Add parallel Print Page Options

Tej tel kysipin nimil kyibˈ tuˈn tpaj Saulo

1-2 Nmojintaq te Saulo antza tukˈa tumil, tzeˈn tuˈn tkyime Esteban. Iteˈ junjun nimil i kyij muqulte, ex ox chi oqˈxix wen tiˈj.

Tojxjo qˈij anetziˈn, xi xkye jun joybˈil qˈoj tiˈj Ttanim Dios, a attaq toj Jerusalén. Kykyaqilx nimil xi kysipin kyibˈ toj tkyaqil txˈotxˈ te Judey ex Samaria. Oˈkqex tsanjil i kyij toj Jerusalén. Atzin te Saulo ok ten jyolkye nimil, ex n‑okxtaq kyojileˈ ja, tuˈn kyetz qˈiˈn ichin ex qya, tuˈn kykux qˈoˈn toj tze. Me ayetzin kyej tuˈntaq kyex toj Jerusalén, bˈeˈx ok ten qˈmalte Tyol Dios te kolbˈil, jaˈchaqjo nchi bˈete.

Tej tyolin Lip Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús toj tnam Samaria

Atziˈn jun kyukˈa, a Lip tbˈi, bˈeˈx xiˈ tojjo tnejil tnam toj txˈotxˈ te Samaria, ex ok ten yolil tiˈj Crist. Ok kychmoˈnxjal kyibˈ, ex kykyaqilx i bˈinxix wen tiˈjjo tqˈma Lip, quˈn ok kykaˈyin nim techil tipin Dios bˈant tuˈn. At txqan xjal attaq taqˈnil tajaw il toj kyanmin, bˈeˈx i qˈanit, ex ayetzaj taqˈnil tajaw il tzunxtaq chi ẍchˈin wen, tej kyetz. Ex ikyxjo, nimxtaq xjal otaq tzˈel kyim tanmin kyqan ex kyqˈobˈ, junx kyukˈa kox, bˈeˈx i qˈanit. Tuˈn ikyjo, nim tzaljbˈil ten toj kyanmin xjal teˈ tnam anetziˈn.

Me attaq jun ichin yuẍtaq antza, Simun tbˈi. Otaq sbˈun kyiˈjxjal te Samaria, ex otaq tzˈok tqˈoˈn tibˈ te jun xjal nim toklin. 10 Aye ichin, aye qya, ex majqex kˈwal nchi bˈinxix wen tiˈtaqjo ntqˈmaˈn Simun, ex kykyaqilx qˈmante: Apen tej luˈn nqˈumle Nimxix Tipin Dios Tukˈa, chi chi xjaljo.

11 Ex nkubˈ nimintaq, quˈn tuˈn ttyuẍbˈin otaq sbˈun kyiˈj toj ilaˈ abˈqˈe. 12 Me xi kynimiˈn yol te Tbˈanil Tqanil tqˈma Lip tiˈjjo Tkawbˈil Dios ex tiˈj Jesucrist, ex i kuˈx ichin ex qya toj aˈ, te jawsbˈil aˈ. 13 Ex majx Simun nimin, ex kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ. Ok lipe tiˈj Lip, ex bˈeˈx jaw kaˈylaj kyiˈjjo nim techil tipin Dios tli.

14 Tej kybˈinte tsanjil, a iteˈtaq toj Jerusalén, qa otaq chi nimin aj Samaria Tyol Dios, bˈeˈxsin xi smaˈn Pegr ex Juan antza. 15 Tej kykanin, i naˈn Dios kyiˈj nimil te aj Samaria, tuˈn t‑xi kykˈmoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmin, 16 quˈn naˈmtaq t‑xi tqˈoˈn Dios a Xewbˈaj Xjan kye; noq oˈkx i kuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ tiˈj tbˈi Jesús, a tAjaw Tkyaqil. 17 Kubˈtzin kyqˈoˈn Pegr ex Juan kyqˈobˈ kyibˈajxjal aj Samaria; ikytziˈn, bˈeˈx okx Xewbˈaj Xjan toj kyanmin.

18 Tli Simun, a yuẍtaq, tyekˈbˈil tibˈ Xewbˈaj Xjan, tej tkubˈ kyqˈoˈn tsanjil kyqˈobˈ kyibˈajxjal. Tuˈntziˈn ikyjo, xi tsuqin pwaq te chojbˈil kye tsanjil, 19 ex tqˈma: ¡Ex ikyxjo weˈ; kyqˈontza wokliˈn, tuˈntzintla, aj tkubˈ nqˈoˈn nqˈobˈa tibˈaj aˈlchaqx kye xjaltz, kxel nqˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmin!

20 Me xitzin ttzaqˈwin Pegr kyjaluˈn: Knajila junx tukˈa tpwaqa, quˈn ma kubˈ tbˈisiˈn tuˈn tlaqˈetjo toyaj Dios tukˈa tpwaqa. 21 Ntiˈ te toklin tuˈn t‑xi tkˈmoˈn toyaj Dios, quˈn nya jikyin taˈye tanmiˈn twutz qMan Dios. 22 Tzaqpinkjiy nya bˈaˈn tumil tbˈisa, ex kubˈsin twutza te Dios, qapetla aku kubˈ tnajsin tila tuˈn t‑xima ikyjo, 23 quˈn n‑ok nkaˈyiˈn qa nchyoˈnxix tkˈuˈja qiˈja, ex a il tzyultiy, chi Pegr.

24 Xitzin ttzaqˈwin Simun kyjaluˈn: Kux chi naˈn Diosa wiˈja, tuˈntzintla mi tzikyˈe wiˈja tkyaqiljo ma bˈaj kyqˈmaˈn weˈy.

25 Tej tbˈaj kyqˈmaˈn tsanjil Tyol Dios junx tukˈaˈ otaq tzikyˈx kyiˈj, oktzin tentz qˈmalte Tbˈanil Tqanil toj tkyaqil txˈotxˈ te Samaria. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx i meltzˈaj Jerusalén.

Tej t‑xi tnimin jun aj Etiopía Tbˈanil Tqanil Jesús

26 Otaq bˈajjo ikyjo, jun t‑angel tAjaw Tkyaqil xi tqˈmaˈn te Lip kyjaluˈn: Bˈinchinku tibˈa, ex kux txiˈy kubˈl tojjo bˈe nxiˈ Jerusalén, tuˈn tkanin toj tnam Gaza, chi angel. N‑ikyˈxjo bˈe anetziˈn toj txˈotxˈ ntiˈ najbˈil toj.

27 Bˈajtzin tbˈinchin Liptz tibˈ, ex bˈeˈx xiˈ, ex ok tkˈulbˈin tibˈ toj bˈe tukˈa jun ichin te Etiopía, jun aj kawiljo ichin anetziˈn, kˈuˈl pwaq te jun qya, a nmaq kawil te Etiopía. 28 Otaq meltzˈaj kˈulil twutz Dios toj Jerusalén, ex otaq tzˈajtz tuˈn tkanin toj ttanim. Qˈuqletaq toj tkarwaj, ex n‑uˈjintaq jun uˈj tzˈibˈin tuˈn Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe.

29 Xi tqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan te Lip kyjaluˈn: Kux txiˈy, ex laqˈeka tkˈatzjo karwaj. 30 Tej tok laqˈe Lip, xi tbˈiˈn tqˈajqˈojil twiˈ ichin aj Etiopía, a tzuntaq n‑uˈjin jun uˈj, a tzˈibˈin tuˈn Isaías, a yolil Tyol Dios ojtxe. Xitzin tqanin Lip te: ¿Tzuntzin el tnikyˈa tiˈjjo ntuˈjiˈn?

31 Tzajtzin ttzaqˈwin aj Etiopía: ¿Tzeˈn tten aj tel nnikyˈa te, ex mix aˈl ntzaj chikyˈbˈinte weˈy?

Xi tqˈmaˈn, tuˈn tjax Lip toj tkarwaj, ex tuˈn tkubˈ qe junx tukˈa. 32 Atziˈn Tyol Dios, a ntuˈjintaq ikytaq ntqˈmaˈn kyjaluˈn:
    Xi qˈiˈn ikyjo tzeˈnku jun tal rit nxi bˈiybˈaj;
ex noq nkubˈ tayoˈn tzeˈnku jun tal tal rit, tzeˈn n‑el mitzet tsmal.
    Ex xi ttziyin tiˈchaqjo tuˈn tikyˈx tiˈj.
33     Kubˈ mutxe, ex nya toj tumiljo kubˈ bˈinchin tiˈj.
    ¿Me ankye aku yolin kyiˈjjo tkˈwal?
    Ntiˈ, quˈn bˈeˈx jatz xbˈoqin tchwinqil toj txˈotxˈ, chi Isaías.

34 Xitzin tqanin aj Etiopía te Lip: Bˈinchima xtalbˈil. Qˈmantziˈn weˈy; ¿Anqiˈj nyolineˈ ojtxe yolil tojjo yol luˈn; ma tiˈjxpela moj qa tiˈj junxilj?

35 Xitzin tchikyˈbˈin Lip jaˈxjo tzaje xkye tuˈjit Tyol Dios tuˈn aj Etiopía, exsin xi tqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús.

36 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tej kypon kanin toj jun txˈotxˈ jaˈ attaq aˈ, xitzin tqˈmaˈn tej aj Etiopía kyjaluˈn: Atpe te aˈ tzaluˈn. ¿Atpela tkyˈi tuˈn nkuˈxa toj aˈ te jawsbˈil aˈ? 37 Xi tqˈmaˈn Lip kyjaluˈn: ¡Bˈaˈn! Qa ma kubˈ tnimin Tyol qMan Dios tukˈa tkyaqil tanmiˈn.

Xitzin ttzaqˈwin aj Etiopía: Ma tzˈel nnikyˈa te. Tuˈnpetziˈn, ma txi nnimiˈn, qa ate Jesús Tkˈwal qMan Dios.

38 Xitzin tqˈmaˈn tuˈn tkubˈ weˈ karwaj. I kuˈx toj aˈ kykabˈilx, te jawsbˈil aˈ tuˈn Lip. 39 Tej kyjatz toj aˈ, bˈeˈx xi qˈiˈn te Lip tuˈn Xewbˈaj Xjan. Antej aj Etiopía mix tlonte juntl majl, me nojnin tanmin tuˈn tzaljbˈil, xi tiˈn tbˈe.

40 Noq tnaˈbˈinku Lip, noq atl toj tnam te Azoto. Ikyˈxsin tojileˈ junjun tnam qˈmalte Tbˈanil Tqanil, ex ikytziˈn, kanine toj tnam te Cesarea.