Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Pabl te kolbˈil tibˈ twutz Festo

25  Kanin te Festo, tuˈn tkubˈ qe tojjo toklin te kawil, ex tbˈajlinxiˈ oxe qˈij, bˈeˈx ex toj Cesarea, tuˈn tkanin tzma Jerusalén. Atzaj teˈ tkanin Festo, bˈeˈx i pon kychmoˈn kyibˈjo kynejil pale, junx kyukˈa Judiy, a nimxix kyoklin, te qˈmalte tiˈchaqjo til Pabl. Xi kyqanin, ex i kubˈsin kywutz te Festo, tuˈn t‑xi qˈiˈn Pabl Jerusalén, quˈn tuˈn antza toj Cesarea taˈyetaq, ex otaq bˈaj kyximin, qa tuˈntaq tkubˈ kybˈyoˈn Pabl toj bˈe.

Me xi ttzaqˈwin Festo kyjaluˈn: Lu te Pabl tkuˈx toj tze tzma Cesarea, ex ayinxa, ma chin kubˈ bˈisinte tuˈn nxiˈy antza tojjo jteˈbˈin qˈijl, chiˈ. Tuˈnpetziˈn, aye kawil kyxola, il tiˈj tuˈn kyxiˈ wukˈiy tzma Cesarea, te patil te Pabl tuˈn kyyolin antza, qa at til toj kywutza.

Axsa kubˈ tene te Festo toj Jerusalén bˈalaqa wajxaq mo lajaj qˈijl, ex bˈeˈx meltzˈajl tzma Cesarea. Tej qsqix, kubˈ qe tojjo toklin te kawil, ex xi tqˈmaˈn, tuˈn t‑xi qˈiˈn Pabl.

Tej tokx Pabl, bˈeˈx i ok laqˈe Judiy tkˈatz, ayej tzajninqetaq toj Jerusalén. Exsin ok tentz qˈmalte, qa nimku til Pabl, me ntiˈ jun yekˈinte qa twutzx.

Chitzin Pabljo kyjaluˈn, tej tkolin tiˈjx: Ntiˈ jun weˈ wil ma kuˈx, quˈn ntiˈ nya bˈaˈn o bˈant wuˈn tiˈj kykawbˈil Judiy, tiˈjjo tnejil ja te naˈbˈl Dios ex nipe tiˈjjo tnejil kawil te Rom.

Me quˈn tuˈn tajtaq te Festo, tuˈn tkanbˈitjo kyajbˈil Judiy tuˈn, xitzin tqanintz te Pabl kyjaluˈn: ¿Tajtzin te tuˈn t‑xiy tzma Jerusalén, tuˈntzintla toka toj xjelbˈil antza?

10 Me xi ttzaqˈwin Pabl kyjaluˈn: Me loqiˈn intin twutza, ay kawil te Rom, quˈn antza tzaluˈn il tiˈj tuˈn woka toj xjelbˈil. Quˈn bˈiˈnxix te tuˈn, qa ntiˈ jun nya bˈaˈn o bˈant wuˈn kyiˈj Judiy. 11 Qatzin at jun wiltza o kuˈx, a at kyimin tiˈj, nlay kubˈ nxkˈaˈyin wibˈa tuˈn nkyima. Metzin qa nya twutzxjo, a tiˈchaqjo nqˈumlajtz wiˈja, mix aˈl junte at toklin tuˈn nxi qˈoˈn weˈy kye. Tuˈnpetzintzjo, ma bˈaj nkˈuˈja tojjo luˈn jaˈlin. Ok kxel nqaniˈn, tuˈn nxi tsmaˈn twutz César, a tnejilxix kawil te Rom, tuˈn woka toj xjelbˈil tuˈn.

12 Tbˈajlinxiˈ tqanin Festo kye qˈolte tumil te, tiˈjjo otaq tqˈma Pabl, tzaj tqˈmaˈn kyjaluˈn: Quˈn axa ma tzaj qaninte, tuˈn toka toj xjel tuˈn César toj Rom, mala txiˈtza antza.

Tej tpon qˈiˈn Pabl twutz Agripa

13 Tej kybˈajjo jun jteˈbˈin qˈij, bˈeˈx ul tej nmaq kawil, Agripa tbˈi, junx tukˈa t‑xuˈjil Berenice, tzma Cesarea, tuˈn kyqˈolbˈin te Festo. 14 Quˈn tuˈn ilaˈ qˈij i ten antza, bˈeˈx ok ten te Festo qˈmalte te Agripa, a tiˈjjo otaq tzikyˈx tiˈj Pabl. Chiˈ kyjaluˈn: At jun ichin tzaluˈn, a kyij qˈoˈn toj tze tuˈn Félix ojtxe. 15 Tej nteˈn toj Jerusalén, bˈeˈx i pon jniˈ kynejil pale junx kyukˈa nim kyoklin kyxol Judiy qˈmalte tiˈchaqjo til, ex tzaj kyqanin weˈy, tuˈn tkubˈ nkawiˈn. 16 Me xiˈtzin nqˈmaˈntza kye, qa ajjo kawil te Rom, nya naqˈle, tuˈn tkubˈ tbˈyoˈn jun xjal, qa naˈmxtaq tmeje twutz kyukˈa tajqˈoj, tuˈn tkolin tiˈjx.

17 Tuˈnpetziˈn, chi Festo, tej kyulj Judiy tzaluˈn, mix kubˈe n‑ayoˈn chˈintla, qalaˈ noqx teˈ qsqix, bˈeˈx in kubˈ qey tojjo wokliˈn, ex xi nqˈmaˈn, tuˈn t‑xi iqˈbˈajjo xjal anetziˈn.

18 Me ayetzin kyej i ul qˈmal teˈ jniˈ til Pabl, ex ntiˈx i jaw chˈotj tiˈj tiˈchaqjo il, a otaq chi bˈaj nbˈisiˈn. 19 Noq oˈkx bˈaj kyqˈmaˈn tiˈj, a jniˈchaqjo nbˈaj toj tnimbˈil, ex tiˈjjo jun bˈyal Jesús, a o kyim, me itzˈ, chi Pabljo. 20 Ayintzin weˈ, mix tene tumil toj nnabˈla, tzeˈn tuˈn toke lo. Xitzin nqanintza te Pabl, qa tajtaq tuˈn t‑xi tzma Jerusalén, tuˈn tok toj xjelbˈil tiˈjjo a otaq bˈaj qˈmaˈn tiˈj. 21 Me atzinte Pabl otaq tqane teˈ, tuˈn t‑xi nsmaˈn tzma Rom tukˈa tnejilxix kawil tuˈn tok toj xjelbˈil. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx xi nqˈmaˈn tuˈn tten toj tze, tzmaxi aj tten ambˈil weˈy, tuˈn t‑xi smet, chi Festo.

22 Xitzin tqˈmaˈn Agripa te Festo kyjaluˈn: Ex wajatla weˈ, tuˈn nbˈiˈn tiˈjjo xjal anetziˈn.

Atzin te Festo, xi ttzaqˈwin: Bˈeˈx ktbˈibˈilku te nchiˈj.

23 Toj junxil qˈij, i kanin Agripa ex Berenice twutz ja te kawbˈil, ex i okx tuja tzeˈnqeku kawil, junx kyukˈa kynejil xoˈl qˈaqˈ exqetziˈn xjal, a nim kyoklin toj tnam. 24 Tqˈma Festo, tuˈn ttzaj qˈiˈn Pabl, ex tqˈma kyjaluˈn: Noq samiy Agripa, ay nmaq kawil, ex kykyaqila xjal a loqiˈy chˈuqleqe tzaluˈn qukˈiy; lu tej xjal lo. Kykyaqilx Judiy nchi qanin tiˈj, i pon qˈmalte weˈy tzma Jerusalén, ex loqe ma chi ul tzaluˈn toj Cesarea qanilte weˈy, tuˈn tkubˈ bˈyet. Tzunx njaw kyẍchˈiˈn wen, ex mina nchi kubˈ qenx.

25 Metzin wetza te we, chi Festo, nyakutzaj ntiˈ te ma tbˈinche, tuˈn tikyˈxjo luˈn tiˈj. Me quˈn ax ma qaninte, tuˈn tok toj xjelbˈitz tuˈn tnejilxix kawil toj Rom, César Augusto, a nim toklin tbˈi. Tuˈnpetziˈn, ma kubˈ nbˈisiˈn, tuˈn t‑xi smet antza.

26 Me tuˈn ntiˈxix tumil te weˈy, chi Festo, tzeˈn tyol jun uˈj, tuˈn t‑xi tzˈibˈit te César, a wajawiˈy, a tnejilxix kawil, a tiˈchaq tbˈinchbˈin xjal lo; matzin tzaj wintza kywutza, me twutzxixa ay, nmaq kawil Agripa, tuˈntzintla, aj tbˈaj tqaninjiy jniˈxjo til, matzintla kubˈ ntzˈibˈintza twutz uˈj. 27 Quˈn nyakuj nya tumiljo te weˈy, a tuˈn t‑xi smet jun xjal nim til, exsin mina txi tzˈibˈit tiquˈnil s‑etza til kyexjal.