Add parallel Print Page Options

Tej tyolin Pabl te kolbˈil tibˈ twutz Félix

24  Otaqxi bˈaj jweˈ qˈij, tej tkanin tnejilxix pale, Ananías tbˈi, tzma Cesarea, junx kyukˈa jun jteˈbˈin nim kyoklin kyxol Judiy, ex tukˈa jun qˈol tumil, Tértulo tbˈi. Kykyaqilx i kanin twutz Félix, a tnejil kawil, tuˈn kyyolin txqan yol te patilte Pabl. Atzaj teˈ ttzaj qˈiˈn Pabl, xitzin t‑xikybˈiˈn Tértulo tyol ex tqˈma: Noq samexixa, ex nimxix chjonte kxel qqˈoˈn tey, ay, Tata tnejil kawil, quˈn wen qeˈ qten toj qtanim, ex ntiˈ qˈoj qxola; ex chjonte noq tuˈn t‑xilin tnabˈla, quˈn nimku ma bˈant tuˈn tojjo qtxˈotxˈa. Ay, Félix, tnejilxix kawil, jotxjo luˈn, n‑ok qajbˈin toj tkyaqil qtxˈotxˈa tukˈa nimxix aqˈbˈil chjonte.

Me nya waja tuˈn tel wiˈn nim ambˈil tey, chtej Tértulo. Chin kubˈsil nwutza tey jaˈlin, tuˈn qtzaj tbˈiˈn chˈin tukˈa twenila. Ma tzˈel jyetjo ichin lo quˈn, quˈn ma tzul qˈol teˈ jun yabˈil qxola, ex nbˈet twutz tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈn tokx qˈoj kyxol Judiy, ex axix kynejiljo jun maˈ chˈuq xjal, Nazarenos kybˈi. Ex majxpe, tnejil ja te naˈbˈl qDiosa, tajtaq tuˈn tbˈaj tyajin. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx ok qtzyuˈn, me atziˈn tej tnejil xqˈuqil, Lisias tbˈi, bˈeˈx okx tlimoˈn tibˈ, ex tukˈa tkyaqil tipin, bˈeˈx el tiˈn qeˈy, exsin tzaj tqˈmaˈntz qa iltaq tiˈj tuˈn kyul twutza, aye kyajtaq tuˈn kyqanin tiˈj. Noqit aku txi tqanin te, tuˈntzin tel tnikyˈa, qa tkyaqiljo a ma txi qqˈmaˈn tey, twutzxix.

Kykyaqiljo Judiy a iteˈtaq antza, xi kymujtzˈin qa twutzxjo a otaq bˈaj qˈmet.

10 Atzin tej tnejil kawil xi tyekˈin tukˈa tqˈobˈ, tuˈn tyolin Pabl.

Chi Pabljo, tej tjaw yolin: Noq same, tata. Tukˈa tkyaqil wajbˈila kxeˈl nqˈmaˈn kabˈe tal nyola te kolbˈil weˈy twutza, quˈn bˈiˈn wuˈn, qa ay kawil tojjo txˈotxˈ luˈn, atxix ojtxe. 11 Ex axa aku txi kaˈyinte tumiljo lo; tzmape kabˈlajaj qˈij, we nponlin toj Jerusalén, tuˈn nkˈuliˈn twutz qMan Dios. 12 Ex mix jun maj in jyete, qa tzun nchin chˈotje tukˈa jun aˈla, ex mix jaˈ jaw tiljxjal wuˈn toj tnejil ja te kynaˈbˈl Dios Judiy, mo kyoj txqantl ja te naˈbˈl Dios, iˈchaqpetla ttxanila tnam.

13 Aye xjal lo, chi Pabljo, nlay yekˈit kyuˈn, qa twutzxixjo a ma bˈaj kyqˈmaˈn te patil weˈy. 14 Me okpetzin kˈwel nqˈmaˈntza, qa nchin ajbˈin te kyDios nxeˈchila, tzeˈnkuxjo ntqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil, a tok tbˈi te maˈ chˈuq xjal kyuˈn. Quˈn nxi nnimiˈn a jotxjo tzˈibˈin kyojjo uˈj te kawbˈil, exsin tzˈibˈin kyuˈn yolil Tyol qMan Dios ojtxe. 15 Ex at jun weˈ oybˈil we tiˈj qMan Dios, tzeˈnkuxjo kye Judiy, qa chi jawil anqˈin juntl majljo kyimnin, aye tbˈanil xbˈant kyuˈn, exqetziˈn nya bˈaˈn xbˈant kyuˈn. 16 Tuˈnpetziˈn, tok tilil wuˈn, tuˈn ntsaqix wanmiˈn, ex tuˈn tbˈantjo tbˈanilx wuˈn, twutz Dios ex kywutz xjal.

17 O bˈajxi ilaˈ abˈqˈe, chi Pabl, nbˈetbˈin toj junxil txˈotxˈ, ex ma chin meltzˈaj juntl majla toj ntanima, tuˈn nqˈoˈn mobˈitz kye yaj, ex tuˈn t‑xi nqˈoˈn woyaja te qMan Dios. 18 Ex tzuntaq nbˈantjo luˈn wuˈn, tej tbˈaj nsaqsin wibˈa, tzeˈnkuxjo nbˈant kyuˈn nxjalila atxix ojtxe. Me ntiˈ chˈin jaw tiljxjal, tej wel jyete toj tnejil ja te naˈbˈl Dios kyuˈn jun jteˈbˈin Judiy tzajninqetaq toj txˈotxˈ te Asia. 19 Ayepetzintla kye xjaljo ẍi ul patil weˈy twutza, qa at wila toj kywutz. 20 Exsin qa minatz, bˈaˈn tuˈn ttzaj kyqˈmaˈn a iteˈ tzaluˈn, qa at jun wila el jyet toj kywutz, tej nteˈn kywutzjo xjal lo, ex kywutz kykyaqil kawil toj Sanedrín. 21 Metzin qa at wiltza tiˈjjo, tej tjaw nẍchˈiˈn kyxol: Loqin intiˈn tzaluˈn toj Sanedrín kywutza, ayiˈy kawil, noq tuˈn nxi nnimiˈn, qa chi jawitz anqˈin juntl majl kykyaqil kyimnin, chi Pabl.

22 Tej tbˈinte Félix ikyjo, bˈeˈx kyij tqˈoˈnjo luˈn toj junxil qˈij, quˈn bˈiˈntaqxix tuˈn, tzeˈn tzˈelpine Tbˈanil Tqanil. Xi tqˈmaˈn kyjaluˈn: Tzmaxi aj tuljo Lisias, a tnejil xqˈuqil, atzin ktzajil qˈmaˈntexixjo weˈy, tiˈjjo nbˈaj kyiˈja.

23 Exsin xi tqˈmaˈn Félix te jun xoˈl qˈaqˈ, qa il tiˈj tuˈn tok xqˈuqit Pabl, me tuˈn t‑xi qˈoˈn chˈin tzaqpibˈl te, ex tuˈn t‑xi qˈoˈn ambˈil kye tukˈa, tuˈn tok kaˈyin.

24 Otaqxi bˈaj jun jteˈbˈin qˈij, tej tkanin juntl majl Félix junx tukˈa t‑xuˈjil, aj Judiytaq, Drusila tbˈi, exsin xi tqˈmaˈntz, tuˈn t‑xi txokbˈaj Pabl, ex antza kubˈe tbˈiˈne, tej tok ten Pabl yolil tiˈjjo qnimbˈil tiˈj qAjaw Jesucrist. 25 Bˈeˈx jaw xobˈ Félix, tej tok ten Pabl yolil tiˈjjo, qa il tiˈj jun chwinqil jikyin, ex tuˈn tkubˈ qtzyuˈn qibˈ, ex tiˈjjo jun kawbˈil tuˈn Dios, a naˈmx tul kanin.

Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, xi tqˈmaˈn te Pabl: Kux txiy jaˈlin. Ktzajil nqˈolbˈin juntl majla, aj tten ambˈil wiˈja.

26 Atzin te Félix, tzuntaq nyon teˈ, qa akutaq t‑xi tqˈoˈn Pabl pwaq te, tuˈn t‑xi ttzaqpiˈn. Tuˈnpetziˈn, ilaˈ maj txket Pabl tuˈn, tuˈn tyolin tukˈa.

27 Japin kabˈe abˈqˈe ikyjo; me tbˈajlinxiˈ, bˈeˈx el tej Félix te kawil, ex okx Porcio Festo te t‑xel. Me atzinte Félix tajtaq teˈ, tuˈn tkanbˈitjo kyajbˈil aj Judiy tuˈn. Tuˈnpetziˈn, bˈeˈx kyij qˈoˈn te Pabl toj tze.