Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Pabl te kolbˈil tibˈ twutz Agripa

26  Xitzin tqˈmaˈn Agripa te Pabl kyjaluˈn: Aku yolin jaˈlin, tuˈn tkolin tiˈjxa.

Jawtzin tiˈn Pabl tqˈobˈ, exsin ok tentz yolil. Chiˈ kyjaluˈn: Noq same, tata. Tzunx nchin tzalaja jaˈlin, ay, nmaq kawil Agripa, tuˈn nim toklin, tuˈn kchin yolila twutza, ex tuˈn tbˈant nklonte wibˈa, tiˈj tkyaqiljo nya bˈaˈn, a ma bˈaj kyqˈmaˈn Judiy wiˈja. Tzun nchin tzalaja, quˈn tuˈn tojtzqiˈn te, ay Agripa, a jniˈxjo nbˈant toj kychwinqil Judiy exqetziˈn nchi bˈaj yolajtz qxola. Tuˈnpetziˈn, kxel nqanin tey tukˈa tipin tchwinqila, ex tuˈn tkubˈ tbˈiˈnjiy a kxel nqˈmaˈn.

Tchwinqil Pabl, teˈ naˈmtaq tnimin

Kykyaqil Judiy bˈilte ex ojtzqiˈn kyuˈn, tzeˈn nchin anqˈiniˈy kyxol, toj weˈ ntxˈotxˈ ex toj Jerusalén, atxixj tej ẍin tzaja toj nqˈayila. Ex bˈiˈn kyuˈn, ex aku kubˈ kyqˈmaˈn qa kyaj, qa Pariseyqinx weˈ, ex intinkxa kyxoljo chˈuq xjal, a tzunxix kubˈ qniminjiˈy tkyaqil kyxnaqˈtzbˈil Judiy. Ex atzin jaˈlin, ma chin tzaj qˈiˈn toj paˈbˈin noqxix tuˈn at jun qˈuqbˈil qkˈuˈja tiˈjjo o tzaj tqˈmaˈn qMan Dios kye ojtxe qxjalila. Ajo kabˈlajaj chˈuq xjal, tyajil Israel, a ojtxe qxeˈchil, loqoˈy nqo ayon tiˈj tuˈn tjapin bˈajjo a tzaj ttziyin qMan Dios qeˈy: Qa il tiˈj tuˈn kyjaw anqˈin juntl majl kyimnin. Tuˈnpetziˈn, nqo kˈulin twutz Dios, ex nqo ajbˈin te, qˈijl ex qnikyˈin. Ay Agripa, noq tuˈnjo qqˈuqbˈil qkˈuˈja lo loqe Judiy nchi patin wiˈja tojjo paˈbˈin jaˈlin. ¿Me tiˈxix quˈn mina nxi kynimin kye, qa kchi jawitz anqˈin juntl majl kyimnin tuˈn qMan Dios?

Tej tajtaq Pabl tuˈn kykubˈ tbˈyoˈn nimil

Ex ikyxtaq wejiˈy nnabˈl ojtxe, chi Pabl, qa iltaq tiˈj tuˈn tkubˈ bˈinchit ilaˈ mibˈin kyiˈjjo kykyaqil, a lipcheqetaq tiˈj tbˈi Jesús aj Nazaret. 10 Ikytzin bˈantjo wuˈn toj Jerusalén; ilaˈ nimil kux nqˈoˈn toj tze, tej ttzaj kytziyin kynejil pale. Ex atzaj teˈ kykubˈ bˈyoˈn, bˈaˈntaqjo luˈn te weˈy.

11 Ilaˈ maj, chi Pabl, i bˈaj nbˈyoˈn tuˈntzintla tkyij kytzaqpiˈn kynimbˈil tiˈj Jesús. Ex bˈantjo lo wuˈn toj kykyaqil ja te kynaˈbˈl Dios Judiy. Ex tuˈntaqjo txqan nqˈoja kyiˈj, in ok teˈn lajolkye nya noq oˈkxjo kyojjo tnam te Israel, qalaˈ majx kyojjo tnam te najchaq.

Tej tyolin Pabl juntl majl tiˈjjo otaq bˈaj tiˈj, teˈ tnimin(A)

12 Ay, Agripa, chi Pabl, noq tuˈn nbˈisa ikyjo, bˈeˈx xi wiˈn wibˈa, tuˈn nkaniˈn tojjo tnam Damasco; chqˈoˈn in xiyiˈy tuˈn kykawbˈil kynejil pale. 13 Me tzuntaq nchin bˈeta ikyjo, otaq tzikyˈ kabˈlaj qˈij, teˈ nlontiˈy jun nim tspikyˈimil, tzaj qoptzˈaj toj kyaˈj, a nimxix chˈintl tqoptzˈajiyil tzeˈnku tqan qˈij, a ox tilkˈajxix wiˈjaliˈy ex kyiˈjjo a nchi bˈettaq wukˈiy. 14 Qkyaqilxa kubˈ lankˈaj twutz txˈotxˈ, ex nbˈiˈy tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla, a tzaj qˈmante weˈy toj kyyol aj Judiy. Chiˈ kyjaluˈn: ¡Saulo, Saulo! ¿Tiˈn wila ma chin el tikyˈiˈn? Axa n‑ok qˈoˈnte jun mibˈin tiˈjxa, ikyx tzeˈnku jun wakx nkjoˈn, aj tok twaˈbˈiˈn jun ma juchˈ kxbˈil, ex aj qa nya tumiljo nbˈant tuˈn.

Xitzin nqˈmaˈntza: 15 Noq samexixa, wAjawa. ¿Ankye te?

Tzajtzin ttzaqˈwin weˈy: Ayin wejiˈy Jesús, ex ayinxjiˈy a ma chin el tikyˈiˈn. 16 Weˈksa jaˈlin, quˈn ma tzˈok nyekˈin wibˈa tey tuˈntzin tajbˈiˈn weˈy, ex tuˈn tokin te qˈmal teˈ a ma tliy jaˈlin, exsin a naˈmx tlontiy wiˈja. 17 Kkletila wuˈn kye Judiy ex kyeˈ nya Judiy, quˈn kyxoltzin xjal anetziˈn kxel nchqˈoˈniy jaˈlin. 18 Kxel nchqˈoˈn kyxol, tuˈntzintla tjqetjo kynabˈl, tuˈntzintla mina chi bˈet toj najin, tzeˈnku jun xjal nbˈet toj qxopin; qalaˈ toj tumilxix, tzeˈnku jun xjal nbˈet toj spikyˈin. Ikytzin kchi elitzeˈ tjaqˈ tkawbˈil tajaw il, tuˈn kyok lipe, ex tuˈn kynimin wiˈja, ayiˈn kyMan ex kyDios. Noq tuˈn ikyjo, knajsitiljo kyil, ex ktenbˈil kyoklin tojjo xjan Ntanima, ayiˈn kyDios.

Tej tkubˈ tnimin Pabl a otaq tzaj tqˈmaˈn Dios te

19 Ay, Agripa, ikytzin bˈajjo, chi Pabl. Kubˈ nniminjiˈy a tzaj tqˈmaˈn qMan Dios weˈy. 20 Tnejilxix, xi nqˈmaˈnjiˈy Tbˈanil Tqanil kyeˈ iteˈtaq toj Damasco. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nqˈmaˈn kyeˈ iteˈtaq toj Jerusalén, ex te tkyaqil xjal toj tkyaqil txˈotxˈ te Judey. Ex majxjo kyeˈ nya Judiyqe, i tzaj ntxkoˈn, tuˈntzintla kynimin, tuˈn kymeltzˈaj tukˈa Dios, exsin tuˈntla bˈaˈnjo kybˈinchbˈin te yekˈil teˈ kynimbˈil.

21 Noq tuˈn nyoliˈn kyukˈa nya aj Judiy, chi Pabl, in ok tzyuˈn kyuˈn Judiy toj tnejil ja te naˈbˈl Dios toj Jerusalén, ex kyajtaq tuˈn nkubˈ kybˈyoˈn. 22 Me noq tuˈn tmojbˈil qMan Dios, loqin intiˈn tzmax tzaluˈn, ex nchin yolin tiˈj Dios kyukˈa kykyaqiljo nimxix kyoklin, exqetziˈn kyukˈa jniˈ txqantl. Kukx nchin yolinjiˈy, ex ntiˈx chˈin ma tzˈok ntzˈaqtziˈn, tzeˈnku kyij tqˈmaˈn Moisés, a yolil Tyol qMan Dios ojtxe, junx kyukˈa txqantl, a tiˈtaqjo tuˈn tbˈaj: 23 Qa ilxtaq tiˈj tuˈn tkyim Crist, a Klolqe. Me tbˈajlinxitaqjo tkyimlin, axixtaq tnejiljo, tuˈn tjatz anqˈin juntl majl; exsin tuˈn tqˈmetjo kolbˈil te qtanima ex kyeˈ txqantl junxil tnam. Atzin kolbˈil, ikyx tzeˈnku jun tzaj te yekˈbˈil teˈ bˈaˈn.

Tej tyolin Pabl tuˈn tkubˈ tkˈuˈj Agripa, tuˈn t‑xi tnimin Tyol Dios

24 Tej tbˈaj tqˈmaˈn Pabljo lo, te kolbˈilte, bˈeˈx jaw weqj Festo, ex tqˈma: ¿Qape txˈuˈj taˈya te twiˈ, Pabl? Noq tuˈn nim t‑xnaqˈtzbˈila, jaˈ ma tzˈele txˈuˈj twiˈy.

25 Me atzin te Pabl xi ttzaqˈwin: Nya txˈuˈjqin weˈ, ay Festo, a nimxix toklina, qalaˈ mikyxi teˈ, quˈn tumilxix ex twutzxixjo, a xi nqˈmaˈn. 26 Ex luˈpe Agripa lo, a nmaq kawil. Atzin te ojtzqil teˈ, a jniˈchaqjo ma bˈaj nqˈmaˈn. Tuˈnpetziˈn, nchin yolin jikyin wen twutz, quˈn bˈiˈnxix wuˈn, qa bˈin tkyaqiljo luˈn tuˈn, quˈn nya toj ewajil xbˈante, a ma bˈaj nqˈmaˈn.

27 Ay, Agripa, chi Pabl, ¿Tzuntzin nxi tnimin tejiy a kyyol yolil Tyol Dios? ¡Bˈiˈn we wuˈn, qa nxi tnimiˈn!

28 Xitzin ttzaqˈwin Agripa: ¿Noqx chˈime xkubˈe nkˈuˈja tuˈn woka te nimil?

29 Xi ttzaqˈwin Pabl te: Qa noq chˈime mo qa nimxtaq, me noqit iky tajbˈil qMan Dios, nya oˈkxa a ay, nim tokliˈn, qalaˈ kykyaqilxitlaˈ a loqe nchi bˈin wiˈja jaˈlin, tuˈn kyoke nimil tzeˈnku weˈ; me nya kˈloˈnqiˈy tuˈn kxbˈil tzeˈnku weˈ.

30 Jawtzin weˈ nmaq kawil junx tukˈa t‑xuˈjil, Berenice tbˈi, ex tukˈa Festo, a kawil, ex kykyaqiljo a qˈuqleqetaq antza. 31 El kypaˈn kyibˈjo kawil, tuˈn kyyolin kyjunalx tiˈjjo til Pabl. Kyqˈma kyxolilex kyjaluˈn: Ntiˈ teˈ ichin til lo te kyimin, ex nya tuˈn tkuˈx toj tze.

32 Atzin te Agripa xi tqˈmaˈn te Festo: Matla txi tzaqpet te ichin lo, noqit nya ax saj qaninte, tuˈn tok toj paˈbˈin twutz Augusto César, a tnejilxix kawil te Rom.