Add parallel Print Page Options

Oppfordring til bønn

Dere som er slaveeiere, må gi slavene deres alt det de trenger og har rett på. Husk på at dere også har en Herre, i himmelen. Be regelmessig til Gud uten å gi opp. Takk ham alltid. Når dere gjør dette, må dere ikke glemme å be om at Gud gir oss en mulighet til å spre budskapet hans. At jeg kan fortelle om Guds hemmelige[a] plan, som er Kristus. Det er på grunn av denne hemmeligheten jeg sitter i fengsel. Be om at jeg på en rett måte kan avsløre hemmeligheten for alle, og at de forstår den.

Opptre fornuftig i møte med mennesker som ikke tror. Ta vare på de mulighetene dere får til å spre budskapet om Jesus til alle. Snakk med dem du omgås på en vennlig måte, men la ordene være til ettertanke. Pass på at dere vet hvordan dere skal svare på spørsmålene deres.

Personlig hilsen

Vår kjære bror Tykikus, som trofast sprer budskapet om Herren Jesus sammen med meg, vil komme og fortelle dere hvordan jeg har det. Jeg vil sende han til dere for at dere skal få vite hvordan det står til med oss, og for at han skal oppmuntre dere. Sammen med ham kommer også Onesimus[b], en trofast og avholdt bror som tilhører menigheten deres. Han og Tykikus kommer til å gi dere en fersk rapport om det som skjer her.

10 Aristark, som sitter i fengslet sammen med meg, hilser til dere. Det gjør også Markus[c], som er fetter av Barnabas. Som jeg allerede har meddelt dere tidligere: Ta vel imot Markus dersom han skulle komme til dere. 11 Jesus, som også blir kalt Justus, hilser til dere. Disse er de eneste troende jødene som arbeider sammen med meg for å spre budskapet om at Gud vil frelse menneskene og gjøre dem til sitt eget folk. De har vært til stor oppmuntring for meg.

12 Epafras, som også tilhører menigheten deres, hilser til dere. Han tjener Jesus Kristus og kjemper for dere ved å be til Gud for dere. Han ber at dere må holde fast på troen, og at troen vil modnes, slik at dere forstår Guds vilje. 13 Jeg kan bekrefte hvor hardt han kjemper for dere og for de troende i Laodikea og Hierapolis.[d]

14 Vår kjære Lukas[e], legen, hilser til dere. Det gjør også Demas. 15 Hils til alle de troende i Laodikea og til Nymfa og til menigheten som samles i hjemmet hans[f].

16 Når dette brevet har blitt lest opp i menigheten, send det da videre til Laodikea, slik at også de får lese det. Se til at dere selv får lese det brevet som kommer fra Laodikea.[g] 17 Og si til Arkippus: ”Pass på at du fullfører den oppgaven som Herren Jesus har gitt deg.”

18 Her skriver jeg, Paulus, min hilsen med egen hånd.[h] Husk på å be for meg mens jeg sitter i fengsel.

Med ønske om at Guds godhet og kjærlighet vil være med dere alle.

Footnotes

  1. 4:3 Paulus bruker ordet ”hemmelig” for å gå imot den religionsblanding som forekom i området, og der innbyggerne oppfattet dette utrykket som et viktig ord.
  2. 4:9 Onesimus var den slave som Paulus skrev om i brevet til Filemon.
  3. 4:10 Dette er den Markus som skrev Markus sin fortelling om Jesus.
  4. 4:13 Både Laodikea og Hierapolis lå ca 2 mil fra Kolossæ.
  5. 4:14 Dette er den Lukas som skrev Lukas sin fortelling om Jesus.
  6. 4:15 Eller: hennes.
  7. 4:16 Brevet som kom fra Laodikea, var sannsynligvis et brev som var på vei rundt til forskjellige menigheter, etter som Paulus brev var undervisningsbrev som skulle bli lest av alle. Det kan ha vært brevet til Efesos, en by som lå i nærheten.
  8. 4:18 Paulus dikterte brevet for en annen, men skrev hilsningen selv, så at mottagerne skulle vite at brevet kom fra ham.