A A A A A
Bible Book List

Klagovisorna 5 Svenska 1917 (SV1917)

Tänk, HERRE, på vad som har vederfarits oss skåda ned och se till vår smälek.

Vår arvedel har kommit i främlingars ägo, våra hus i utlänningars.

Vi hava blivit värnlösa, vi hava ingen fader; våra mödrar äro såsom änkor.

Vattnet som tillhör oss få vi dricka allenast för penningar; vår egen ved måste vi betala.

Våra förföljare äro oss på halsen; huru trötta vi än äro, unnas oss dock ingen vila.

Vi hava måst giva oss under Egypten, under Assyrien, för att få bröd till att mätta oss med.

Våra fäder hava syndat, de äro icke mer, vi måste bära deras missgärningar.

Trälar få råda över oss; ingen finnes, som rycker oss ur deras våld.

Med fara för vårt liv hämta vi vårt bröd, bärga det undan öknens svärd.

10 Vår hud är glödande såsom en ugn, för brännande hungers skull.

11 Kvinnorna kränkte man i Sion, jungfrurna i Juda städer.

12 Furstarna blevo upphängda av deras händer, för de äldste visade de ingen försyn.

13 Ynglingarna måste bära på kvarnstenar, och gossarna dignade under vedbördor.

14 De gamla sitta icke mer i porten, de unga hava upphört med sitt strängaspel.

15 Våra hjärtan hava icke mer någon fröjd i sorgelåt är vår dans förvandlad.

16 Kronan har fallit ifrån vårt huvud; ve oss, att vi syndade så!

17 Därför hava ock våra hjärtan blivit sjuka, därför äro våra ögon förmörkade,

18 för Sions bergs skull, som nu ligger öde, så att rävarna ströva omkring därpå.

19 Du, HERRE, tronar evinnerligen; din tron består från släkte till släkte.

20 Varför vill du för alltid förgäta oss, förkasta oss för beständigt?

21 Tag oss åter till dig, HERRE, så att vi få vända åter; förnya våra dagar, så att de bliva såsom fordom.

22 Eller har du alldeles förkastat oss? Förtörnas du på oss så övermåttan?

Klagovisorna 5 Nya Levande Bibeln (SVL)

Herre, kom ihåg allt som drabbat oss! Se vilka sorger vi måste uthärda!

I våra hus och över hela landet vimlar det nu av främlingar.

Vi är faderlösa, våra mödrar är änkor.

Vi måste till och med betala för vattnet vi dricker, och veden är dyr.

Vi böjer våra nackar under segrarens fötter. Ändlöst arbete är nu vår lott,

och vi tigger om bröd från både Egypten och Assyrien.

Våra förfäder syndade, men de dog innan domens hand hann komma över dem. I stället har vi fått bära den förbannelse som de förtjänade!

Våra förra tjänare har blivit våra herrar. Det finns ingen kvar som kan rädda oss.

Vi tar oss ut i vildmarken för att skaffa oss mat och riskerar livet varje gång.

10 Vår hud glöder, vi är febriga av hunger.

11 De våldtar Jerusalems kvinnor och flickorna i Juda städer.

12 Våra furstar har de hängt, och till och med gamla män behandlas illa.

13 De för bort våra unga män att mala deras säd och slita vid kvarnstenarna, och små barn dignar under tunga bördor.

14 De äldste sitter inte längre i stadsporten. De unga varken sjunger eller dansar.

15 Glädje har vänts till sorg. Våra danser talar om död.

16 Vår ära är borta, och kronan har fallit från vårt huvud. Ve oss för våra synder!

17 Våra hjärtan är bedrövade och sorgsna. Vi ser illa, för våra ögon är skumma.

18 Jerusalem och Herrens tempel ligger öde, övergivna av alla utom av vilda djur, som lurar bland ruinerna.

19 Men du, Herre, förblir för evigt densamme. Din tron finns kvar från släkte till släkte!

20 Varför tänker du aldrig på oss? Varför låter du oss vara övergivna så länge?

21 Res oss upp, Herre, och led oss tillbaka till dig! Ge oss tillbaka den glädje vi hade förut,

22 om det inte är så att du alldeles har vänt dig ifrån oss och fortfarande är arg på oss?

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes