấy ra từng mảnh. Môi-se lấy cái đầu nó, các mảng thịt đã bị sả ra, và mỡ nó đem thiêu. 21 Sau khi bộ lòng và các giò nó được dùng nước rửa sạch, ông cũng đem thiêu chúng luôn. Như vậy ông thiêu toàn thể con chiên đực trên bàn thờ. Ðó là một của lễ thiêu có mùi thơm, một lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

22 Sau đó ông đem con chiên đực thứ nhì đến, tức con chiên dành cho sự tấn phong. A-rôn và các con trai ông ấy đặt tay họ trên đầu con chiên đó, 23 rồi nó bị sát tế. Môi-se lấy một ít máu của nó bôi vào trái tai phải của A-rôn, vào ngón cái tay phải, và vào ngón cái chân phải của ông ấy. 24 Ông cũng bảo các con trai của A-rôn lại gần, rồi Môi-se bôi một ít máu của con vật hiến tế vào trái tai phải, vào ngón cái tay phải, và vào ngón cái chân phải của họ. Ðoạn Môi-se lấy máu còn lại đem rảy chung quanh bàn thờ. 25 Ông lấy mỡ, cái đuôi, tất cả mỡ bọc quanh bộ lòng, lớp mỡ bọc trên lá gan, hai trái cật với mỡ bọc chúng, và cái đùi phải, 26 và từ rổ bánh không men để trước mặt Chúa, ông lấy ra một cái bánh không men, một cái bánh ngọt có dầu, và một cái bánh tráng, rồi đặt chúng bên trên mỡ và cái đùi phải. 27 Xong ông đem tất cả những món đó đặt trên hai bàn tay A-rôn và trên hai bàn tay các con trai ông ấy, rồi ông bảo họ nâng cao lên để cung kính dâng lên trước mặt Chúa. 28 Sau đó Môi-se lấy các món đó từ tay họ đem thiêu trên bàn thờ để làm của lễ thiêu. Ðó là của lễ phong chức có mùi thơm, một của lễ được dùng lửa dâng lên Chúa. 29 Môi-se lấy cái ức, nâng nó lên cao làm một của lễ nâng lên dâng trước mặt Chúa. Cái ức con chiên đực đó là phần của Môi-se trong của lễ phong chức, như Chúa đã truyền cho Môi-se.

30 Sau đó, Môi-se lấy dầu để xức dầu phong chức và một ít máu trên bàn thờ đem rảy trên A-rôn và trên bộ lễ phục của ông ta, cùng trên các con trai ông ta và trên các lễ phục của họ. Như thế, ông đã biệt riêng A-rôn và bộ lễ phục của ông ta ra thánh, với các con trai của A-rôn và các lễ phục của họ ra thánh.

31 Môi-se nói với A-rôn và các con trai ông ấy, “Hãy nấu chín thịt ở cửa Lều Hội Kiến, rồi ăn thịt đó với bánh trong rổ đựng bánh dâng cho lễ phong chức, như tôi đã được truyền rằng, ‘A-rôn và các con trai ông ấy sẽ ăn các món đó.’ 32 Phần thịt và bánh mà anh và các cháu ăn không hết sẽ phải đem thiêu trong lửa cho rụi hết. 33 Trong vòng bảy ngày, anh và các cháu sẽ không được ra khỏi cửa Lều Hội Kiến, cho đến khi thời hạn lễ phong chức cho anh và các cháu hoàn tất. Vì cần phải mất bảy ngày để phong chức cho anh và các cháu. 34 Chúa đã truyền phải làm giống như đã làm hôm nay, để chuộc tội cho anh và các cháu. 35 Anh và các cháu sẽ ở nơi cửa vào Lều Hội Kiến, cả ngày lẫn đêm, suốt bảy ngày, hầu giữ đúng lệnh Chúa đã truyền, để anh và các cháu khỏi chết, vì tôi đã được lệnh phải làm như vậy.” 36 A-rôn và các con trai ông làm theo mọi điều Chúa đã truyền cho Môi-se.