Add parallel Print Page Options

Bảy Ấn

Sáu Ấn Ðược Mở Trước

Bấy giờ tôi thấy khi Chiên Con mở một trong bảy ấn, thì tôi nghe một trong bốn Sinh Vật cất tiếng vang như sấm hô, “Hãy đến!” Kìa, tôi thấy một con ngựa trắng, và người cỡi ngựa có một cây cung và được ban cho một mão miện đắc thắng; người ấy đi ra chinh phục để chiến thắng.

Khi Chiên Con mở ấn thứ hai, tôi nghe Sinh Vật thứ hai hô, “Hãy đến!” Bấy giờ có một con ngựa khác, một con ngựa tía, đi ra. Người cỡi ngựa được ban cho quyền cất đi hòa bình trên đất, khiến người ta giết hại lẫn nhau, và người ấy được ban cho một thanh gươm lớn.

Khi Chiên Con mở ấn thứ ba, tôi nghe Sinh Vật thứ ba hô, “Hãy đến!” Kìa, tôi thấy một con ngựa ô, và người cỡi ngựa có một cái cân trong tay. Tôi lại nghe có tiếng giữa bốn Sinh Vật nói rằng, “Một lon[a] lúa mì giá một đơ-na-ri,[b] ba lon lúa mạch giá một đơ-na-ri, nhưng chớ làm tổn thất dầu và rượu.”

Khi Chiên Con mở ấn thứ tư, tôi nghe tiếng của Sinh Vật thứ tư hô, “Hãy đến!” Kìa, tôi thấy một con ngựa lam, và người cỡi ngựa tên là Tử Thần; cũng có Âm Phủ theo sau hắn. Chúng được ban cho quyền hành trên một phần tư trái đất, để giết hại người ta bằng gươm đao, nạn đói, ôn dịch, và thú dữ trên đất.

Khi Chiên Con mở ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ các linh hồn của những người đã bị giết vì Ðạo[c] Ðức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ giữ vững. 10 Những người ấy kêu lớn rằng, “Lạy Chúa Toàn Năng, Ðấng Thánh Khiết và Chân Thật, còn bao lâu nữa Ngài mới xét xử và báo trả những kẻ sống trên đất về tội làm đổ máu chúng con?” 11 Bấy giờ mỗi người của họ được ban cho một chiếc áo choàng trắng, và họ được bảo rằng hãy an nghỉ thêm ít lâu, cho đến khi đủ số bạn đồng lao và anh chị em[d] của họ bị giết như họ.

12 Khi Chiên Con mở ấn thứ sáu, tôi thấy một trận động đất khủng khiếp xảy ra, mặt trời trở nên tối đen như một bao tải làm bằng lông đen, cả mặt trăng trở nên đỏ như máu, 13 các ngôi sao trên trời sa xuống đất, như cây vả quăng các trái chưa chín của nó xuống khi gặp cuồng phong thổi mạnh. 14 Bầu trời rút lại như một cuộn sách bị cuốn lại, mọi núi đồi và hải đảo bị dời khỏi chỗ của chúng. 15 Các vua chúa trên đất, các nhà quyền quý, các tướng lãnh, các tay cự phú, các kẻ quyền thế, tất cả nô lệ, và mọi người tự do đều trốn vào các hang động và các hốc đá trên núi. 16 Họ nói với các núi và các vầng đá, “Hãy đổ xuống trên chúng tôi và hãy che giấu chúng tôi khỏi mặt của Ðấng ngự trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của Chiên Con; 17 vì ngày thịnh nộ lớn của họ đã đến, và ai có thể đứng nổi?”

Footnotes

  1. Khải Huyền 6:6 nt: một choenix, khoảng một lít
  2. Khải Huyền 6:6 một đơ-na-ri tương đương với tiền lương một ngày của một công nhân
  3. Khải Huyền 6:9 nt: Lời (Lógos)
  4. Khải Huyền 6:11 nt: anh em (tương tự cho cả sách)