A A A A A
Bible Book List

Juan 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

16  ’Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaˋ nilɨtúngˉ óoˊnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ quiéˉe. Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel niˈuǿiñˉ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quíˉnaaˈ, jo̱ jɨˋguɨ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nijngángˈˉ ˈnʉ́ˈˋ niˈɨ́ˉ dsíirˊ e lajo̱baˈ e jmitir˜ ta˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ fɨng song cajméerˋ lajo̱. Jo̱ nijmérˉ jaléˈˋ e na uíiˈ˜ e jaˋ mɨˊ calɨcuíimˋbɨr jnea˜ o̱ˈguɨ mɨˊ calɨcuíiñˋ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ cajo̱. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ niguiéngˈˊ áaˊnaˈ e nɨcafɨ́ɨˉbaa ˈnʉ́ˈˋ jéengˊguɨ e nilíˋ lajo̱.

Lají̱i̱ˈ˜ ta˜ óoˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

’Jo̱ jaˋ mɨˊ cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e na latɨˊ mɨ˜ uiing˜, co̱ˈ lajeeˇ jo̱ táamˋ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ ngóoˊ catɨ́bˋ íˈˋ quiéˉe e ninínˈˆtú̱u̱ fɨˊ ñifɨ́ˉ e nija̱a̱ˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ mɨˊ cajmɨngɨ́ɨˈˇnaˈ jnea˜ jie˜ fɨˊ lɨ˜ ninínˈˆn. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmooˋnaˈ fɨˈíbˆ dsʉˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ na. Jo̱ dsʉˈ dseángˈˉ jábˈˉ júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ la, e guiʉ́ˉguɨ niˈuíingˉ quíiˉnaˈ e ninímˈˆbaa. Co̱ˈ fɨng song jaˋ ninínˈˆn, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng e nigüéengˉ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ niguiénˈˉn fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱baˈ jneab˜ dseaˋ nisɨ́ɨnˆn i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱ mɨ˜ nigüéengˉ íˋ, jo̱guɨb nijmɨtar˜ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ jo̱guɨ jial lɨ́ɨˊ e seengˋ dseaˋ e jaˋ éerˋ dseeˉ, jo̱guɨ cajo̱ jial ɨ́ɨˋ Fidiéeˇ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ. Jo̱guɨ e Jmɨguíˋ do nijmɨta˜ dsíiˊ dseaˋ e lɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ røøngˋ dseeˉ uíiˈ˜ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiéˉe; 10 jo̱guɨ e Jmɨguíˋ do cajo̱ nijmɨta˜ dsíiˊ dseaˋ e jnea˜ jaˋ røønˉ dseeˉ co̱ˈ niníngˈˆtú̱u̱ có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jo̱ joˋ nimáang˜guɨˈ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 11 Jo̱guɨ cajo̱ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ dobaˈ nɨjmɨta˜ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ e nɨcaˈɨ́ɨbˉ Fidiéeˇ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ dseángˈˉ latab˜ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ.

12 ’Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e seaˋ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ, dsʉˈ jaˋ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e jo̱ dseángˈˉ lana e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaˋ niˈuíingˉ jmiguiʉˊ quíiˉnaˈ. 13 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nigüéengˉ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ e jo̱b e nicá̱ˋ jmangˈˉ júuˆ jáˈˉ quíiˉnaˈ, jo̱guɨ e jo̱b cajo̱ e niˈéˈˉguɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e jaˋ mɨˊ cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana; co̱ˈ jaˋ niféˈˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ ɨˊ dsíiˊ ˈñiaˈˊ e Jmɨguíˋ do, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e niˈíngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jí̱i̱ˈ˜ jo̱baˈ e niféˈˋ; jo̱guɨ cajo̱ niˈéˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e˜ jaléˈˋ e nidsijéeˊ fɨˊ jmɨgüíˋ lajeeˇ lɨ˜ dséˆguɨ. 14 Jo̱ e Jmɨguíˋ do niféˈˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiéˉe, co̱ˈ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e niˈíngˈˋ quiéˉbaa e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ jaléˈˋ e jo̱. 15 Jo̱ lajɨbˋ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈˉ Tiquíˆiiˈ e quiéˉbaa lɨ́ɨˊ cajo̱, jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱baˈ e fáˈˋa e lajaléˈˋ e júuˆ e niˈíngˈˋ e Jmɨguíˋ do jáaˊ fɨˊ quiéˉbaa, jo̱ jalébˈˋ e jo̱ nicuǿˈˉ ˈnʉ́ˈˋ e ningángˈˋnaˈ.

16 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e joˋ huǿøˉ táangˋguɨ́ɨ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱baˈ joˋ nimáang˜guɨˈ jnea˜; jo̱ dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋguɨjiʉ lajo̱, jo̱baˈ nimáam˜tu̱ˈ jnea˜ caléˈˋ catú̱ˉ.

Cateáˋbaˈ e calɨ́ngˉ dseaˋ guijángˋ quiáˈˉ Jesús fɨˈíˆ

17 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guijángˋ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajíngˈˉ Jesús do, jo̱baˈ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱ sɨ́ɨiñˋ:

—¿E˜guɨ guǿngˈˋ e féˈˋ i̱ Fíiˋnaaˈ na mɨ˜ jíñˈˉ e joˋ huǿøˉ dséˉ e táangˋguɨr fɨˊ jee˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ joˋ nineeng˜guɨ́ɨˈre, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋguɨjiʉ lajo̱, jo̱baˈ nineem˜tú̱u̱ˈre caléˈˋ catú̱ˉ? jo̱guɨ ¿e˜guɨ guǿngˈˋ e jíñˈˉ e nidséiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiáˈrˆ fɨˊ ñifɨ́ˉ? 18 Jo̱guɨ cajo̱, ¿e˜guɨ guǿngˈˋ e jíñˈˉ e joˋ huǿøˉ dséˉ e táangˋguɨr jee˜ jneaa˜aaˈ? Jo̱ lana dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ ngángˈˋnaaˈ e˜ guǿngˈˋ jaléˈˋ e féˈrˋ na.

19 Jo̱ dsifɨbˊ calɨlíˈˆ Jesús e i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do lɨɨm˜ eeˋ iiñ˜ nijmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do, jo̱baˈ lalab cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jnea˜ nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ huǿøˉ dséˉ e máangˊguɨˈ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋguɨjiʉ lajo̱, nimáam˜tu̱ˈ jnea˜ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱ ¿su e nab e iing˜naˈ e ñíˆnaˈ do e˜ guǿngˈˋ? 20 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, jo̱baˈ eáamˊ fɨˈíˆ nilíingˉnaˈ jóng co̱ˈ jɨˋguɨ cartɨˊ niquɨˈˆbaˈ, jo̱guɨ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ jnea˜ eáamˊ nijmiˈiáangˋ dsíirˊ. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ cateáˋbaˈ nilíingˉnaˈ fɨˈíˆ ie˜ jo̱, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ e jo̱baˈ nijméˉ e nilɨˈiáangˋtu̱ óoˊnaˈ. 21 Co̱ˈ e la lɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ íñˈˋ iihuɨ́ɨˊ lajeeˇ dseaˋ jmohuɨ́ɨˊ quiáˈrˉ e lɨseengˋ jiuung˜ quiáˈrˉ; jo̱ dsʉˈ dsifɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do quiáˈrˉ, jo̱baˈ íimˉ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e iihuɨ́ɨˊ e caˈíñˈˋ do, co̱ˈ eáamˊ jmiˈiáangˋ dsíirˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e nɨcalɨséngˋ i̱ yʉ̱ʉ̱ˋ do quiáˈrˉ. 22 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ fɨˈíˆ lana, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nimáang˜tu̱ˈ jnea˜ caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱guɨbaˈ nilɨˈiáangˋ áaˊnaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ, jo̱ e jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ cuǿøngˋ líˋ jé̱ˈˋguɨ quíiˉnaˈ e iáangˋ óoˊnaˈ do.

23 ’Jo̱ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱, joˋ e nijmɨngɨ́ɨˈˇguɨˈ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; co̱ˈ e jáˈˉbaˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ie˜ jo̱ Tiquíˆiiˈ nicuǿˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e nimɨ́ɨˈ˜naˈre laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 24 Jo̱ dsʉˈ latɨˊ lana, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ mɨˊ camɨ́ɨˈ˜naˈre laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜; jo̱ dsʉˈ mɨ́ɨˈ˜naˈre jo̱baˈ niñíimˋbaˈ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨˈiáangˋ óoˊnaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ.

Jial laniingˉ ˈgøngˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ

25 ’Jo̱ nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ júuˆ e huɨ́ɨngˊjiʉ ngángˈˋnaˈ, jo̱ dsʉˈ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́bˉ íˈˋ e joˋ nifǿngˈˆguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, co̱ˈ ie˜ jo̱ dseángˈˉ condséebˊ nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ. 26 Jo̱ mɨ˜ nitɨ́ˉ e íˈˋ jo̱, ˈnʉ́ˈˋ nimɨ́ɨˈ˜naˈre e nijmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜; jo̱ jaˋ fáˈˋ jnea˜ e nimɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ uíiˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, 27 co̱ˈ ˈñiabˈˊ Tiquíˆiiˈ ˈneáaiñˋ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ uíiˈ˜ e ˈneáamˋbaˈ jnea˜ jo̱guɨ e jáˈˉ nɨlɨ́ɨngˋnaˈ e Fidiéeˇ dseaˋ casíiñˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la cuaiñ˜ quiáˈrˉ. 28 Co̱ˈ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquíˆbaaˈ cajúˉu mɨ˜ cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ lanaguɨ nitʉ́ˆbaa fɨˊ la e laco̱ˈ niníngˈˆtú̱u̱ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

29 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱baˈ lalab cajíngˈˉ i̱ dseaˋ guijángˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jo̱ lanaguɨbaˈ fóˈˋ ˈnʉˋ condséeˊ dseángˈˉ laco̱ˈ la ngángˈˋnaaˈ náng. 30 Jo̱guɨ lana nɨne˜baaˈ cajo̱ e lajɨbˋ ñíˆ ˈnʉˋ, jo̱baˈ joˋ ˈnéˉ faˈ i̱i̱ˋ nijmɨngɨ́ˈˉguɨ ˈnʉˋ, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e júuˆ nab nɨjábˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ e Fidiéebˇ dseaˋ casíiñˋ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la cuaiñ˜ quiáˈrˉ.

31 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ ¿su lanaguɨbaˈ jáˈˉ nɨlɨ́ɨngˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ? 32 Jo̱ dsʉˈ lana dseángˈˉ ngóoˊ catɨ́bˋ íˈˋ e ninángˋ sojǿngˉnaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ fɨˊ la fɨˊ na, jo̱baˈ ˈñiáˈˋbaa nitiúungˉguɨ́ɨ. Jo̱ dsʉˈ e jáˈˉ e jaˋ ˈñiáˈˋa seenˉ cajo̱, co̱ˈ seemˋ Tiquíˆiiˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ contøøngˉ. 33 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨseengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ laˈeáangˊ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜; jo̱ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la niˈíingˈ˜naˈ iihuɨ́ɨˊ, jo̱ dsʉˈ jaˋ jmitúngˆ óoˊnaˈ uíiˈ˜ e jo̱, co̱ˈ jnea˜ nɨcalɨ́ˈˆbaa fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ ngɨˊ ta˜ jmɨgǿøngˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes