A A A A A
Bible Book List

Klagovisorna 3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Lidande och hopp

אAlef

Jag är mannen

    som fått se lidande
    under hans vredes ris.
Han har lett mig och fört mig
    i mörker och inte i ljus.
Ja, han vände sin hand mot mig
    gång på gång, dagen lång.

בBeth

Han nötte ut mitt kött och min hud,
    han krossade mina ben.
Han byggde en mur mot mig
    och omringade mig
        med bitterhet och möda.
På mörka platser lät han mig bo,
    likt dem som länge varit döda.

גGimel

Han har spärrat in mig
        så att jag inte kommer ut,
    han har lagt på mig tunga bojor.
Hur jag än klagar och ropar
    stänger han ute min bön.
Han har spärrat mina vägar
        med huggen sten
    och gjort mina stigar krokiga.

דDaleth

10  Han var en björn på lur mot mig,
    ett lejon i försåt.
11 Han förde mig på avvägar
        och slet mig i stycken,
    han lät mig ligga övergiven.
12  Han spände sin båge
    och ställde mig som mål för sin pil.

הHe

13 Pilar från sitt koger
    har han satt i mina njurar.
14  Jag har blivit till åtlöje
        för hela mitt folk,
    deras nidvisa hela dagen lång.
15 Han har mättat mig med bitterhet,
    gett mig malört att dricka.

וWaw

16 Han har krossat mina tänder
        mot stenar,
    han har tryckt ner mig i askan.
17 Du har fördrivit min själ från friden,
    jag har glömt vad lycka är.
18 Jag sade:
    ”Det är slut med min livskraft
        och mitt hopp till Herren.”

זZajin

19  Tänk på min nöd och min hemlöshet,
    malörten och det bittra!
20 Min själ tänker ständigt på det
    och sjunker ihop inom mig.
21 Detta tar jag till hjärtat,
    därför har jag hopp:

חHeth

22  Det är Herrens nåd
        att det inte är ute med oss,
    att[a] det inte är slut
        med hans barmhärtighet.
23  Den är ny varje morgon,
    stor är din trofasthet.
24  Herren är min del,
        det säger min själ,
    därför hoppas jag på honom.

טTeth

25  Herren är god
    mot dem som väntar på honom,
        mot den själ som söker honom.
26 Det är gott att i stillhet
    hoppas på hjälp från Herren.
27  Det är gott för en man
    att bära ett ok i sin ungdom.

יJod

28 Må han sitta ensam och tyst
    när han lägger det på honom.
29 Må han sänka sin mun i stoftet,
    kanske finns det ännu hopp.
30  Må han vända kinden
        mot den som slår honom
    och låta sig mättas av hån.

כKaf

31  Herren förkastar ju inte
    för evigt.
32  Om än han bedrövar
    förbarmar han sig i sin stora nåd,
33 för det är inte av hjärtat
    han plågar och bedrövar
        människors barn.

לLamed

34 När man krossar landets alla fångar
    under sina fötter,
35 när man nekar en man hans rätt
    inför den Högstes ansikte,
36 när man gör orätt mot någon
        i hans sak –
    skulle Herren inte se det?

מMem

37 Vem talar så att det sker,
    om inte Herren befallt det?
38  Kommer inte både ont[b] och gott
    från den Högstes mun?
39  Varför klagar en människa här i livet
    när hon straffas[c] för sin synd?

נNun

40 Låt oss pröva våra vägar
        och granska dem,
    låt oss vända om till Herren!
41 Låt oss lyfta våra hjärtan och händer
    till Gud i himlen!
42  Vi har syndat och gjort uppror,
    och du har inte förlåtit.

סSamek

43 Du har dolt dig i vrede
        och förföljt oss,
    du har dödat och inte skonat.
44  Du har dolt dig i moln
    så att bönen inte når fram,
45  du har gjort oss till avskum
    och förakt bland folken.

פPe

46  Alla våra fiender
    spärrar upp sitt gap mot oss.
47  Faror och fallgropar möter oss,
    förödelse och undergång.
48  Strömmar av tårar
        rinner från mitt öga,
    för dottern mitt folk går under.

עAjin

49 Mitt öga flödar utan uppehåll,
    det får ingen vila
50 förrän Herren blickar ner
    från himlen och ser.
51 Mitt öga plågar min själ
    när jag ser min stads alla döttrar[d].

צTsade

52 De jagade mig som en fågel,
    de som utan orsak är mina fiender.
53  De ville släcka mitt liv här i gropen,
    de kastade sten över mig.
54  Vattnen sköljde över mitt huvud,
    jag sade: ”Jag är förlorad!”

קQof

55  Jag åkallade ditt namn, Herre,
    från gropens djup.
56 Du har hört min röst,
    stäng inte ditt öra
        när jag ber om lindring och ropar.
57  Du kom nära när jag åkallade dig,
    du sade: ”Var inte rädd!”

רResh

58 Herre, du tar dig an min sak,
    du friköper mitt liv.
59 Herre, du ser den orätt jag lider,
    döm i min sak!
60 Du ser all deras hämndlystnad,
    alla deras planer mot mig.

שShin

61 Du har hört deras hån, Herre,
    alla deras planer mot mig,
62 mina fienders tal och onda tankar
    mot mig dagen lång.
63  Se! Vare sig de sitter eller står
    är det mig de hånar i sin sång.

תTaw

64  Du ska återgälda dem, Herre,
    efter deras händers verk.
65  Du ska ge dem en slöja över hjärtat,
    din förbannelse ska drabba dem.
66  Du ska jaga dem i vrede
    och förgöra dem
        under Herrens himmel.

Footnotes:

  1. 3:22 Det är HERRENS nåd att det inte är ute med oss, att   Andra handskrifter (så Peshitta): ”HERRENS nåd sinar inte, för”.
  2. 3:38 ont   Straffdom och tuktan (5 Mos 28:15f), inte orätt och ondska (Job 34:10, 1 Joh 1:5).
  3. 3:39 när hon straffas för   Annan översättning: ”en man över”.
  4. 3:51 döttrar   Antingen stadens kvinnor eller byarna kring Jerusalem (jfr Ps 48:12 med not).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Klagovisorna 3 Nya Levande Bibeln (SVL)

Hopp mitt under svårigheter

Jag har verkligen sett den plåga som är resultatet av Guds vrede.

Han har lett mig in i det djupaste mörker och utestängt allt ljus.

Han har vänt sig mot mig. Dag och natt straffar han mig

och får mig att åldras. Han har krossat benen i mig.

Han har byggt upp befästningar mot mig och omslutit mig med bitterhet och elände.

Han har begravt mig i mörker, och det är som om jag har varit död länge.

Han har stängt in mig, så att jag inte kan fly. Han har bundit fast mig med tunga kedjor,

och fastän jag ropar och ber, hör han mig inte!

Han har murat in mig bakom tunga stenblock och lagt hinder i min väg.

10 Han lurar som björn och lejon och väntar på att få anfalla mig.

11 Han har dragit ner mig från vägen, gett sig på mig och sedan lämnat mig liggande i mitt blod.

12 Han har spänt sin båge och riktat den mot mig.

13 Hans pilar har träffat mig djupt i hjärtat.

14 Mitt eget folk skrattar åt mig och sjunger sina nidvisor dagen lång.

15 Han har fyllt mig med bitterhet och gett mig en bägare av sorg att dricka.

16 Det gnisslar mellan tänderna av grus, och han har rullat mig i aska och smuts.

17 Herre, all frid och välsignelse är borta sedan länge, och det är du som har tagit bort alltsammans! Jag vet inte längre vad lycka är.

18 Allt hopp är ute. Min styrka är borta, för Herren har lämnat mig.

19 Kom ihåg den bitterhet och det lidande du har låtit mig möta!

20 Jag kommer aldrig att kunna glömma dessa fruktansvärda år. Alltid kommer jag att få leva i skam.

21 Ändå finns det en strimma av hopp.

22 Hans medlidande tar aldrig slut. Det är bara Herrens nåd som har bevarat oss från att helt gå under.

23 Stor är din trofasthet, Herre! Din barmhärtighet är ny varje morgon.

24 Jag påminner mig om att Herren är mitt arv. Därför vill jag hoppas på honom.

25 Herren är underbart god mot dem som väntar på honom, mot dem som söker honom.

26 Det känns gott att kunna hoppas på framtiden och att i stillhet och med tålamod vänta på räddningen från Herren.

27 Det är nyttigt för en ung man att lära sig disciplin.

28 Låt honom vänta i stillhet och med tålamod på Herrens befallningar.

29 Låt honom vänta i ödmjukhet med ansiktet mot marken.

30 Låt honom vända andra kinden till mot dem som slår honom och lära sig att uthärda grova förolämpningar utan att klaga.

31 Herren ska inte överge honom för evigt.

32 Även om Gud låter honom uppleva sorg, ska han visa medlidande med honom på grund av sin stora barmhärtighet,

33 för han vill inte göra det svårt för människor och orsaka dem sorg.

34-36 Men du har trampat och krossat de svaga i världen under dina fötter. Du har berövat människor de rättigheter Gud har gett dem, och du har vägrat dem rättvisa! Inte underligt att Herren måste ta itu med dig!

37 För vem kan göra något mot dig utan Herrens tillåtelse?

38 Det är ju Herren som både hjälper och straffar.

39 Varför ska då någon av oss klaga när vi straffas för våra synder?

40 Låt oss pröva oss själva i stället, och omvända oss till Herren!

41 Låt oss lyfta upp våra hjärtan och händer till honom i himlen,

42 för vi har syndat! Vi har gjort uppror mot Herren, och han har inte glömt det.

43 Du har låtit oss drabbas av din vrede, Herre, och slagit oss utan förbarmande.

44 Du har höljt dig i ett moln, så att våra böner inte kan tränga fram till dig.

45 Du har låtit oss bli som avskräde bland folken.

46 Alla våra fiender låter oss veta vad de tycker om oss.

47 Vi är skräckslagna, instängda, övergivna och besegrade!

48-49 Dag och natt strömmar floder av tårar från mina ögon när jag ser mitt folks undergång.

50 Om Herren ändå ville se ner från himlen och lyssna till mitt rop!

51 Mitt hjärta brister vid tanken på de unga flickorna i Jerusalem.

52 Mina fiender, som jag aldrig har gjort något ont, förföljde mig som om jag var en fågel.

53 De kastade ner mig i en brunn och täckte över den med stenar.

54 Vattnet strömmade över mitt huvud. Jag trodde att det var slutet för mig!

55 Men nerifrån djupet, där jag var, ropade jag ditt namn, Herre,

56 och du hörde mig! Du lyssnade till min vädjan och hörde min gråt!

57 Du är nära mig när jag ropar till dig, och du har sagt att jag inte ska vara rädd!

58 Herre, du är min försvarare! Du har tagit dig an mitt fall. Rädda mitt liv!

59 Du har sett hur illa de har handlat mot mig. Var nu min domare och bevisa att jag är oskyldig!

60 Du har sett alla sammansvärjningar mot mig.

61 Du har hört alla förolämpningar

62 och allt som de viskar om mig.

63 Se hur de skrattar och sjunger nidvisor om mig medan de förbereder min dom!

64 Herre, ge igen för allt ont de har gjort!

65 Förhärda deras hjärtan och förbanna dem, Herre!

66 Förfölj dem i din vrede och utplåna dem från jorden, så att de inte längre finns under din himmel!

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes