A A A A A
Bible Book List

Johannesevangeliet 15 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Jesus är den sanna vinstocken

15 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.

Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10  Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11  Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.

12  Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13  Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14  Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.

Hatade av världen

18  Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er[a]. 19  Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20  Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.[b] 21  Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.

22  Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd[c]. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23  Den som hatar mig hatar också min Far. 24  Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far. 25 Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak.[d]

26  Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27  Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Footnotes:

  1. 15:18 före er   Annan översättning: "mer än er".
  2. 15:20 vad jag sagtJoh 13:16.
  3. 15:22 utan synd   Alltså utan skuld för sin synd (jfr Rom 5:13).
  4. 15:25 Ps 35:19, 69:5.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Johannes 15 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Liknelsen om vinstocken och grenarna

15 Jag är den sanna vinstocken och min Fader är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt. Och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mer frukt. Ni har redan blivit beskurna genom det ord jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er! En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig.

Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt, men utan mig kan ni inget göra. Den som inte är kvar i mig blir bortkastad som en gren och vissnar. De ska samlas ihop och kastas i elden och brännas upp. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min Fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar.

Så som Fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek! 10 Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek, på samma sätt som jag har hållit min Faders bud och är kvar i hans kärlek. 11 Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er så att er glädje blir fullkomlig. 12 Och detta är mitt bud: att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. 13 Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. 14 Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min Fader. 16 Ni valde inte mig utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska Fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. 17 Detta är vad jag befaller er: att ni ska älska varandra!

Jesus varnar för hat och förföljelse

18 När världen hatar er, kom då ihåg att den hatade mig före er. 19 Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har valt ut er ur världen och därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag sa till er: En tjänare står inte över sin herre. Om de har förföljt mig, kommer de också att förfölja er. Men har de hållit sig till mitt ord, kommer de också att hålla sig till det ni säger. 21 De behandlar er så för mitt namns skull därför att de inte känner honom som har sänt mig.

22 Om jag aldrig hade kommit och talat till dem, skulle de ha varit utan synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23 Den som hatar mig hatar också min Fader. 24 Om jag inte hade utfört sådana gärningar ibland dem som ingen annan har gjort, skulle de ha varit utan synd. Men nu har de sett dem och hatat både mig och min Fader. 25 Och genom detta går det i uppfyllelse som står skrivet i deras lag[a]: ’De har hatat mig utan anledning.’[b]

26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande, som kommer från Fadern, ska han vittna om mig. 27 Också ni ska vittna för ni har varit med mig från början.

Footnotes:

  1. 15:25 Jesus syftade här på hela Skriften, dvs. Gamla testamentet.
  2. 15:25 Se Ps 35:19; 69:5.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes