Add parallel Print Page Options

Của Lễ Chay

Khi ai muốn dâng một của lễ chay lên Chúa, người ấy phải lấy bột thượng hạng mà dâng. Người ấy sẽ đổ dầu vào bột và bỏ nhũ hương vào. Người ấy sẽ mang bột đó đến các con trai của A-rôn, tức các tư tế. Một trong các tư tế sẽ bốc một nắm bột tượng trưng, tức nắm bột có dầu và nhũ hương ấy, và đem thiêu nó trên bàn thờ, làm một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên Chúa. Phần của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai ông. Ðó là phần cực thánh trong các lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa.

Nếu ngươi muốn dâng một của lễ chay bằng bánh nướng trong lò, bánh ấy phải làm bằng bột thượng hạng không men trộn dầu, hoặc bánh tráng không men có phết dầu.

Nếu lễ vật dâng làm của lễ chay là bánh nướng trên vỉ, bánh ấy phải làm bằng bột thượng hạng không men trộn dầu. Ngươi sẽ bẻ bánh ấy ra thành những mảnh nhỏ, rồi đổ dầu lên; đó là của lễ chay.

Nếu lễ vật dâng làm của lễ chay là bánh hấp trong nồi, bánh ấy phải làm bằng bột thượng hạng trộn dầu.

Ngươi hãy đem của lễ chay làm bằng những cách như thế dâng lên Chúa. Khi của lễ được trình cho tư tế, tư tế sẽ mang nó đến bàn thờ. Tư tế sẽ lấy một phần tượng trưng từ của lễ chay, rồi thiêu nó trên bàn thờ. Ðó là một lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên Chúa. 10 Những phần của lễ chay còn lại sẽ thuộc về A-rôn và các con trai ông. Ðó là phần cực thánh trong các lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa.

11 Không một của lễ chay nào mang đến dâng lên Chúa mà có men, vì ngươi sẽ không được thiêu men hay mật trong bất cứ của lễ nào dùng lửa dâng lên Chúa.

12 Ngươi có thể dâng lên Chúa các sản vật đầu mùa làm một của lễ, nhưng các lễ vật ấy sẽ không được thiêu trên bàn thờ để thành mùi thơm.

13 Ngươi phải bỏ muối vào tất cả của lễ chay ngươi dâng. Ngươi không được thiếu muối giao ước của Ðức Chúa Trời trong của lễ chay. Tất cả của lễ ngươi mang đến dâng, ngươi phải dâng chung với muối.

14 Nếu ngươi muốn dâng một của lễ chay lên Chúa bằng sản vật đầu mùa của mình, ngươi phải lấy những gié lúa mới, xay cho trốc trấu ra, rồi đem gạo ấy đến rang trên lửa. 15 Ngươi hãy đổ dầu vào và bỏ nhũ hương vào; đó là của lễ chay. 16 Tư tế sẽ lấy một phần tượng trưng đem thiêu, đó là phần gạo có dầu và nhũ hương, để làm lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa.