Add parallel Print Page Options

17 Moses ga oss loven[a]. Det er ved Jesus Kristus[b], den lovede kongen, som vi har lært å kjenne Gud og hans kjærlighet og tilgivelse.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:17 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  2. 1:17 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Jødene ventet på at denne kongen skulle gjenopprette Israel som nasjon. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.

17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Read full chapter

17 For the law was given through Moses;(A) grace and truth came through Jesus Christ.(B)

Read full chapter