Add parallel Print Page Options

Tej t‑xi smaˈn Pabl tzma Rom

27  Atzaj teˈ tkubˈ kybˈisiˈn, tuˈn qxi chqˈoˈn tzma Italia, jaˈ taˈ Rom, atzin Pabl exqetziˈn txqantl iteˈtaq toj tze, bˈeˈx i xi qˈoˈn tjaqˈ tkawbˈiljo jun xoˈl qˈaqˈ, Juliotaq tbˈi, a toktaq te tajlaljo jun chˈuq xoˈl qˈaqˈ te Augusto César, a tnejilxix kawil toj Rom. O okxa toj bark, a attaq toj tnam Adramitio, a chˈixtaq tex tuˈn tkanin kyojjo ilaˈ tnam te Asia, aye iteˈtaq ttzi ttxuyil aˈ. Ex attaq Aristarco qukˈiy, jun xjal aj Tesalónica, jun tnam toj txˈotxˈ te Macedonia. Ex o xiˈy toj junxil qˈij, ex o kaniˈn toj Sidón. Xi qˈoˈn ambˈil te Pabl tuˈn Julio, noq tuˈn t‑xiˈ qˈolbˈil kyeˈ tukˈa, ex tuˈn tok kaˈyin kyuˈn. Tej qexa toj Sidón, o ex juntl majla toj bark. Mix bˈante tuˈn qxiˈy jikyin, quˈn qumila ntzaje juˈmintaq kyqˈiqˈ. Tuˈnpetziˈn, xi qtxalpin chˈin qibˈa toj qman qˈobˈa, tuˈn qikyˈxa ttxlajjo txˈotxˈ, Chipre. O jlajinxi toj ttxuyil aˈ, junx twutzila txˈotxˈ te Cilicia ex Panfilia, ex o kaniˈn tzma Mira, jun tnam toj txˈotxˈ te Licia.

Antza, ele jyete jun bark tuˈn Julio, aj tnejil xoˈl qˈaqˈ. Ajo bark anetziˈn tzajnintaq toj Alejandría. Okxsin qˈoˈntza toj, tuˈn qkaniˈn tzma Italia. Chebˈexix o bˈeta toj ilaˈ qˈij, ex tukˈa nimxix aqˈuntl, o kaniˈn nqayin tkˈatz Gnido, quˈn njumintaq kyqˈiqˈ wen qwutza. O ikyˈa tkˈatz Salmón, ex o ikyˈa tiˈjxi txˈotxˈ, Creta tbˈi. Nimx chˈin ikyˈx qiˈja toj qbˈeˈy ttxanila txˈotxˈ. O kanintza tojjo jun najbˈil, Buenos Puertos tbˈi, a nqayin taˈye tkˈatzjo tnam Lasea.

Nimxtaq ambˈil otaq qnajsiˈy, noq tuˈn tpaj kyqˈiqˈ, ex nimxtaq xobˈajil tuˈn qbˈeta toj ttxuyil aˈ, quˈn tuˈn chˈixtaq tok jbˈalil. Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn Pabl jun tumil. Chiˈ kyjaluˈn: 10 Ayiˈy tata, nkubˈ nnabˈliˈn qa nya bˈaˈn tuˈn t‑xi qiˈn qbˈe, quˈn aku txi mulqˈajjo bark exsin tkyaqil tiqitz. Ex majqox, aku qo kyim.

11 Me atzin teˈ tnejil xoˈl qˈaqˈ kubˈ tnimiˈn a otaq kyqˈma tajaw, exsin otaq tqˈma qˈiltetaq bark, ex nya a otaq tqˈma Pabl. 12 Ex tuˈn nya wentaqjo najbˈil anetziˈn tuˈn tikyˈx jbˈalil quˈn antza; tuˈntziˈn, chˈime kykyaqilx kubˈ bˈisinte qa wen tuˈn qexa, ex tuˈn tok qqˈoˈn tilil, tuˈn qkaniˈn tzma Fenice, jun tnam toj txˈotxˈ Creta, a at tumil tjawitz qˈij, ex antza tuˈn tikyˈe jbˈalil quˈn.

Tej ttzaj nim qˈankyaq tiˈj bark, jaˈ tokxitaq Pabl

13 Kubˈ kybˈisin, qa akutaq txi qiˈn qbˈeˈy, quˈn noq chˈin njumintaq kyqˈiqˈ tzajnin kubˈl. O etza, ex bˈet bark qjaqˈa toj ttxuyil aˈ ttxlajile Creta. 14 Me aˈkxtaq tbˈajjo ikyjo, ox juminx txqan kyqˈiqˈ, tzajnin jawl, ex ok peqˈj tiˈj bark. 15 Oktzin tentz limolte bark. Noqx kubˈ qyoˈn qibˈa te, quˈn tuˈn nlaytaq bˈant qbˈeta jaˈ qajataqa tuˈn tpaj kyqˈiqˈ. 16 O ikyˈxa tiˈjxi jun tal muchˈ txˈotxˈ tkuˈx toj ttxuyil aˈ, Clauda tbˈi, jaˈ nyale njumintaq kyqˈiqˈjo. Ex tukˈa nim aqˈuntl, jaˈtza qiˈnjiˈy jun tal muchˈ bark te kolbˈil kyexjal, a kˈloˈntaq tiˈjxi bark jaˈ o tokxitaqa. 17 Tej tjatzjo tal muchˈ bark, oktzin kykˈloˈn kyukˈa lawin aqwil tiˈj tkˈuˈjjo ma tij bark tuˈn mi laqje. Exsin tuˈn nimtaq kyxobˈil tuˈn tkyij txˈaˈyit bark toj tzˈawin, Sirte tbˈi, kutztzin kyiˈn xbˈalin, a jaˈ n‑okxi kyqˈiqˈ te limolte bark. Tuˈntziˈntzjo, xi kytzaqpin kyibˈ, tuˈn t‑xi qˈiˈn bark tuˈn kyqˈiqˈ. 18 Atziˈn tojjo juntl qˈij, kujxtaq taˈye kyqˈiqˈ ex jbˈal. Tuˈnpetziˈn, i ok ten xoˈl teˈ tiqitz bark toj ttxuyil aˈ, 19 ex toj toxin qˈij, i ok ten xoˈl teˈ tkyaqiljo a tokxtaq te tzˈaqtzbˈilte bark, a ntiˈxixtaq kyokin, tuˈntzintla mina t‑xi mulqˈaje toj ttxuyil aˈ.

20 Toj ilaˈ qˈij, mix qlayiˈy tqan qˈij, exqetziˈn kyspikyˈimil cheˈw; ex otaq tzˈel toj qkˈuˈja, qa akutaq qo kleta, quˈn tuˈn nimxtaq jbˈal ex kyqˈiqˈ n‑ok jumintaq tiˈj qbarka. 21 Quˈn tuˈn ilaˈtaq qbˈaja naˈmxtaq qwaˈn toj ilaˈ qˈij, jawtzin weˈ Pabl kyxolxjal, ex tqˈma kyjaluˈn: Ayiˈy tata, noqit ma kubˈ kyniminjiˈy a xi nqˈmaˈn kyeˈy, tuˈn mina tuˈn qetz toj Creta, minatla sikyˈxjo jniˈ mibˈin quˈn. 22-23 Me atzin jaˈlin, mina chi tzaj xobˈa, quˈn ma tzˈok tyekˈin jun t‑angel Dios tibˈ weˈy qnikyˈin, a saj chqˈoˈn tuˈn Dios, a at wokliˈn te, ex nchin ajbˈiˈn te. 24 Ex saj tqˈmaˈn angel weˈy kyjaluˈn: Mi tzaj xobˈa Pabl, quˈn tuˈn ntiˈ jun mibˈin kykyˈelix tiˈja, quˈn il tiˈj tuˈn t‑xiˈy twutz tnejilxix kawil toj Rom. Ex noq tuˈn tpaja, kykyaqiljo iteˈ tukˈiy toj bark, ok kchi kletil tuˈn Dios.

25 Tuˈnpetziˈn, ayiˈy tata, chi Pabl, kyinks kyibˈa, quˈn qˈuqle nkˈuˈja tiˈj Dios, qa ikyx kbˈajiljo tzeˈnku ma tzaj tqˈmaˈn angel weˈy. 26 Me il tiˈj tuˈn tok takpajjo bark tiˈj chˈin txˈotxˈ toj ttxuyil aˈ.

27 Otaqxi bˈaj kyajlajaj qˈij qbˈetbˈiˈn tojjo ttxuyil aˈ, Adriático tbˈi, antza otaq qo pon suliliˈn tuˈn kyqˈiqˈ. Nikyˈjin aqˈwiljo ikyjo, ayetziˈn aqˈnil toj bark, bˈeˈx i kanin tiˈj, qa chˈixtaq qpon kaniˈn ttzi txˈotxˈ. 28 Tuˈn ikyjo, kux kymiloˈn jniˈtaq t‑xe ttxuyil aˈ antza, ex te kaˈwnaq vartaq. Kux kymiloˈn juntl majl, tej otaq t‑xi qbˈetiˈn chˈintla, ex oˈkx te lajaj toj kaˈwnaqtaq t‑xe. 29 Tuˈn chˈixtaq qkaniˈn tkˈatzjo txˈotxˈ, bˈeˈx tzaj kyxobˈiljo aqˈnil, qa akutaq tzˈok takpajjo bark kyiˈj ma tij abˈj, ex toj qxopin. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx kux kyqˈoˈn kyaje kxbˈil tiˈjxi bark, tuˈn mina bˈetl. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, i ja naˈn Dios, ex xi kyqanin tuˈn liwey tuˈn qsqix. 30 Me ayetzin kyej aqˈnil, kubˈ kybˈisin tuˈn kyoq, noq tuˈn kyxobˈil te kyimin. Tuˈntzintzjo, tuˈntaq tkux kyiˈn tal muchˈ bark te kolbˈilkye, ex tuˈntaq tkux kyqˈoˈn jun jteˈbˈin kxbˈil twutz bark tuˈntzintla mina bˈetl. 31 Me atzin te Pabl xi tqˈmaˈn kye xoˈl qˈaqˈ ex te kynejil. Chiˈ kyjaluˈn: Qa mina ẍi kyijjo aqˈnil toj bark, ayiˈy nlay chi kleta.

32 Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx el kytajkˈin kyej xoˈl qˈaqˈ aqwil, a kˈalbˈil teˈ muchˈ bark, ex bˈeˈx xi kytzaqpiˈn, tuˈn t‑xi mulqˈaj toj ttxuyil aˈ.

33 Qlixjexix wen, xi toqxenin Pabl kye, tuˈn t‑xi kywaˈn chˈin tiˈ, ex chiˈ kyjaluˈn: Ma bˈajxi kyajlajaj qˈij, ex naˈmx kywaˈn kyeˈ, noq te oybˈil teˈ tiˈ kkyˈelix qiˈj. 34 Tuˈnpetziˈn, nchin kubˈsin nwutza kyeˈy, tuˈn t‑xi kywaˈn jun tal kywaˈy. Il tiˈjjo lo, qa kyaja tuˈn kyanqˈiˈn, quˈn mix aˈlx junte knajil, ex mixpela jun tsmal kywiˈy knajil toj aˈ.

35 Tej tbˈaj tqˈmaˈn Pabl ikyjo, jaw ttzyuˈn jun pan, ex kywutz kykyaqil, xi tqˈoˈn chjonte tiˈj te qMan Dios. 36 Kubˈ tpiẍin Pabl pan, ex ok ten waˈl. Tuˈn ikyjo, jotx jaw qiˈn qibˈa, ex bˈeˈx ok tena waˈl; 37 qaqlajaj toj kyajlajaj kˈal qbˈaja qkyaqila, a o tokxtaqa toj bark. 38 Tej tbˈaj qwaˈnjiˈy a qajtaqa, bˈeˈx xi kyxoˈn toj aˈ, a chˈintl triy tokxtaq toj bark, tuˈntzintla nya nimxixjo talil bark.

Tej tel yuchˈj bark toj ttxuyil aˈ

39 Atzaj teˈ qsqix, mix ele kyej aqˈnil kynikyˈ te txˈotxˈ anetziˈn. Me kyli txqan tzˈawin attaq ttxaˈn jun tqan aˈ. Tuˈnpetziˈn, kubˈ kybˈisin tuˈn t‑xi kyqˈoˈn tumil kyqˈiqˈ, tuˈntzin t‑xi limoˈn qbarka antza.

40 Tuˈn ikyjo, kubˈ kytajkˈin kˈalbˈil kyeˈ kxbˈil te tzuybˈilte bark, ex bˈeˈx xi kytzaqpiˈn toj ttxuyil aˈ, ex tzaj kykoˈpin tze, a n‑ajbˈin te xuybˈilte bark. Ex texjo or anetziˈn, bˈeˈx jax kyqˈoˈn jun xbˈalin, a attaq twutz bark. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx xi laqˈe tej bark tuˈn kyqˈiqˈ toj tzˈawin ttzi aˈ. 41 Me attaq txqan tzˈawin punle antza. Antza, oke takpaje, ex bˈeˈx xi yuqˈjjo ttxaˈn bark toj tzˈawin. Tuˈn ikyjo, mix bˈante tyekj, ex atzin tzma tiˈjxi bark bˈeˈx n‑ok yuchˈjtaq, tzeˈn ntzaj piqˈj aˈ tiˈj.

42 Ayetzin kyej xoˈl qˈaqˈ, kyajtaq kyeˈ tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn jotxjo jniˈ xjal, a tzajninqe toj tze, tuˈn mina chi tzaqpaje, aj kyok tentaq xaˈlil aˈ. 43 Me atzin teˈ kynejil xoˈl qˈaqˈ tajtaq teˈ tuˈn tkolin tiˈj Pabl. Tuˈnpetziˈn, mix ttziye, tuˈn kykubˈ bˈyet, qalaˈ xi tqˈmaˈn kyeˈ, a bˈaˈn chi xaˈlin aˈ, tuˈn nej tuˈn t‑xi kyxoˈn kyibˈ toj aˈ, tuˈn kykanin ttzi txˈotxˈ. 44 Ayetzin kyeˈ txqantl, xi qˈmaˈn kye, tuˈn ttzaj kytzyuˈn jun tzˈlan mo juntl tkuchimil bark, tuˈntzintla kyikyˈx tibˈaj. Ikytziˈn, o kletejiˈy qkyaqilxa, tej qkaniˈn ttzi txˈotxˈ.