Add parallel Print Page Options

Tej t‑xiˈ Pabl tzma Jerusalén

21  Tej tel qpaˈn qibˈa kyiˈj nimil, o okxa toj bark. Bˈeˈx o xiˈy tzma toj tnam Cos, ex tojxi juntl qˈij, o kaniˈn toj tnam Rodas, ex antza, o xiˈyila tzma Pátara. Toj Pátara, el jyet jun bark quˈn, a kyjaˈtaq t‑xiˈ tzma Fenicia. O okxa toj, exsin o xiˈtza. Tzuntaq nqo bˈeta ikyjo, tuˈn qxiˈy tzma Siria, tej qlontiˈy chˈin txˈotxˈ toj ttxuyil aˈ, ex toj tumil qẍnayaja, Chipre tbˈi. Atzaj teˈ qkaniˈn toj txˈotxˈ Siria, o okxa toj tnam, Tiro tbˈi, quˈn iltaq tiˈj tuˈn tkyij tiqitz bark. Antza, el jyet txqan nimil quˈn, ex wuq qˈij o kyija kyukˈa. Me otaq tzul jun tqanil tuˈn Xewbˈaj Xjan kye nimil antza. Tuˈntziˈn, xi kyqˈmaˈn te Pabl, tuˈn mi txaˈye tzma Jerusalén. Exla qa kykyˈeˈtaq nimil tuˈn t‑xiˈ Pabl, me bˈeˈx o xiˈy noqx teˈ tbˈajjo wuq qˈij. Kykyaqilxjo nimil tukˈa kyxuˈjil exqetziˈn kykˈwal i tzaj waˈbˈil qeˈy tzmax ttzi ttxuyil aˈ. Atzaj teˈ qula antza, bˈeˈx o kubˈ mejeˈy, ex o naˈn Dios. Texjo or ikyjo, bˈeˈx i kyij qqˈolbˈiˈn qejiˈy ayej nimil, exsin o jaxtza junx tukˈa Pabl toj bark. Ayetzin kyetz, bˈeˈx i meltzˈaj kyja.

Tbˈajlinxitzin ikyjo, o kaniˈn tzma Tolemaida. Antza, o qˈolbˈiniˈy kyukˈa nimil, ex axsa, o kyijiˈy kyukˈa jun qˈij. Tojxi junxil qˈij, o etza antza, ex o ula toj tnam Cesarea, jaˈ najletaqjo jun qˈmal Tbˈanil Tqanil, Lip tbˈi, a toktaq te kyajlal wuq mojil kye tsanjil. O ikyˈa toj tja, ex antza, o kyijiˈy tukˈa. Kyajetaq te Lip tkˈwal kuˈxin txin, a naˈmxtaq kymeje, exsin nchi qˈumlajtaq tiˈjjo otaq tqˈma Dios kye. 10 Otaq xi bˈaj ilaˈ qˈij quˈn antza, tej tul jun ichin, a yolil Tyol Dios, Agabo tbˈi, tzajnintaq toj txˈotxˈ Judey. 11 Tej tpon qkˈatza, tzaj ttzyuˈn tkˈalbˈil Pabl, ex tukˈa anetziˈn, i ok tkˈloˈn tqˈobˈ exqetziˈn tqan, te yekˈbˈil teˈ tiˈjjo tuˈn tikyˈx tiˈj Pabl, exsin tqˈma kyjaluˈn: Tqˈma Xewbˈaj Xjan, chi Agabo, qa toj tnam Jerusalén, kkˈletileˈ tajaw kˈalbˈil luˈn kyuˈn aj Judiy, exsin kxel qˈoˈn toj kyqˈobˈ nya Judiy.

12 Tej qbˈintejiˈy ikyjo, exqetziˈn aj Cesarea, o kubˈsin qwutza te Pabl, tuˈn mina txiˈye tzma Jerusalén. 13 Me tzaj ttzaqˈwin Pabl kyjaluˈn: ¿Tiquˈn nchi oqˈa, ex tuˈn ikyjo, bˈeˈx nchin jaw bˈisiˈn? Qˈoˈnx we wibˈ, nya noq oˈkxjo tuˈn nkubˈ kˈloˈn, qalaˈ ex qa majx tuˈn nkyima toj Jerusalén, noq tuˈn tpajjo nnimbˈila tiˈj Jesús, a tAjaw Tkyaqil, chi Pabl.

14 Bˈeˈx xi qtzaqpiˈn, quˈn tuˈn mix kubˈe tkˈuˈj quˈn, exsin xi qqˈmaˈntza te: Kˈaˈ tbˈinche tAjaw Tkyaqil tajbˈil tukˈiy.

15 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈaj qbˈinchin qibˈa, tuˈn qtzaja tzma Jerusalén. 16 I tzaj jun jteˈbˈin nimil te aj Cesarea qukˈiy. Ayetziˈn i tzaj qˈinqejiˈy toj tja Mnasón, jun ichin te Chipre. Nimiltaqjo xjal anetziˈn atxix ojtxe, ex ataqtzintza tuˈn qkyijiˈy tukˈa.

Tej tul kanin Pabl toj Jerusalén qˈolbˈil teˈ Ttanim Dios antza

17 Tej qjapiˈn Jerusalén, toj tzaljbˈil o kubˈ ayoˈn kyuˈn nimil antza. 18 Tojxi junxil qˈij, xtaˈj Pabl qukˈiy qˈolbˈil teˈ Santyaw; ex antza, iteˈyetaqjo kykyaqil nejinel kyxol Ttanim Dios.

19 Qˈolbˈin Pabl kye, ex texjo or anetziˈn, ok ten qˈmalte, tzeˈnxix toketaqjo jotxjo jniˈ otaq bˈant tuˈn, tiˈj tbˈi Dios, kyxol aj nya Judiy. 20 Tej kybˈinte ikyjo, i nimsin tbˈi qMan Dios, exsin xi kyqˈmaˈntz te Pabl kyjaluˈn: Kutzin, ay erman, chi Santyaw te Pabl. Ma tzˈok tkaˈyiˈn, qa ilaˈ mil xjal kyxol Judiy o chi nimin, ex kykyaqilx n‑ok tilil kyuˈn, tuˈn qok lipe tiˈj tkyaqil tkawbˈil Moisés. 21 Ex o tzˈok qˈmaˈn tiˈja, qa o kyij tiˈjlinjiy tkawbˈil Moisés, ex qa o chex t‑xnaqˈtzin te kykyaqil Judiy, a najleqe toj junxil txˈotxˈ, tuˈn mi kubˈ kynimineˈ a o tzaj tqˈmaˈn Moisés, ex tuˈn o t‑xi tqˈmaˈn kye tuˈn mina tzˈok qitit jun techil tiˈj kytzˈumil aye neˈẍ, a qˈaqe, ex tuˈn mina kubˈ kybˈinchiˈn tzeˈnku qe qbˈinchbˈin.

22 ¿Tzeˈntzintz? chi Santyaw te Pabl. ¿Tiˈtzin kˈwel qbˈinchintz? Quˈn jotqex qxjalil kchi bˈilte qa ma tzula. 23 Qalaˈ il tiˈj tuˈn tkubˈ tbˈinchinjiy, a kˈwel qqˈmaˈn: At kyaje ichin nimil tzaluˈn qxol, a il tiˈj tuˈn tkubˈ kynimiˈn jun kyyol bˈantnin tiˈj tukˈa Dios, ikyxjo tzeˈnku kyij ttzˈibˈin Moisés toj Tuˈjil Tyol Dios ojtxe. 24 Kˈlenqexa tukˈiy, saqsinku tibˈa junx kyukˈa, tzeˈnku qe qbˈinchbˈin, ex chjonkujiy, a kbˈajil kyuˈn, tuˈntzin tel kymitzoˈn tsmal kywiˈ, te yekˈbˈilte, qa ma kubˈ tbˈinchiˈn tzeˈnku tzˈibˈin taˈye toj Tuˈjil Tyol Dios. Tuˈntzintzjo ikyjo, jotx k‑elil kynikyˈ te, qa nya twutzxjo a o kyqˈma tiˈja, qalaˈ mikyxitla teˈ, quˈn majxtla te nkubˈ nimin teˈ Tuˈjil Tyol Dios te qkawbˈil junx qukˈiy. 25 Ikytzin kye nya Judiyqe, a o chi nimin, ex o txi qtzˈibˈin kye, tzeˈn qe qxim: Tuˈn mina t‑xi kychyoˈn kychibˈjiljo aluˈmj, a nchi kubˈ bˈyet te chojbˈil il kywutz txqantl kydiosxjal; ex tuˈn mina t‑xi kychyoˈn kychibˈjiljo aluˈmj, a njaw kyjtzˈoˈn kyibˈ; ex tuˈn mina chi tzqˈajsin tiˈjjo chikyˈ te kychiˈ, ex nya wen tuˈn kykubˈ kẍe kyukˈa junxil qya, qa nya a kyxuˈjil, quˈn tkyaqiljo lo, manyor tzˈilxix toj kywutz kykyaqil Judiy.

Tej ttzyet Pabl kyuˈn aj Judiy toj tnejil ja te naˈbˈl Dios

26 Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈeˈx i xi tkˈleˈn Pabl ayej kyaje ichin, ex tojxi juntl qˈij, kubˈ tsaqsin tibˈ junx kyukˈa, tzeˈnku ntene kyxol aj Judiy. Texjo or anetziˈn, bˈeˈx okx tojjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, noq tuˈn tqˈmet jtojtaq tuˈn tjapin bˈajjo qˈij, jaˈ tuˈn kynimintaqjo kyyol te Dios, ex jtojtaq tuˈn tkyij tqˈoˈn junjun toyaj.

27 Chˈixtaq kyjapin bˈajjo wuq qˈij, jun jteˈbˈin Judiy tzajninqetaq toj txˈotxˈ te Asia, iwle Pabl kyuˈn, toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, ex bˈeˈx i ja najxjal kyuˈn, ok tzyuˈn Pabl kyuˈn, 28 ex jaw ẍchˈin kyjaluˈn: Qo kymojintza, ayiˈy aj Israel. Atzin maˈ ichin lo, nbˈet toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, ex nxnaqˈtzin kyexjal jotxjo, a nya wen te qtanim, nya wen tiˈj tkawbˈil Moisés, ex a nya wen tiˈjjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, a xjanxix wen.

29 Kyqˈma ikyjo tiˈjjo tnejil ja te naˈbˈl Dios, quˈn otaqxi tzˈiwle Pabl kyuˈn toj tnam junx tukˈa jun nya Judiy te Éfeso, Trófimo tbˈi, exsin kubˈ kybˈisin qa ax Pabl xi qˈintej Trófimo tojjo tnejil ja anetziˈn, quˈn tuˈn nya wentaq toj kykawbˈil aj Judiy tuˈn tokx jun nya aj Judiy toj.

30 Jotxjo xjal toj tnam jaw tilj, ex kykyaqilx pon rinin. Ok tzyuˈn Pabl kyuˈn, ex el jukikin. Tej kyetz tojjo ja anetziˈn, bˈeˈx etz kyjpuˈn tjpel ja. 31 Chˈixtaq tkubˈ bˈyoˈn Pabl, tej tbˈintej jun ichin te aj Rom, a tnejil xqˈuqil tnam te Jerusalén, jun tqanil, qa otaq chi jaw tilj kykyaqil xjal. 32 I ok chmoˈn xoˈl qˈaqˈ, exqetziˈn nejinel tuˈn tnejil xqˈuqil, ex i xi rinin jaˈ iteˈtaqxjal. Tej kylonte xjaljo tnejil xqˈuqil exqetziˈn jniˈ xoˈl qˈaqˈ, bˈeˈx xi kytzaqpiˈn tuˈn kybˈujin tiˈj Pabl. 33 Bˈeˈxsin ok laqˈe tnejil xqˈuqil kykˈatz, exsin xi tqˈmaˈntz, tuˈn tkuˈx Pabl toj tze, ex tuˈn tok kˈlet kyukˈa kabˈe kxbˈil. Tej tbˈajjo ikyjo, xi tqanintz ankyetaqjo Pabl, ex tiˈchaq otaq bˈant tuˈn. 34 Me junjunkye jaw ẍchˈinte jun tiˈla, me mikyxi kyuˈn junjuntl. Tuˈntzintzjo, mix bˈante tchikyˈbˈit tuˈn tnejil xqˈuqil, quˈn nimx chˈotjin nbˈanttaq kyuˈnxjal. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx xi tqˈmaˈn tuˈn t‑xi qˈiˈn Pabl toj kyja xoˈl qˈaqˈ. 35 Atzaj teˈ kyjax twutz ja, bˈeˈx jaw iqin Pabl kyuˈn xoˈl qˈaqˈ, quˈn tuˈn tzunxtaq bˈiylajtz kyuˈn xjal, 36 a lipcheqetaq tiˈj, ex njaw kyẍchˈintaq tuˈn tkyim.

Tej tyolin Pabl te kolbˈil tibˈ kywutz aj Judiy

37 Atzaj teˈ chˈixtaq tokx qˈoˈn Pabl toj kyja xoˈl qˈaqˈ, xi tqanin te tnejil xqˈuqil. Chiˈ kyjaluˈn toj tyol: ¿Noqit aku chin yolin chˈiˈn tukˈiy? chi Pabl.

Jaw kaˈylaj tnejil xqˈuqil tuˈn tyol, exsin xi ttzaqˈwintz: ¿Bˈaˈntzin te yolin toj griego?

Bˈaˈn, chi Pabljo.

38 Xitzin tqˈmaˈn tnejil xqˈuqil: ¿Ma nyatzin tejiy aj Egipto, a xi t‑xikyˈbˈin jun qˈoj qiˈja aj Romqoˈy, a atxix ojtxe, exsin extza toj kˈul kyukˈa kyaje mil bˈyol xjal?

39 Xitzin ttzaqˈwin Pabltz: Mina. Ayin wejiˈy jun aj Judiy, ex at woklin kyxol aj Rom, quˈn antza ẍin itzˈjiˈy toj tnam, Tarso tbˈi, toj txˈotxˈ Cilicia, jun tnam nimxix toklin kye aj Rom. Tuˈnpetziˈn, bˈinchin t‑xtalbˈila. Qˈontza ambˈil weˈy, noq tuˈn nyoliˈn chˈin kyexjal.

40 Kutzin, chi tnejil xqˈuqil.

Jawtzin weˈ Pabltz twutz ja, ex tukˈa tqˈobˈ, xi tyekˈin tuˈn mina chi chˈotjexjal. Atzaj teˈ kykubˈ numj kykyaqilx, jawtzin yolintz toj kyyol aj Judiy, ex tqˈma: