Add parallel Print Page Options

Tej kynimin junjunxjal, a nya Judiy

10  Attaq jun ichin toj tnam te Cesarea, Cornelio tbˈi, nejinel kywutz jun chˈuq xoˈl qˈaqˈ, Italiano tbˈi. Wenxixtaqjo ichin anetziˈn, junx tukˈa t‑xuˈjil ex kyukˈa tkˈwal; bˈaˈntaq chi kˈulin twutz Dios, me naˈmtaq kynimin Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús. Exsin nimtaq pwaq nxi tqˈoˈn te mojbˈil kye Judiy, ex kukxtaq nnaˈn Diosjo.

Jun maj, bˈalaqa otaq tzˈok oxe or te qale, ok jun twutzikyˈ. Tlixixjo jun t‑angel Dios n‑okxtaq tojjo ja, jaˈ taˈyetaq, ex ntqˈmaˈntaq kyjaluˈn: ¡Cornelio!

Atzin te Cornelio xi kyim tiˈjjo angel, ex tukˈa nim t‑xobˈil, xi tqanin: ¿Tiˈn te taj, Tata?

Xitzin ttzaqˈwin angel kyjaluˈn: O tzaj tbˈiˈn Dios tkubˈsbˈil twutza, ex ma tli mojbˈil, a ma txi tqˈoˈn kye yaj. Tuˈnpetziˈn, chqˈonxa jun aˈla toj tnam te Jope, tuˈn ttzaj Simun, a ojtzqiˈn tukˈa juntl tbˈi, Pegr. Luˈ at tkˈatz ttxuyil aˈ toj tja Simun, jun bˈinchil tzˈuˈn.

Atzin teˈ t‑xiˈ angel, a otaq bˈaj yolin tukˈa, tzaj ttxkoˈn Cornelio kabˈe taqˈnil ex jun xoˈl qˈaqˈ wenxix, ex qˈuqle tkˈuˈj kyiˈj. Atzin teˈ tbˈaj tqˈmaˈn tkyaqil tiˈjjo otaq bˈaj, bˈeˈx i xi tchqˈoˈn tzma Jope.

Toj junxil qˈij, bˈalaqa otaq tzˈok kabˈlaj, tzuntaq nchi bˈetjo aye xjal, ex teˈ chˈixtaq kykanin tzma Jope, jax te Pegr naˈl Dios tzma twiˈ ja. 10 Attaq waˈyaj tiˈj, ex tajtaq tuˈn twaˈn. Me tzunxtaq nbˈinchajtztaq twa, texjo tok jun twutzikyˈ. 11 Xi tkaˈyin, tej t‑xi jaqle kyaˈj, ex kutz likyˈikyˈin twutz txˈotxˈ ikyjo tzeˈnku jun iqbˈil, xmoˈnqetaq kyibˈjo ttxaˈn. 12 Tojjo iqbˈil anetziˈn, attaq ilaˈ wiq txuk kyukˈa kyaje kyqan, junx kyukˈa kan, exqe txuk bˈaˈn chi lipin. 13 Ex xi tbˈiˈn tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla, a tzaj tqˈmaˈn: Weˈksa, Pegr. Bˈyoˈnqekujiy txuk lo, ex chyoˈnqexa.

14 Xi ttzaqˈwin Pegr: ¡Mina wAjaw! Mix jun majx o chin chyoˈn weˈ tiˈjjo chibˈj, a mi ntziyajtz tuˈn tchyoˈljtz qxola, quˈn ikytzin ntqˈmaˈn kawbˈil te Tuˈjil Tyol Dios.

15 Yolin juntl majljo tqˈajqˈojil twiˈ jun aˈla, ex tqˈma: Me ante jaˈlin, wen tchyoˈljtzjo, a nya wentaq tchyoˈljtz ojtxe, quˈn ate Dios o qˈmante qa wen. Tuˈnpetziˈn, mina tzˈok tqˈoˈn te nya wen.

16 Oxe maj bˈaj yolin ikyjo. Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, bˈeˈx jax likyˈikyˈin tej iqbˈil toj kyaˈj.

17 Bˈeˈxsin jaw bˈisin Pegr, ex kubˈ t‑ximin tzeˈntzila tzˈelpineˈ wutzikyˈ anetziˈn. Tzuntaqtzin bˈisin, tej kykaniˈn ichin ttzija, ayeˈ xi tchqˈoˈn Cornelio. Tzuntaq nchi qanlaj tiˈj tja Simun. 18 Tej kykanin, kujxix xi kyqanin qa antza taˈyetaq Simun, a ojtzqiˈntaq tukˈa juntl tbˈi, Pegr.

19 Me tzunxtaq nbˈisin Pegr tiˈjjo twutzikyˈ, tzaj tqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan te kyjaluˈn: ¡Kaˈyinxa! Oxe ichin nchi jyon tiˈja. 20 Weˈksa, kux kuˈxa, ex kux txiˈy kyukˈa; ex mina ja kaˈmin tkˈuˈja, quˈn ayin weˈ ẍin tzaj chqˈonkye.

21 Bˈeˈxsin kuˈtz Pegr, ex xi tqˈmaˈn kye ichin: Ayin wejiˈy a nchin kyjyoˈn. ¿Titzin ẍi ula lolte?

22 Xitzin kytzaqˈwin: Ma qo ula tiˈj tbˈi Cornelio, jun nejinel kywutz xoˈl qˈaqˈ, jun ichin tzˈaqlexix, at tchewil Dios tiˈj, ex kˈuˈjlinxix kyuˈn kykyaqil aj Judiy. Jun t‑angel Dios qˈmante te, qa iltaq tiˈj tuˈn t‑xi txketa, tuˈntzintla t‑xiy tzma tja, tuˈn tok tbˈiˈn, tiˈ tuˈn t‑xi tqˈmaˈn te.

23 I okxsin qˈiˈntz tuˈn Pegr tuja, ex antza i kyije tojjo qnikyˈin anetziˈn. Toj junxil qˈij, xiˈ Pegr kyukˈa, ex xi lipe jun jteˈbˈinl nimil, ayeˈ najleqetaq toj Jope.

24 Tojxi tkabˈ qˈij, i kanin toj Cesarea, jaˈ nyontaq Cornelio kyiˈj, junx tukˈa jun chˈuq t‑xjalil ex qeˈ tukˈa, ayeˈ otaq chi tzaj ttxkoˈn.

25 Tej tkanin Pegr, etz Cornelio qˈolbˈilte, ex bˈeˈx kubˈ meje, tuˈn tkˈulin twutz. 26 Me ante Pegr xi tqˈman te, tuˈn tjaw weˈks. Chiˈ kyjaluˈn: Weˈksa, quˈn ex ichinqin weˈ tzeˈnkuxjo ay.

27 Nchi yolintaq, tej kyokx tuja, ex xi tkaˈyin Pegr txqan xjal chˈuqleqetaq.

28 Xi tqˈmaˈn Pegr kye: Bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, qa nya wen toj qkawbˈila awoˈy Judiyqoˈy, tuˈn tok qmujbˈin qibˈa kyukˈa xjal nya Judiyqe, tzeˈnku ayiˈy, ex nya wen tuˈn qokxa toj kyja. Me ante Dios ma tzaj xnaqˈtzinte weˈy toj jun wutzikyˈ, qa nya bˈaˈn tuˈn tel wikyˈiˈn jun aˈla, mo tuˈn tok nqˈoˈn te nya wen. 29 Tuˈnpetziˈn, noqx teˈ saj qˈmaˈn weˈy tuˈn wula, bˈeˈx ẍin tzaja, ex mi xjaw kaˈmin nkˈuˈja. Wajtzintza tuˈn nbˈintiˈy, tiquˈn ẍin tzaj kytxkoˈn.

30 Xi ttzaqˈwin Cornelio: Ma bˈajxi kyaje qˈij, bˈalaqa ikyx orjo tzeˈn jaˈlin, loqintaq weˈ intiˈn toj njaˈy. Nchin paˈntaqa waˈyaj, te naˈj Dios te qale, tej tok tyekˈin jun ichin tibˈ nwutza, a toktaq jun t‑xbˈalin tzunx tilkˈajx wen. 31 Tzaj tqˈmaˈn weˈy: ¡Cornelio! Ma tzaj bˈiˈn tkubˈsil twutza tuˈn Dios, ex ma tzaj naˈn tkyaqiljo tmojbˈila kye yaj. 32 Chqˈonxa jun aˈla toj tnam te Jope, tuˈn ttzaj Simun, a Pegrjo, juntl tbˈi. Luˈ at toj tja jun bˈinchil tzˈuˈn, Simun tbˈi, a luˈ najle ttzi ttxuyil aˈ.

33 Tuˈnpetziˈn, chi Cornelio, bˈeˈxkux ẍi ex nchqˈoˈnjiˈy oxe ichin te jyoltiy, ex luˈy ma tzul tukˈa twenila. Loqotzintz otoˈ twutz Dios jaˈlin qkyaqilx, ex qaja tuˈn qbˈintiˈy tkyaqiljo ma tzaj tqˈmaˈn Dios tey, a tuˈn ttzaj tqˈmaˈn qeˈy.

Tej tyolin Pegr Tyol Dios toj tja jun nya aj Judiy

34 Oktzin ten Pegr yolil, ex tqˈma: Mapetzin tzˈelxix nnikyˈtza te jaˈlin, qa mujbˈin kytenxjal tuˈn Dios. 35 Tuˈnpetziˈn, n‑ok qˈoˈn te nimil toj aˈlchaqx wiq xjaltz, ex nya noq oˈkx kyxol aj Judiy, qalaˈ alkyeˈ njaw nimsinte Dios, ex qa wenjo tbˈinchbˈin. 36 Bˈiˈntzintz kyuˈn, qa nyolin Dios kye aj Israel, ex tqˈma jun yol te tbˈanil tuˈn Jesucrist, a tAjaw kykyaqil xjal. 37 Me bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, tiˈ xbˈaj toj tkyaqil kytxˈotxˈ Judiy. Tzaj xkye toj txˈotxˈ te Galiley, tej tbˈajlinxi tqˈma Juan, qa iltaq tiˈj tuˈn kykuˈxxjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ. 38 Ex bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, qa xi qˈoˈn nim ipbˈil te Jesús te Nazaret, ex qa nojsit tanmin tuˈn Xewbˈaj Xjan. Ex qa ma bˈet Jesús bˈinchil bˈaˈn, ex i qˈanit kykyaqiljo xjal, a n‑ikyˈxtaq nya bˈaˈn kyuˈn tjaqˈ tkawbˈil tajaw il. I bˈantjo luˈn tuˈn, quˈn tuˈn attaq Dios tukˈa. 39 Ex ma qliˈy tkyaqiljo xbˈant tuˈn Jesús toj txˈotxˈ te Judey ex toj Jerusalén. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx jaw yoˈbˈin ex kubˈ bˈyoˈn twutz cruz. 40 Me a Dios jatz anqˈsinte juntl majl toj toxin qˈij, ex ax kubˈ yekˈinte qxola. 41 Me tej tjatz anqˈin, mix kubˈe tyekˈin tibˈ kyxol kykyaqil xjal toj tnam, qalaˈ noq qxola, a awoˈy nej jaw skˈoˈn tuˈn Dios, tuˈn qlontiˈy, ex tuˈn qqˈmaˈn tiˈjjo tuˈntaq tbˈaj. Ma qo waˈn, ex ma qo kˈwaˈn tukˈa, tej tjaw anqˈin juntl majl. Tuˈn ikyjo, bˈiˈn quˈn qa twutzxix itzˈl. 42 Ex atzintz xi chqˈoˈn qeˈy qˈmalte Tyol kyexjal, qa a Dios ma tzˈok qˈoˈnte te kawil kyxol kykyaqil xjal itzˈ ex kyimninqe. 43 Me kykyaqiljo yolil Tyol Dios ojtxe otaq chi yolin tiˈj Jesús, ex otaq kyqˈma qa aye kchi nimil tiˈj, ok kˈwel najsin kyil tuˈn.

Tej tkuˈx Xewbˈaj Xjan toj kyanmin xjal nya aj Judiyqe

44 Tzunxtaq nyolin Pegr, tej tul Xewbˈaj Xjan toj kyanminjo xjal, ayeˈ i txokin tiˈj Pegr exqetziˈn kyukˈa.

45 Ayetzin kyej nimil aj Judiyqe, a otaq chi kanin tukˈa Pegr, bˈeˈx jaw kaˈylaj, tuˈn otaq tzˈokx Xewbˈaj Xjan toj kyanminj xjal, a nya Judiyqe. 46 Xitzin kybˈiˈntz, tej kyjaw yolin toj junxil yol, ex i nimsin tbˈi Dios.

47 Tuˈnpetziˈn, tzaj tqˈmaˈn Pegr kyjaluˈn: ¿Ma akutzin tzˈel qiˈn kyoklin, tuˈn kykuˈxjo nimil lo te jawsbˈil aˈ, a ma txi kykˈmoˈn Xewbˈaj Xjan ikyxjo tzeˈnku qe?

48 Ex xi tqˈmaˈn, tuˈn kykuˈx toj aˈ te jawsbˈil aˈ tiˈj tumil tbˈi Jesucrist.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, kubˈsin kywutz te Pegr, tuˈn tkyij jun jteˈbˈintl qˈij kyukˈa.