Add parallel Print Page Options

Tej tok kychmoˈn Ttanim Dios kyibˈ toj Jerusalén

15  Tojjo ambˈil anetziˈn, jun jteˈbˈin xjal otaq cheˈx toj txˈotxˈ te Judey, tuˈn kykanin toj tnam Antyokiy, ex xi kyxikybˈin jun xnaqˈtzbˈil kye nimil, ex kyqˈma qa nlay chi klet, qa mina s‑ok kyqitin jun kyechil tiˈj kytzˈumil, tzeˈnkuxjo otaq tqˈma Moisés toj Tuˈjil Tyol Dios. Me atzin te Pabl ex Bernabé nimku i jaw chˈotj kyukˈaxjal. Me atzaj teˈ tjapin bˈajjo yol, bˈeˈx i xi chqˈoˈn Pabl ex Bernabé, junx kyukˈa junjun nimil, tuˈn kyxiˈ tzma Jerusalén tuˈn kyyolin kyukˈa tsanjil exqe nejinel toj Ttanim Dios, tiˈj tkyaqiljo a otaq kyij ttzˈibˈin Moisés.

Otaqtzin chex chqˈoˈn ikyjo tuˈn Ttanim Dios toj Antyokiy; atzaj teˈ kyikyˈ toj txˈotxˈ te Fenicia ex Samaria, xi kyqˈmaˈn kye nimil anetziˈn, qa otaq kyij kytzaqpiˈn aye nya Judiy a nbˈanttaq kyuˈn, tuˈn kyok lipe tiˈj qMan Dios. Tuˈnjo tqanil ikyjo, bˈeˈx i ja tzalaj tkyaqil nimil.

Tej kykanin Pabl ex Bernabé toj Jerusalén, i kˈmet tukˈa tzaljbˈil kyuˈn tsanjil, junx kyukˈa jniˈ nejinel ex tkyaqil Ttanim Dios. Xitzin kyyolintz tkyaqiljo otaq bˈant kyuˈn, noq tiˈj tbˈi Dios.

Me kyxol Ttanim Dios antza, iteˈtaq jun chˈuq Parisey, a otaq chi nimin. Jaw weˈks, ex kyqˈma kyjaluˈn: Il tiˈj tuˈn tok kyqitiˈn jun kyechiljo nimil, a nya Judiyqe ikyxjo tzeˈnku qeˈ; quˈn ikytzin knimitiljo tkyaqil tkawbˈil Moisés tibˈaj qchwinqil, a awo aj Judiyqo.

Oktzin kychmoˈn kyibˈjo tsanjil exqetziˈn jniˈ nejinel, noq tuˈn kyximin tiˈj tkyaqiljo ikyjo. Ilaˈ or bˈaj chˈotj. Atzaj teˈ tjapin bˈaj kyyol, jawtzin weˈks Pegr, ex tqˈma: Ayiˈy werman, bˈin kyeˈ kyuˈn, qa atxix ojtxe, o chin skˈeta tuˈn qMan Dios kyxola, tuˈn tqˈmetjo Tbˈanil Tqanil kolbˈil kye xjal nya Judiyqe, tuˈntla kynimin. Ex tuˈn tojtzqiˈntaq te Dios kyanmin, xi tqˈoˈn kyoklin, ex xi tqˈoˈn Xewbˈaj Xjan toj kyanmin te jun techil qa o chi nimin tiˈj, ex qa nya il tiˈj jun techil tiˈj kytzˈumil, ikyxjo tzeˈnku qeˈ, awo aj Judiy. Tuˈntzintzjo, junx qten kyukˈa twutz Dios, quˈn o txˈixpit kychwinqil noq tuˈn kynimbˈil, ikyxjo tzeˈnku qe. 10 ¿Tiquˈntzin njaw kynimsin kyeˈ kyibˈ twutz Dios, tuˈn t‑xi kyqˈmaˈn kye nimil nya Judiyqe, qa il tiˈj tuˈn tkubˈ nimit tkyaqil tkawbˈil Moisés tibˈajjo kychwinqil xjal, ex naˈmx tbˈantqe qniminte, exqetziˈn ojtxe qxeˈchil? Noq ma tzˈok kytzˈaqtzin kyejiˈy mikyxi te Diosjo ntqˈmaˈn. 11 Awotzinqe nxi qnimin qa kloˈnqo toj il nya tukˈa juntl tiˈ, chi Pegr, qalaˈ noq tuˈn t‑xtalbˈil qAjaw Jesús, ikyxjo tzeˈnku kye nimil nya Judiy.

12 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, kykyaqilx kubˈ numle, exsin kubˈ kybˈiˈn kyyol Bernabé ex Pabl, a nchi yolintaq tiˈj tkyaqiljo tbˈanil techil exqetziˈn nim kyoklin, a otaq bˈant kyuˈn kyxoljo aj nya Judiyqe, me noq tuˈn attaq Dios kyukˈa.

13 Atzaj teˈ tjapin bˈaj kyyol, jawtzin yolin Santyaw ex tqˈma: Chin kybˈintza, werman. 14 Ma tzaj tqˈmaˈn Pegr qe, tzeˈn tten xi tqˈoˈn Dios kyoklin ayeˈ nya Judiyqe exqotzintz, tuˈn qok qkyaqilx te Ttanim Dios. 15 A qmujbˈil qibˈ kyukˈa nya Judiyqe, bˈeˈx qˈumle toj Tuˈjil Tyol Dios kyuˈn yolil Tyol. Chiˈ kyjaluˈn:

16 Tbˈajlinxitziˈn luˈn, chin ul juntl majla nikˈulte tkawbˈil tyajil David, a nmaq kawil ojtxe, a ma tzˈel xitj,
tuˈntzin tel wen juntl majltz,
17 tuˈntzintla kykyaqilxjo Judiy ex nya Judiyqe, a at kyoklin noq tiˈj tumil nbˈiy, nchi jyon wiˈja, a ayiˈn tAjaw Tkyaqil.
18 Ate tAjaw Tkyaqil qˈman teˈ jniˈxjo luˈn, atxix ojtxe.

19 Tzuntzin nkubˈ nbˈisintza, chi Santyawjo, qa nya il tiˈj tuˈn tkubˈ kybˈinchin aye nya Judiyqe tkyaqiljo nbˈant quˈn, a awo Judiyqo. 20 Me tuˈntzin ntiˈ qˈoj kyxoljo nimil Judiy ex nya Judiy, noq tuˈn qbˈinchbˈin qxolx, iltzin tiˈj tuˈn t‑xi tzˈibˈit jun uˈj kyeˈ nya Judiy, tuˈn mina t‑xi kychyoˈn kychibˈjiljo aluˈmj, a nchi kubˈ bˈyet te chojbˈil il kywutzjo txqantl kydiosxjal; ex tuˈn mina txi kychyoˈn kychibˈjiljo aluˈmj, a nchi jaw kyim, mo nchi jaw kyjtzˈoˈn kyibˈ; ex tuˈn mina tkubˈ kytzqˈajsiˈn chikyˈ te kychiˈ; ex nya wen tuˈn kykubˈ kẍe kyukˈa junxil qya, qa nya kyxuˈjil.

Tzuntzin nxi nqˈmaˈntza ikyjo, quˈn tkyaqiljo lo, manyor tzˈilx toj qwutz awo Judiyqo. Me nya taj qMan Dios, tuˈn tkux ikyˈbˈil qxol awo nimilqo, noq tuˈn nya junxjo qbˈinchbˈin qxolx.

21 Me toj nwutza nya tuˈn tel ikyˈit tkawbˈil Moisés, quˈn toj tkyaqil tnam, nimku Judiy at, a o tzˈel kynikyˈ te tkyaqil tkawbˈil Moisés, ex kyajxix tuˈn tkubˈ nimit tkyaqil; quˈn atxix ojtxe nchi qˈumlaj tiˈj tkawbˈil Moisés kyojileˈ tkyaqil ja te nabˈl Dios, tzeˈnku nkubˈ ikyˈsitjo qˈij te ajlabˈl.

Tej tkubˈ kytzˈibˈin tsanjil Jesús jun uˈj kye nimil, a nya aj Judiyqe

22 Jaw kyskˈoˈn kye tsanjil exqe nejinel toj Ttanim Dios, jun jteˈ ichin kyxol nimil, ex tuˈn kyxi chqˈet tzma toj tnam te Antyokiy. I xitzin chqˈoˈn kabˈe nejinel kyxol, a Silas ex Judas, a Barsabásjo juntl tbˈi, tuˈn kyxiˈ junx tukˈa Pabl ex Bernabé. 23 Ex kye xi qˈoˈne jun uˈj, a iky ntqˈmaˈn kyjaluˈn:

Kchi xel qqˈolbˈiˈn ayiˈy erman, kˈuˈjlinqe quˈn: Awoqejiˈy tsanjil Jesús exqetziˈn nejinel toj Ttanim Dios toj Jerusalén, nxi qtzˈibˈiˈn kyeˈy, a ayiˈy nya Judiyqiˈy ex najleqiˈy toj Antyokiy, Siria ex Cilicia. 24 Bˈiˈn quˈn, qa ilaˈ xjal o chi kanin kyxola, me nya awoˈy o qox chqˈonkye, ex qa ma jawje kykˈuˈja tuˈn kyyol, ex tuˈntziˈn, o chi jaw naja. 25 Tuˈnpetziˈn, ma qo kyija toj wen, tuˈn kyxi chqˈet jun jteˈbˈin qxola, tuˈn kykanin kyukˈiy, junx kyukˈa qerman Bernabé ex Pabl, a kˈuˈjlinqexix quˈn, 26 quˈn ayetzin kye o txi kyqˈoˈn kyibˈ te kyimin, noq tiˈj tbˈi Jesucrist, a tAjaw Tkyaqil. 27 Ex ma chex qchqˈoˈn Judas ex Silas, ayetzin chi yoliljo kyukˈiy, tuˈn t‑xi kychikyˈbˈin tkyaqiljo ma bˈaj qqˈmaˈn. 28 Bˈaˈn ma tzˈele te Xewbˈaj Xjan ex te qeˈy, tuˈn mina xkubˈ kyniminjiˈy tkyaqiljo tkawbˈil Moisés, a tzeˈnku nbˈant quˈn, a awoˈy Judiyqoˈy, qalaˈ oˈkxjo luˈn: 29 Tuˈn mina t‑xi kychyoˈn kychibˈjiljo aluˈmj, a nchi kubˈ bˈyet te chojbˈil il kywutzjo txqantl kydiosxjal; ex tuˈn mina t‑xi kychyoˈn kychibˈjiljo aluˈmj, a njaw kyjtzˈoˈn kyibˈ; ex tuˈn mina chi tzqˈajsiˈn tiˈjjo chikyˈ te kychiˈy; ex nya wen tuˈn kykubˈ kẍeˈy kyukˈa junxil qya, qa nya kyxuˈjila. Qa ma kubˈ kytzyuˈn kyibˈa te tkyaqiljo lo, tbˈanilxsin kybˈinchbˈintza ikyjo. Kykaˈyinktzin kyibˈtza.

30 Atzaj teˈ kybˈaj yolin, ex tej tbˈaj kytzˈibˈin uˈj, bˈeˈxsin i xiˈtz toj Antyokiy. Atzaj teˈ kykanin, oktzin kychmoˈn Ttanim Dios, ex xi kyqˈoˈn uˈj. 31 Atzaj teˈ tjaw kyuˈjiˈn nimil toj Antyokiy, bˈeˈx i jaw tzalaj nimxix, quˈn tuˈn qˈuqbˈil kˈuˈjbˈaj tzˈibˈin toj, qa nya il tiˈj tuˈn kybˈinchin tiˈj tkyaqiltaqjo nbˈant kyuˈn aj Judiy. 32 Ayetzin kye Judas ex Silas, a qˈoˈntztaq kyoklin tuˈn qMan Dios te qˈmal teˈ Tyol, i nimsin kykˈuˈjjo nimil tuˈn kyyol, ex xi kyqˈmaˈn, tzeˈn tuˈn tjaw kyin kyibˈ tojjo kynimbˈil.

33 Tbˈajlinxiˈ jun jteˈbˈin qˈij ikyjo, bˈeˈxsin i meltzˈajtz toj Ttanim Dios toj Jerusalén, ex kyij kyqˈoˈn jun qˈolbˈil te nukˈbˈil ex toj tbˈanilxix. 34 Me bˈeˈx kyij Silas antza. 35 Ex atzin te Pabl ex Bernabé axsa i kyije kyeˈ toj Antyokiy, ex junx kyukˈa txqantl, i xnaqˈtzin, ex i qˈumlaj tiˈj Tyol tAjaw Tkyaqil.

Tej t‑xiˈ Pabl toj tkabˈ majin qˈolbˈil kye nimil

36 Tbˈajlinxi jteˈbˈin qˈij, xi tqˈmaˈn Pabl te Bernabé kyjaluˈn: Qoˈ juntl majl qˈolbˈil kyeˈ erman toj tkyaqil tnam, jaˈ o qˈmete Tyol tAjaw Tkyaqil, tuˈntzin tel qnikyˈ te tzeˈn iteˈye.

37 Kutzin, chte Bernabé.

Me tajtaq Bernabé tuˈn t‑xiˈ Juan, a Marksjo juntl tbˈi, kyukˈa.

38 Me nya bˈaˈn ele luˈn toj twutz Pabl, quˈn tuˈn otaq tzˈel tpaˈn te Marks tibˈ kyiˈj, tej iteˈtaq toj txˈotxˈ te Panfilia, ex tkyˈeˈtaq tuˈn tten kyukˈa toj taqˈin Dios.

39 Nimx xaˈyeˈ chˈotjin lo. Tuˈntziˈn, bˈeˈx el kypaˈn kyibˈ; atzin te Bernabé xi kˈlente Marks, ex bˈeˈx i xiˈ toj txˈotxˈ te Chipre. 40 Atzin te Pabl jaw tskˈoˈn Silas, ex xi oqxenin toj tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj tAjaw Tkyaqil kyuˈn txqantl nimil. 41 Atzaj teˈ kyikyˈx toj txˈotxˈ Siria ex Cilicia, i nimsin kykˈuˈjjo nimil toj Ttanim Dios, a iteˈtaq antza.