Add parallel Print Page Options

Kybˈinchbˈin Tsanjil Jesús

Tej ttzaj ttziyin Jesús Xewbˈaj Xjan

Ma kubˈ ntzˈibˈinjiˈy luˈn, ay Tyople, kˈuˈjlinxix wuˈn: Toj tnejil wuˈja, kubˈ ntzˈibˈiˈn tiˈj tkyaqiljo o bˈant ex t‑xnaqˈtze Jesús, atxix tej tzaj xkye taqˈin, ex pon bˈaj, tej tjaw Jesús twutz kyaˈj. Me nej, i jaw tskˈoˈn tsanjil, ex xi tqˈoˈn tumil kye tuˈn Xewbˈaj Xjan, a tiˈtaqjo tuˈn tkubˈ kybˈinchin toj tumil. Tkyimlinxitzin Jesús, jaw anqˈin juntl majl, ex xi tyekˈin tibˈ, ex ten kyukˈa toj kaˈwnaq qˈij, tuˈntzin tel kynikyˈ qa twutzxix itzˈtaq; ex yolin kyukˈa tiˈjjo Tkawbˈil qMan Dios. Tej atxtaq Jesús kyukˈa t‑xnaqˈtzbˈin, xi tqˈmaˈn kye, tuˈn mina chi ikyˈ toj Jerusalén. Chiˈ kyjaluˈn: Kyyonkuy ajxi tbˈantjo a tzaj tqˈmaˈn nMaˈn kyeˈy, ex ax xi nqˈmanjiˈy kyeˈy: Twutzxix qa i kux tqˈoˈn Juan xjal toj aˈ te jawsbˈil aˈ; me ayetzin kyeˈ, toj jteˈbˈin qˈij, mina chi kuˈx kyeˈ toj aˈ, qalaˈ kˈwelix te Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn te jun majx, chi Jesús.

Tej t‑xi Jesús toj kyaˈj

Ayetzaj chˈuqleqetaq tukˈa Jesús, xi kyqanin te: QAjaw, ¿Okpetzila ktzajil ttziyiˈn jaˈlin tuˈn t‑xi xkye Tkawbˈil Dios qxol, a tuˈn qetz tjaqˈ kykawbˈil aj Rom, ex tuˈn ttzaj tqˈoˈn qoklin juntl majl, tuˈn qkawin tzaluˈn toj qtanim tzeˈnku kye qtzan qtata ojtxe?

Xi ttzaqˈwin Jesús kye: Ntiˈ kyeˈ kyaj tuˈn kybˈintiˈy tiˈ qˈijil mo jtoj kˈwel tbˈinchin te Diosjo, quˈn oˈkxte at toklin tiˈj jtoj bˈaˈn tkubˈ bˈinchit. Me metzin kyeˈ, aj tul Xewbˈaj Xjan toj kyanmiˈn, kxel tqˈoˈn kyipiˈn, tuˈn kyxiˈy yolil wiˈja, a t‑xilin Tkawbˈil Dios, toj Jerusalén, toj tkyaqil Judey ex Samaria ex toj tkyaqiljo najchaq txˈotxˈ, chi Jesús.

Tej tbˈaj yolin, tzuntaq nchi kaˈyintaq tsanjil tiˈj, jaw qˈiˈn Jesús twutz kyaˈj, ex tuˈn muj, mix iwle kyuˈn.

10 Tzuntaqtzin nchi kaˈyin tzeˈn tten xjaw qˈiˈn Jesús twutz kyaˈj, tej tkubˈ kyyekˈin kyibˈ kabˈe ichin toktaq kyxbˈalin sjanin wen, 11 ex xi kyqˈmaˈn: Ayiˈy aj Galiley, ¿Tiquˈn nxi kykaˈyiˈn twutz kyaˈj? Axte Jesúsjo, a ten kyukˈiy, ex ma txi qˈiˈn toj kyaˈj, ikytzin tzule juntl majljo, tzeˈnku ma kyliˈy, teˈ xiˈ.

Tej tja skˈet Matías te t‑xel Judas

12 Tbˈajlinxitzin ikyjo, i meltzˈaj tsanjil Jesús twiˈ wutz Olivos, tuˈn kyul toj tnam Jerusalén, nya najchaq tzaj kybˈetin, noqla jun nikyˈjin ajlabˈ.

13 Tej kykanin Jerusalén, i jax tojjo ja, a otaq tzaj qˈoˈn te kymajin. Iteˈtaq Pegr, Juan, Santyaw, Andrés, Lip, Tmas, Bartolomey, Matey, Santyaw, a tkˈwal Alpey; Simun, a tok qˈolbˈilte te Celote, a tajqˈojtaqjo kawil te Rom; ex Judas, a titzˈin Santyaw. 14 Kykyaqilx n‑ok kychmoˈntaq kyibˈ, tuˈn kynaˈn Dios kyukˈa titzˈin Jesús, tukˈa Mariy, a tnana; ex kyukˈa txqantl qya. Ex nimxtaq kykˈuˈjbˈil kyibˈ kyxolx.

15 Ok kychmoˈn kyibˈ nimil kyojjo qˈij anetziˈn, bˈala qaq kˈal kybˈaj. Ja weˈks Pegr, ex xi tqˈmaˈn: 16 Ayiˈy nxjalil, ilxix tiˈj tuˈn tbˈajjo a kubˈ tyolin David toj Tuˈjil Tyol Dios tuˈn Xewbˈaj Xjan tiˈj Judas, aj nejnintaq kywutzjo tajqˈoj Jesús. 17 Ante Judas qukˈataq, ex attaq toklin tojjo qaqˈin, chi Pegr.

18 Me atziˈn te Judas tzaj tlaqˈoˈn jun ttxˈotxˈ tukˈaj pwaq, a tzaj ttzyuˈn, tej t‑xi tkˈayin Jesús. Ex bˈeˈx tzaj tzˈaq Judas twutz txˈotxˈ, ex bˈeˈx el poqˈle tkˈuˈj, ex bˈeˈx etz qiˈyj t‑xqintxa. 19 Tej kybˈinte aj Jerusalén ikyjo, ok kyqˈoˈn tbˈij txˈotxˈ anetziˈn: Acéldama, atzin tzˈelpineˈ toj qyol, Ttxˈotxˈil Chikyˈ.

20 Juntl majl yolin Pegr tiˈj Judas, ex tqˈma: Quˈn nyolin toj Tuˈjil Bˈitz, tuˈn tkyij tzaqpajjo tnajbˈil, ex mix aˈl tuˈn tnajan toj tja.

Ex toj juntl Bˈitz chiˈ kyjaluˈn, chi Pegr: Ex junxitl tuˈn tten tojjo toklinch.

21 Atzin jaˈlin, iteˈxjal tzaluˈn, ayeˈ o chi ten qukˈa tkyaqil qˈij; 22 tzaj xkye atxix tej tkuˈx Jesús toj aˈ, te jawsbˈil aˈ tuˈn Juan, ex pon bˈaj, tej tjaw qˈiˈn twutz kyaˈj. Tuˈnpetziˈn, il tiˈj tuˈn tjaw skˈet juntl qxol tuˈn tok te t‑xel Judas, tuˈn tten junx qukˈa, tuˈntzin tyolin tiˈj Jesús, qa ma jaw anqˈin juntl majl, chi Pegr.

23 Jawtzin skˈoˈn kabˈe ichin, Jse Barsabás, mo Just tbˈi; junx tukˈa Matías. 24 Tej kyskˈetjo aye kabˈe, i naˈn Dios kyjaluˈn: Noq samiy, qAjaw, ate ojtzqilte kyanmin kykyaqil xjal. Yekˈintziˈn alkye taja, 25 tuˈn tok te t‑xel Judas, a toktaq te tsanjil Jesús, me bˈeˈx s‑el tiˈn tibˈ tuˈn til. Tuˈntziˈn, bˈeˈx xi qˈoˈn Judas tojjo najbˈil te chojbˈil il.

26 Atziˈn techiljo sikyˈbˈil atza kubˈe tzˈaqe tiˈj Matías. Tuˈntziˈn, ok te tajlal tsanjil Jesús, junx kyukˈa txqantl.