Kungar som besegrades av Mose

12 Dessa är de kungar i landet som Israels barn besegrade och vilkas land de tog i besittning på andra sidan Jordan, på östra sidan, landet från floden Arnon till berget Hermon, liksom hela Hedmarken på östra sidan: (A) Sichon, amoreernas kung, som bodde i Heshbon och regerade över landet från Aroer vid floden Arnons strand och från dalens mitt samt över ena hälften av Gilead till floden Jabbok, som är ammoniternas gräns. (B) Han regerade också över Hedmarken upp till Kinneretsjön, på östra sidan, och ner till Hedmarkshavet, Döda havet, på östra sidan, åt Bet-Hajeshimot till, och längre söderut till trakten nedanför Pisgas sluttningar.

(C) Vidare intog de Ogs[a] område. Han var kung i Bashan och en av de sista rafaeerna[b], och bodde i Ashtarot och Edrei. Han regerade över Hermons bergsbygd och över Salka och hela Bashan till geshureernas och maakateernas område, likaså över andra hälften av Gilead, till kung Sichons område i Heshbon.

(D) Herrens tjänare Mose och Israels barn besegrade dem, och Herrens tjänare Mose gav landet till besittning åt rubeniterna, gaditerna och ena hälften av Manasse stam.

Kungar som besegrades av Josua

Dessa är de kungar i landet som Josua och Israels barn besegrade på andra sidan Jordan, på västra sidan, från Baal-Gad i Libanondalen ända till Halakberget som höjer sig mot Seir. Josua gav detta land till besittning åt Israels stammar efter deras avdelningar: Bergsbygden, Låglandet, Hedmarken och Bergssluttningarna, Öknen och Negev, hetiternas, amoreernas, kananeernas, perisseernas, hiveernas och jebusiternas land. Kungarna var:

Kungen i Jeriko en,

kungen i Ai vid Betel en,

10 kungen i Jerusalem en,

kungen i Hebron en,

11 kungen i Jarmut en,

kungen i Lakish en,

12 kungen i Eglon en,

kungen i Gezer en,

13 kungen i Debir en,

kungen i Geder en,

14 kungen i Horma en,

kungen i Arad en,

15 kungen i Libna en,

kungen i Adullam en,

16 kungen i Mackeda en,

kungen i Betel en,

17 kungen i Tappua en,

kungen i Hefer en,

18 kungen i Afek en,

kungen över Saron en,

19 kungen i Madon en,

kungen i Hasor en,

20 kungen i Shimron-Meron en,

kungen i Aksaf en,

21 kungen i Taanak en,

kungen i Megiddo en,

22 kungen i Kedesh en,

kungen i Jokneam vid Karmel en,

23 kungen i Dor över Nafat-Dor en,

kungen över Gojim vid Gilgal en,

24 kungen i Tirsa en

– tillsammans trettioen kungar.

Footnotes

  1. 12:2f Sichon ... Og   Se skildringen i 4 Mos 21:21f.
  2. 12:4 rafaeerna   Högväxt forntida folk (se 5 Mos 3:11).

Bible Gateway Sponsors