Add parallel Print Page Options

Ðiều Kiện Ðược Ăn Của Thánh

22 Chúa phán với Môi-se rằng, “Hãy bảo A-rôn và các con trai ông phải cẩn thận trong việc dùng những của thánh do dân I-sơ-ra-ên dâng cho Ta, để họ không làm ô danh thánh Ta. Ta là Chúa.

Hãy bảo họ: Nếu ai trong dòng dõi các ngươi, trải qua các thế hệ, đến gần những của thánh, tức những lễ vật do dân I-sơ-ra-ên đã dâng lên Chúa, trong khi đang ở trong tình trạng ô uế, thì nó sẽ bị khai trừ khỏi mặt Ta. Ta là Chúa. Không ai trong dòng dõi A-rôn bị phung,[a] hoặc bị nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục khiến trong người tiết ra mủ, có thể ăn của thánh cho đến khi được sạch. Phàm ai chạm vào vật gì đã bị ô uế vì xác chết, hoặc ai bị xuất tinh, hoặc ai chạm vào bất cứ loài vật ô uế[b] nào khiến cho mình bị ô uế, hoặc ai chạm vào người nào đang bị ô uế khiến cho mình trở nên ô uế, bất kể người ấy bị thứ ô uế nào, phàm ai chạm vào những thứ như thế sẽ bị ô uế đến chiều tối và không được phép ăn của thánh cho đến khi đương sự đã tắm rửa thân thể mình sạch sẽ trong nước. Khi mặt trời lặn rồi, bấy giờ người ấy mới được sạch, rồi sau đó mới có thể ăn của thánh, vì đó là phần ăn của người ấy. Tư tế không được ăn những thú vật chết hay bị thú dữ cắn xé, kẻo sẽ bị ô uế vì chúng. Ta là Chúa. Các tư tế phải giữ mạng lịnh Ta, kẻo sẽ mắc tội và chết, vì đã làm của thánh Ta ra ô uế. Ta là Chúa, Ðấng làm cho chúng[c] trở nên thánh.

10 Không người thường[d] nào được phép ăn của thánh. Khách đang tạm trú trong nhà tư tế hay những người làm thuê cho tư tế cũng không được phép ăn của thánh. 11 Nhưng nếu người nào tư tế đã lấy tiền mua về, người ấy có thể ăn của thánh; nô lệ sinh ra trong nhà tư tế có thể ăn của thánh. 12 Nếu con gái của tư tế lấy chồng là một người dân thường,[e] nàng không được phép ăn của thánh. 13 Nhưng nếu con gái của tư tế góa chồng hay đã ly dị mà không con, và trở về lại nhà cha nàng như thời còn con gái, nàng được phép ăn thức ăn của cha nàng. Tóm lại, không một người thường nào được phép ăn của thánh. 14 Nếu người nào vô ý ăn của thánh, người ấy phải đền lại của thánh đó cho tư tế và phải bù thêm một phần năm. 15 Không ai được phép làm cho lễ vật thánh của dân I-sơ-ra-ên đã dâng lên Chúa ra phàm tục, 16 khiến họ mắc lỗi mà phải dâng của lễ chuộc lỗi vì đã ăn của thánh, vì Ta là Chúa, Ðấng làm cho những lễ vật ấy trở nên thánh.”

Chọn Lựa Sinh Vật Ðể Dâng

17 Chúa phán với Môi-se rằng, 18 “Hãy nói với A-rôn, các con trai ông, và toàn dân I-sơ-ra-ên, hãy bảo họ rằng: Khi một người I-sơ-ra-ên hay một kiều dân đang cư ngụ giữa I-sơ-ra-ên muốn dâng một của lễ, bất kể là để làm trọn lời đã khấn nguyện hay do được cảm động trong lòng muốn dâng một của lễ lạc ý, tức một của lễ thiêu dâng lên Chúa, 19 và muốn được nhậm, các ngươi phải dâng một con đực không tì vết trong đàn bò, đàn chiên, hay đàn dê. 20 Các ngươi chớ dâng một con vật có tì vết, vì nó sẽ không được nhậm.

21 Khi một người muốn dâng lên Chúa một của lễ cầu an để làm tròn lời đã khấn nguyện hay do cảm động trong lòng muốn dâng một của lễ lạc ý, con vật bắt từ đàn bò hay đàn chiên ấy phải là một con vật hoàn toàn, không chút tì vết, thì mới được nhậm. 22 Những con nào bị mù, què, thương tật, lở loét, ghẻ chốc, hoặc hắc lào, các ngươi chớ dâng chúng lên Chúa, hoặc đem chúng dâng trên bàn thờ để làm lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa. 23 Con bò hay con chiên có chân dài quá hoặc ngắn quá có thể được dâng làm của lễ lạc ý, nhưng không được chấp nhận để dâng làm của lễ khấn nguyện. 24 Những con vật nào dịch hoàn bị giập, nát, rách, hay đã bị thiến các ngươi chớ dâng nó lên Chúa. Các ngươi không được làm như thế trong xứ của các ngươi. 25 Các ngươi cũng không được nhận một con nào như vậy từ một người ngoại quốc để dâng làm thức ăn lên Ðức Chúa Trời của các ngươi, vì chúng đã bị thương tật, thân thể đã có tì vết; chúng không thể được chấp nhận để làm lễ vật của các ngươi.”

26 Chúa phán với Môi-se rằng, 27 “Khi một con bò, con chiên, hay con dê được sinh ra, nó sẽ ở với mẹ nó bảy ngày. Từ ngày thứ tám trở đi, nó có thể được chấp nhận để làm một con vật hiến tế dùng lửa dâng lên Chúa. 28 Nhưng ngươi không được sát tế bò cái và con nó hoặc chiên cái và con nó trong cùng một ngày.

29 Khi các ngươi dâng lên Chúa một con vật hiến tế làm của lễ tạ ơn, hãy dâng nó như thế nào để lễ vật của các ngươi được nhậm. 30 Nó phải được ăn thịt nội trong ngày; các ngươi không được để lại phần thịt nào đến sáng hôm sau. Ta là Chúa.

31 Các ngươi phải vâng giữ các điều răn của Ta và làm theo chúng. Ta là Chúa. 32 Các ngươi chớ làm ô danh thánh Ta, hầu Ta được tôn thánh giữa dân I-sơ-ra-ên. Ta là Chúa, Ðấng làm cho các ngươi nên thánh, 33 Ðấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập để làm Ðức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Chúa.”

Footnotes

  1. Lê-vi 22:4 một danh từ chỉ chung các bệnh ngoài da
  2. Lê-vi 22:5 nt: loài vật bò nhung nhúc trên đất, côn trùng
  3. Lê-vi 22:9 ctd: các lễ vật ấy
  4. Lê-vi 22:10 nt: người ngoài (người không phải là tư tế)
  5. Lê-vi 22:12 nt: người ngoài (người không phải là tư tế)