A A A A A
Bible Book List

Johannesevangeliet 14 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Jesus är vägen till Fadern

14  Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig[a]. I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort[b] för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far[c]. Nu känner ni honom och har sett honom."

Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 11  Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.

12  Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. 13  Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.

Jesus lovar sända Hjälparen

15  Om ni älskar mig håller ni fast[d] vid mina bud. 16  Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare[e] som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er[f]. 18  Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 19  Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.

20  Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 21  Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom."

22  Judas – inte Judas Iskariot[g] – frågade: "Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?" 23  Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. 24  Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig.

25 Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. 26  Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

27  Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 28  Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. 29  Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.

30  Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig[h], 31  men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån[i].

Footnotes:

  1. 14:1 Tro på Gud och tro på mig   Annan översättning: “Ni tror på Gud, tro också på mig".
  2. 14:2 sagt er att jag går bort   Andra handskrifter: "sagt er det. Jag går bort".
  3. 14:7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far   Andra handskrifter: "Hade ni lärt känna mig, skulle ni också känna min Far".
  4. 14:15 håller ni fast   Andra handskrifter: "håll då fast".
  5. 14:16 Hjälpare   Annan översättning: "Tröstare" (jfr Apg 9:31), "Förespråkare" (jfr Rom 8:26).
  6. 14:17 ska vara i er   Andra handskrifter: "är i er".
  7. 14:22 Judas – inte Judas Iskariot   Aposteln Judas, Jakobs son (Luk 6:16).
  8. 14:30 har ingen makt över mig   Ordagrant: "har inget i mig".
  9. 14:31 härifrån   Troligen från nattvardssalen (Luk 22:12) mot Getsemane (Joh 18:1).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Johannes 14 Nya Levande Bibeln (SVL)

Jesus - vägen till Fadern

14 Känn ingen ängslan och oro. Ni tror ju på Gud, tro nu också på mig.

2-3 Det finns många rum där min Far bor, och jag går nu i förväg och gör i ordning dem för er ankomst. När allt är färdigt ska jag komma och hämta er, så att ni alltid kan vara hos mig där jag är. Om det inte var så skulle jag ha sagt er det.

Och ni vet vart jag går och hur ni ska komma dit?

Nej, det vet vi inte, sa Tomas. Vi har ingen aning om vart du går. Hur ska vi då hitta dit?

Jesus sa till honom: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.

Vet ni vem jag är så vet ni också vem min Far är. Från och med nu känner ni honom, och ni har sett honom.

Filippos sa: Herre, visa oss Fadern så är vi nöjda.

Jesus svarade: Vet du ännu inte ens vem jag är, Filippos, efter den långa tid som jag har varit tillsammans med er? Den som har sett mig har sett Fadern. Varför ber ni då att få se honom?

10 Tror ni inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar är inte mina egna, utan de är från Fadern som bor i mig. Och han gör sina gärningar genom mig.

11 Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och om ni ändå inte tror mina ord, tro då på de under ni har sett mig göra.

12-13 Ett är säkert: Var och en som tror på mig ska göra samma under som jag har gjort, och till och med ändå större för jag går för att vara hos Fadern. Ni kan be honom om vad som helst i mitt namn, och jag ska göra det. Och Fadern ska bli ärad på grund av vad jag, Sonen, gör för er.

14 Ja, be om vad som helst, och använd er av mitt namn så ska jag göra det.

Löftet om den helige Ande

15-16 Om ni älskar mig så lev som jag har lärt er. Och jag ska be Fadern att han i mitt ställe ska sända er en annan Hjälpare som aldrig ska lämna er.

17 Det är den helige Ande, som leder er in i den fulla sanningen. Världen kan inte ta emot honom, för den söker inte efter honom och känner honom inte. Men ni gör det, för han bor hos er nu och kommer att vara i er.

18 Nej, jag ska inte överge er eller lämna er föräldralösa, utan jag ska komma till er.

19 Snart kommer ingen längre att se mig här i världen, men ni ska se mig. Och därför att jag lever ska ni också göra det.

20 Då kommer ni att veta att jag är i min Far och att ni är i mig och jag i er.

21 Den som lyder mina bud och lever efter dem älskar mig, och därför att han älskar mig kommer min Far att älska honom. Det kommer jag också att göra, och jag ska ge mig till känna för honom.

22 Judas (inte Judas Iskariot, utan den andre lärjungen med samma namn) sa till honom: Herre, varför ska du ge dig till känna bara för oss lärjungar och inte för hela världen?

23 Jesus svarade: Jag ger mig till känna bara för dem som älskar mig och lyder mina ord. Fadern ska också älska dem, och vi ska komma till dem och stanna hos dem.

24 Den som inte rättar sig efter vad jag säger älskar mig inte. Och kom ihåg att det jag säger kommer inte från mig själv, utan det har jag fått av Fadern som har sänt mig.

25 Jag säger er detta medan jag fortfarande är hos er.

26 Men när Fadern i mitt ställe sänder Hjälparen, och Hjälparen är den helige Ande, så kommer han att lära er mycket och påminna er om allt som jag har lärt er.

27 Även om jag inte stannar hos er så ska ni ha frid. Jag ger er min frid, en frid som ingen annan kan ge er. Var därför inte oroliga och rädda.

28 Kom ihåg vad jag har sagt till er: jag går bort nu, men jag ska komma tillbaka till er. Om ni verkligen älskar mig ska ni glädja er med mig, för jag går till Fadern som är större än jag.

29 Jag har berättat detta för er på förhand, så att ni ska tro på mig när det inträffar.

30 Jag har inte tid att tala med er mera nu, för Satan, denna världens furste närmar sig. Han har ingen makt över mig,

31 utan jag kommer bara att göra vad Fadern befallt mig, så att världen ska veta att jag älskar Fadern. Kom, nu går vi.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes