A A A A A
Bible Book List

Jozue 16 Bible 21 (B21)

Efraim

16 Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jericha vzhůru do hor k Bet-elu a od Bet-elu (což je Luz) [a] pokračuje k území Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na západ k území Jafletejců až po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, až dosáhne ke Středozemnímu moři.

Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim.

A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi:

Hranice jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru až k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od Janoachu. Za Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a vybíhá k Jordánu. Západně od Tapuachu vede hranice potokem Kána, než dosáhne k moři. To je dědictví Efraimova pokolení pro jejich rody.

Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami.

10 Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima až dodnes a vykonávají nucené práce.

Footnotes:

  1. Jozue 16:2 podle LXX (MT: od Betelu vede k Luzu); srov. Jozue 18:13
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes