Add parallel Print Page Options

17 Moses ga oss loven[a]. Det er ved Jesus Kristus[b], den lovede kongen, som vi har lært å kjenne Gud og hans kjærlighet og tilgivelse.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:17 Moseloven, eller den jødiske loven, finnes skrevet ned i Første til Femte Mosebok.
  2. 1:17 ”Kristus” betyr ”den salvede” på gresk. Blant Israels folk ble konger, prester og profeter salvet med olje før de begynte oppgaven sin. Gud hadde ved profetene lovet å sende en salvet konge som skulle herske over alle folk. Jødene ventet på at denne kongen skulle gjenopprette Israel som nasjon. Det hebraisk ordet ”Messias” betyr også ”den salvede”.