A A A A A
Bible Book List

Juan 21 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea

21  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, cajmijnéemˋ ˈñiaˈˊ Jesús caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ quiniˇ guiángˉ i̱ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ quíingˈ˜ jee˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ e fɨˊ ˈnɨˈˋ co̱o̱ˋ guiéeˊ lɨ˜ siiˋ Tiberias e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. Jo̱ i̱ lab jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ taang˜ do ie˜ jo̱: jaaiñˈˋ do siirˋ Tʉ́ˆ Simón, jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Móˆ i̱ siiˋbɨ Dseaˋ Suung˜ cajo̱, jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Natanael i̱ seengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Caná e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱guɨ gángˉguɨ i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Zebedeo, jo̱guɨ gángˉguɨ dseaˋ jiéngˈˋ i̱ quíingˈ˜ jee˜ dseaˋ quiáˈˉ Jesús. Jo̱ lajeeˇ jo̱b cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e sɨ́ˈrˋ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ sɨseángˈˊ e fɨˊ ˈnɨˈˋ guiéeˊ do ie˜ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

—Nii˜teáa ta˜ sángˈˊ ˈñʉˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Ii˜baaˈ dséˆeeˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ cajo̱.

Jo̱baˈ lajo̱b cajméerˋ, jo̱ cangotáamˈ˜bre fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ móoˊ jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ nɨˈaˈˊguɨ quiáˈˉ e jmɨɨˋ do; jo̱ fɨˊ jo̱b canaaiñˋ bírˋ ˈmáaˊ quiáˈrˉ e nisáiñˈˊ ˈñʉˋ, jo̱ dsʉˈ e uǿøˋ jo̱ dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ɨngˈ˜ ˈñʉˋ jaˋ i̱i̱ˋ calɨ́ˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ nɨngóoˊ nijneáˋ e uǿøˋ jo̱, jo̱ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiá̱ˈˉ e guiéeˊ do, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangángˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do írˋ, jí̱i̱ˈ˜ jaˋ calɨcuíiñˋ dseaˋ do lajmɨnáˉ. Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Janúˈˋ sɨmingˈˋ, jaˋ mɨˊ lɨˈˊnaˈ ˈñʉˋ, ¿jሠjáˈˉ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—U̱˜, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ calɨˈˊnaaˈ.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Bíiˊnaˈ ˈmáaˊ quíiˉnaˈ fɨˊ é̱ˈˋ jmɨɨˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ ngóoˊ e móoˊ quíiˉnaˈ na, jo̱ móˆduˈ faˈ jaˋ líˈˋnaˈ ˈñʉˋ.

Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseaˋ do, cabíˋbre e ˈmáaˊ quiáˈrˉ do fɨˊ dsíiˊ jmɨ́ˋ; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ˈleáamˉ ˈñʉˋ calɨ́ˈrˉ e jí̱i̱ˈ˜ o̱ˈ ró̱ˈrˋ faˈ niˈǿngˉguɨr e ˈmáaˊ do dsʉˈ e nɨˈiiˋ teáangˈ˜ ˈñʉˋ. Jo̱baˈ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ iiñ˜ eáangˊ do lalab casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Fíiˋbaaˈ i̱ singˈˊ dóoˉ!

Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨlíˈˆ Tʉ́ˆ Simón e Fii˜bre i̱ singˈˊ do, jo̱baˈ lajmɨnábˉ caquɨ́ˈrˆ sɨ̱ˈrˆ e caˈuøˈrˊ lajeeˇ jmóorˋ ta˜, jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ canaaiñˋ bárˋ jmɨɨˋ e nidsérˉ fɨˊ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do, jo̱baˈ lajo̱b cajméerˋ. Jo̱ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ i̱ có̱o̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simón do caguilíimˋbre e fɨˊ ˈnɨˈˋ jmɨɨˋ do e teáaiñˈ˜ dsíiˊ móoˊ e ǿøiñˊ e ˈmáaˊ do, co̱ˈ sɨrǿømˋ teáangˈ˜ ˈñʉˋ, jo̱ huíimˉjiʉ lɨ˜ cangobíirˇ e ˈmáaˊ do laco̱ˈguɨ ˈnɨˈˋ guiéeˊ, co̱ˈ tíibˊjiʉ la cien metros. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caquɨngˈˉtu̱r fɨˊ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, jo̱baˈ cangárˉ co̱o̱ˋ lɨ˜ nɨnicaji̱ˈˊ dseaˋ jɨˋ, jo̱ e fɨˊ ni˜ jɨtoˈˋ quiáˈˉ e jɨˋ do nɨráangˋ jaangˋ ˈñʉˋ có̱o̱ˈ˜guɨ iñíˈˆ. 10 Jo̱ lalab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Cuøøngˉnaˈ jaangˋ gángˉ ˈñʉˋ i̱ nɨcalɨ́ˈˆnaˈ na.

11 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱baˈ cajgóoˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ yʉ́ˈˆ e móoˊ do quiáˈrˉ, jo̱ caˈǿøiñˊ e ˈmáaˊ do dseángˈˉ catɨˊ ni˜ tóoˈ˜ ˈnɨˈˋ jmɨɨˋ. Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ iiˈˋ do, co̱ˈ ciento cincuenta y tres ˈñʉˋ calɨ́ˈrˉ ie˜ jo̱, jo̱ jmangˈˉ i̱ cǿømˈ˜ cajo̱; jo̱ dsʉˈ cateábˈˉ e ˈmáaˊ do e jaˋ caˈguɨɨˋ nañiˊ faˈ fɨ́ɨmˊ i̱ ˈñʉˋ do calɨ́ˈrˉ. 12 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e jo̱, lalab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Ñilíingˉnaˈ ñiquiéˈˋnaˈ íiˊ taˈéˋ.

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jaˋ teáˋ dsíirˊ faˈ eeˋ nijmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do i̱˜ dseángˈˉ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do, co̱ˈ ñiˊbre e dseaˋ dob lɨ́ɨngˊ Fíirˋ. 13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangoquiéengˊ Jesús fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casá̱ˈrˉ e iñíˈˆ do jo̱guɨ casaiñˈˉ i̱ ˈñʉˋ do cajo̱, jo̱ canaaiñˋ jmóorˋ guiéeˆ jee˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do. Jo̱ jalémˈˋbre cagǿˈrˋ ie˜ jo̱.

14 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e lab catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ jee˜ dseaˋ quiáˈrˉ ie˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cají̱ˈˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ.

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ Tʉ́ˆ Simón

15 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e cagǿˈrˋ e íiˊ taˈéˋ do, lalab cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ Tʉ́ˆ Simón do jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Tʉ́ˆ Simón, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Juan, ¿su eáangˊguɨ ˈneáanˈˋ jnea˜ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ quiéˉe i̱ caguiaangˉguɨ la?

Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ Fíiˋi, co̱ˈ ñíbˆ ˈnʉˋ guiʉ́ˉ e ˈneáamˋbaa ˈnʉˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—Te̱ˈˋ fɨ́ɨngˋ røøˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ jiuung˜ quiéˉe.

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, calébˈˋtu̱ cajmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ Tʉ́ˆ Simón do jo̱ casɨ́ˈˉtu̱r dseaˋ do:

—Tʉ́ˆ Simón, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Juan, ¿su ˈneáanˈˋ jnea˜?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ Fíiˋi, co̱ˈ ñíˆbaˈ guiʉ́ˉ e ˈneáamˋbaa ˈnʉˋ.

Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, calébˈˋtu̱ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jmeeˉ íˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe.

17 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e la catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e jmɨngɨ́ˈˉ Jesús i̱ Tʉ́ˆ Simón do jo̱ cajíngˈˉtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ:

—Tʉ́ˆ Simón, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Juan, ¿su ˈneáanˈˋ jnea˜?

Jo̱ mɨ˜ canúuˆ Tʉ́ˆ e júuˆ jo̱ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ fɨˈíbˆ calɨ́iñˉ, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e la catɨ́ˋ ˈnɨˊ ya̱bˈˊ e jmɨngɨ́ˈˉ Jesús írˋ su ˈneáangˋ dseaˋ do írˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, guiʉ́bˉ dseángˈˉ ñíˆ ˈnʉˋ lajaléˈˋ, jo̱baˈ ñíˆbaˈ e ˈneáamˋbaa ˈnʉˋ.

Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, caléˈˋ catú̱ˉ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jmeeˉ íˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe. 18 Jo̱ e labaˈ jmɨtaaˆ oˈˊ, e ie˜ lamɨ˜ bíˋbɨ aˈˊ, guiaˋbaˈ guiʉ́ˉ quíiˈˉ e guoˈˊ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ iinˈ˜; jo̱ dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nɨdseáanˈˉ, niníiˈ˜ cuéeˈˋ jo̱ dseaˋ jiémˈˋ niguiáˉ guiʉ́ˉ quíiˈˉ, jo̱guɨ nijéiñˉ ˈnʉˋ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ jaˋ iinˈ˜ guóˈˆ.

19 Jo̱ casɨ́ˈˉ Jesús i̱ Tʉ́ˆ Simón do lana e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmóorˋ júuˆ jial nijúungˉ dseaˋ do mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱, jo̱guɨ nidsingɨ́ɨiñˈˉ do lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmɨˈgóˋ dseaˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ e ˈmóˉ quiáˈrˉ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ Jesús casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón:

—¡Jaˋ güɨhuíinˈˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜!

I̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ iiñ˜ eáangˊ do

20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús e júuˆ na, jo̱baˈ caji̱ˈˊtu̱ Tʉ́ˆ Simón nir˜ jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cangáiñˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ eáangˊ ˈneáaiñˋ do e jáaiñˈˊ do caluurˇ, jo̱ i̱ dseaˋ íbˋ cajo̱ i̱ caguáˋ cáangˋ Jesús ie˜ mɨ˜ cagǿˈrˋ íiˊ canʉʉˋ, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do e i̱˜ dseángˈˉ lajeeˇ laˈóˈˋ írˋ i̱ niˈnɨ́ngˉ írˋ. 21 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangángˉtu̱ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, jo̱ i̱ dseañʉˈˋ i̱ singˈˊ la, ¿e˜ nidsingɨ́ɨiñˉ?

22 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús caléˈˋ catú̱ˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ song jnea˜ iin˜n e seemˋbɨ i̱ dseañʉˈˋ la cartɨˊ mɨ˜ nigüéengˉtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ ¿e˜ cuaiñ˜ quíiˉ ˈnʉˋ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ la? Lɨ́ˈˆ ˈnʉˋ, jaˋ güɨhuíinˈˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

23 Jo̱ jo̱b mɨ˜ canaangˋ e ngɨˊ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e i̱ dseaˋ i̱ iing˜ Jesús eáangˊ do jaˋ nijúuiñˉ. Jo̱ dsʉˈ jaˋ cajíngˈˉ Jesús faˈ dseángˈˉ e jaˋ nijúungˉ i̱ dseaˋ do, co̱ˈ lalabaˈ cajíñˈˉ: “Song jnea˜ iin˜n e seeiñˋ cartɨˊ mɨ˜ nigüéengˉtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ la caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ ¿e˜ cuaiñ˜ quíiˉ ˈnʉˋ faco̱ˈ lajo̱?”

24 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ iing˜ Jesús eáangˊ dob cajo̱, íˋbingˈ i̱ tíiˊ ni˜ jaléˈˋ e cangojéeˊ do jo̱guɨ jmoˈrˊ jaléˈˋ e júuˆ la. Jo̱guɨ ne˜baaˈ røøˋ e jmangˈˉ júuˆ jáˈˉbaˈ féˈrˋ.

25 Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e cajméeˋ Jesús jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e sɨlɨ́ɨˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, jo̱guɨ faco̱ˈ nilíiˋ fɨˊ ni˜ jiˋ dseángˈˉ lajaléˈˋ e cajméerˋ do, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ jaˋ niˈíˉ jaléˈˋ e jiˋ jo̱ faco̱ˈ lajo̱.

Jo̱ lanab cadséngˉ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e cajmeˈˊ Juan.

Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes