Add parallel Print Page Options

De Heilige Geest als Helper

15 ‘Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. 16 Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. 17 Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.

18 Ik zal jullie niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. 19 Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij wel kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zullen jullie het echte leven ontvangen. 20 Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie.

21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben.’ 22 Judas (niet Judas Iskariot, maar een andere leerling) vroeg: ‘Here, waarom wilt U alleen aan ons laten zien wie U bent en niet aan de hele wereld?’ 23 Jezus antwoordde hem: ‘Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen. 24 Maar wie niet van Mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. Wat Ik tegen jullie allen zeg, komt niet van Mijzelf maar van mijn Vader die Mij gestuurd heeft.

25 Ik vertel dit allemaal omdat Ik nu nog hier ben. 26 Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb.

27 Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. 28 Jullie hebben Mij horen zeggen dat Ik wegga en weer terugkom. Als jullie werkelijk van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. 29 Ik vertel het jullie nu al, nog voor het gebeurt. Als het dan gebeurt, zullen jullie het geloven. 30 Ik heb niet veel tijd meer om met jullie te praten, want de heerser van de wereld is in aantocht en heeft niets met Mij te maken. 31 De wereld moet echter weten dat Ik van de Vader houd en uitsluitend doe wat Hij Mij opdraagt. Kom, laten wij hier vandaan gaan.’

Read full chapter

Jezus belooft dat de Heilige Geest zal komen

15 Jezus zei: "Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg. 16 En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. 17 Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn.
18 Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom naar jullie toe. 19 Nog even en dan zullen de mensen die niet in Mij geloven, Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij zien. Want Ik leef en jullie zullen leven. 20 Dan zullen jullie weten dat Ik één ben met mijn Vader en dat jullie één zijn met Mij en dat Ik één ben met jullie.

21 Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat Ik zeg, maar ook dóet wat Ik zeg. En de Vader zal van elk mens houden die van Mij houdt. En Ik zal van hem houden en ervoor zorgen dat hij Mij echt leert kennen." 22 Judas, niet Judas Iskariot maar een andere Judas, zei tegen Hem: "Heer, hoe komt het dat U ervoor zal zorgen dat wíj U wel echt zullen leren kennen, maar de andere mensen niet?" 23 Jezus antwoordde hem: "Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen. 24 Iemand die niet van Mij houdt, doet niet wat Ik zeg. En wat Ik zeg, bedenk Ik niet zelf. Ik moet het zeggen van mijn Vader die Mij gestuurd heeft.
25 Ik heb jullie dit gezegd terwijl Ik nog bij jullie ben. 26 Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.

27 Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. 28 Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: 'Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.' Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik. 29 Ik heb het jullie nu gezegd, vóórdat het gebeurt. Dan zullen jullie Mij geloven wanneer het gebeurt. 30 Ik kan jullie niet veel meer vertellen, want de heerser van deze wereld komt en heeft niets aan Mij. 31 Maar de wereld moet weten dat Ik van de Vader houd en precies doe wat Hij Mij zegt.
Kom, laten we gaan."

Read full chapter

Jesus Promises the Holy Spirit

15 “If you love me, obey[a] my commandments. 16 And I will ask the Father, and he will give you another Advocate,[b] who will never leave you. 17 He is the Holy Spirit, who leads into all truth. The world cannot receive him, because it isn’t looking for him and doesn’t recognize him. But you know him, because he lives with you now and later will be in you.[c] 18 No, I will not abandon you as orphans—I will come to you. 19 Soon the world will no longer see me, but you will see me. Since I live, you also will live. 20 When I am raised to life again, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21 Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them.”

22 Judas (not Judas Iscariot, but the other disciple with that name) said to him, “Lord, why are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large?”

23 Jesus replied, “All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. 24 Anyone who doesn’t love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. 25 I am telling you these things now while I am still with you. 26 But when the Father sends the Advocate as my representative—that is, the Holy Spirit—he will teach you everything and will remind you of everything I have told you.

27 “I am leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid. 28 Remember what I told you: I am going away, but I will come back to you again. If you really loved me, you would be happy that I am going to the Father, who is greater than I am. 29 I have told you these things before they happen so that when they do happen, you will believe.

30 “I don’t have much more time to talk to you, because the ruler of this world approaches. He has no power over me, 31 but I will do what the Father requires of me, so that the world will know that I love the Father. Come, let’s be going.

Read full chapter

Footnotes

 1. 14:15 Other manuscripts read you will obey; still others read you should obey.
 2. 14:16 Or Comforter, or Encourager, or Counselor. Greek reads Paraclete; also in 14:26.
 3. 14:17 Some manuscripts read and is in you.

15 (A)If you love Me, you will keep My commandments.

The Holy Spirit

16 I will ask the Father, and He will give you another [a](B)Helper, so that He may be with you forever; 17 the Helper is (C)the Spirit of truth, (D)whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you.

18 “I will not leave you as orphans; (E)I am coming to you. 19 [b](F)After a little while, (G)the world no longer is going to see Me, but you are going to see Me; (H)because I live, you also will live. 20 (I)On that day you will know that (J)I am in My Father, and you are in Me, and I in you. 21 (K)The one who has My commandments and keeps them is the one who loves Me; and (L)the one who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and will (M)reveal Myself to him.” 22 (N)Judas (not Iscariot) *said to Him, “Lord, what has happened (O)that You are going to reveal Yourself to us and not to the world?” 23 Jesus answered and said to him, (P)If anyone loves Me, he will (Q)follow My word; and (R)My Father will love him, and We (S)will come to him and make Our dwelling with him. 24 The one who does not love Me (T)does not follow My words; and (U)the word which you hear is not Mine, but the Father’s who sent Me.

25 “These things I have spoken to you while remaining with you. 26 But the (V)Helper, the Holy Spirit (W)whom the Father will send in My name, (X)He will teach you all things, and (Y)remind you of all that I said to you. 27 (Z)Peace I leave you, My peace I give you; not as the world gives, do I give to you. (AA)[c]Do not let your hearts be troubled, nor [d]fearful. 28 (AB)You heard that I said to you, ‘I am going away, and (AC)I am coming to you.’ If you loved Me, you would have rejoiced [e]because (AD)I am going to the Father, for (AE)the Father is greater than I. 29 And now (AF)I have told you before it happens, so that when it happens, you may believe. 30 I will not speak much more with you, for (AG)the ruler of the world is coming, and he has [f]nothing in regard to Me, 31 but so that the world may know that I love the Father, [g]I do exactly as (AH)the Father commanded Me. Get up, (AI)let’s go from here.

Read full chapter

Footnotes

 1. John 14:16 Or Comforter, Advocate, Intercessor
 2. John 14:19 Lit Yet a little and the world
 3. John 14:27 Or Stop letting your hearts
 4. John 14:27 Or cowardly
 5. John 14:28 Or that
 6. John 14:30 I.e., no grounds for any accusation
 7. John 14:31 Lit and just as the Father...so I do

De Heilige Geest als Helper

15 ‘Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. 16 Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. 17 Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen.

18 Ik zal jullie niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. 19 Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij wel kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zullen jullie het echte leven ontvangen. 20 Op die dag zullen jullie begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en Ik in jullie.

21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, houdt van Mij. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat mijn Vader ook van hém houdt. Ik zal van hem houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben.’ 22 Judas (niet Judas Iskariot, maar een andere leerling) vroeg: ‘Here, waarom wilt U alleen aan ons laten zien wie U bent en niet aan de hele wereld?’ 23 Jezus antwoordde hem: ‘Als iemand van Mij houdt, zal hij doen wat Ik heb gezegd. Mijn Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij hem komen wonen. 24 Maar wie niet van Mij houdt, trekt zich niets van mijn woorden aan. Wat Ik tegen jullie allen zeg, komt niet van Mijzelf maar van mijn Vader die Mij gestuurd heeft.

25 Ik vertel dit allemaal omdat Ik nu nog hier ben. 26 Maar de Vader zal de Helper sturen. Dat is de Heilige Geest, die jullie in mijn naam alles zal leren en jullie steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb.

27 Mijn vrede laat Ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. 28 Jullie hebben Mij horen zeggen dat Ik wegga en weer terugkom. Als jullie werkelijk van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga, want de Vader is groter dan Ik. 29 Ik vertel het jullie nu al, nog voor het gebeurt. Als het dan gebeurt, zullen jullie het geloven. 30 Ik heb niet veel tijd meer om met jullie te praten, want de heerser van de wereld is in aantocht en heeft niets met Mij te maken. 31 De wereld moet echter weten dat Ik van de Vader houd en uitsluitend doe wat Hij Mij opdraagt. Kom, laten wij hier vandaan gaan.’

Read full chapter

Jezus belooft dat de Heilige Geest zal komen

15 Jezus zei: "Als jullie echt van Mij houden, doe dan ook wat Ik zeg. 16 En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven. 17 Hij is de Geest van de waarheid. De mensen die niet in Mij geloven, kunnen Hem niet ontvangen. Want ze zien Hem niet en kennen Hem niet. Maar jullie kennen Hem, want Hij blijft bij jullie en Hij zal in jullie zijn.
18 Ik zal jullie niet als weeskinderen achterlaten. Ik kom naar jullie toe. 19 Nog even en dan zullen de mensen die niet in Mij geloven, Mij niet meer zien. Maar jullie zullen Mij zien. Want Ik leef en jullie zullen leven. 20 Dan zullen jullie weten dat Ik één ben met mijn Vader en dat jullie één zijn met Mij en dat Ik één ben met jullie.

21 Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat Ik zeg, maar ook dóet wat Ik zeg. En de Vader zal van elk mens houden die van Mij houdt. En Ik zal van hem houden en ervoor zorgen dat hij Mij echt leert kennen." 22 Judas, niet Judas Iskariot maar een andere Judas, zei tegen Hem: "Heer, hoe komt het dat U ervoor zal zorgen dat wíj U wel echt zullen leren kennen, maar de andere mensen niet?" 23 Jezus antwoordde hem: "Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in hem wonen. 24 Iemand die niet van Mij houdt, doet niet wat Ik zeg. En wat Ik zeg, bedenk Ik niet zelf. Ik moet het zeggen van mijn Vader die Mij gestuurd heeft.
25 Ik heb jullie dit gezegd terwijl Ik nog bij jullie ben. 26 Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd.

27 Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. 28 Want jullie hebben gehoord dat Ik tegen jullie heb gezegd: 'Ik ga weg en Ik kom bij jullie terug.' Als jullie echt van Mij hielden, zouden jullie blij zijn dat Ik naar de Vader ga. Want de Vader is belangrijker dan Ik. 29 Ik heb het jullie nu gezegd, vóórdat het gebeurt. Dan zullen jullie Mij geloven wanneer het gebeurt. 30 Ik kan jullie niet veel meer vertellen, want de heerser van deze wereld komt en heeft niets aan Mij. 31 Maar de wereld moet weten dat Ik van de Vader houd en precies doe wat Hij Mij zegt.
Kom, laten we gaan."

Read full chapter

Jesus Promises the Holy Spirit

15 “If you love me, obey[a] my commandments. 16 And I will ask the Father, and he will give you another Advocate,[b] who will never leave you. 17 He is the Holy Spirit, who leads into all truth. The world cannot receive him, because it isn’t looking for him and doesn’t recognize him. But you know him, because he lives with you now and later will be in you.[c] 18 No, I will not abandon you as orphans—I will come to you. 19 Soon the world will no longer see me, but you will see me. Since I live, you also will live. 20 When I am raised to life again, you will know that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21 Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them. And I will love them and reveal myself to each of them.”

22 Judas (not Judas Iscariot, but the other disciple with that name) said to him, “Lord, why are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large?”

23 Jesus replied, “All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come and make our home with each of them. 24 Anyone who doesn’t love me will not obey me. And remember, my words are not my own. What I am telling you is from the Father who sent me. 25 I am telling you these things now while I am still with you. 26 But when the Father sends the Advocate as my representative—that is, the Holy Spirit—he will teach you everything and will remind you of everything I have told you.

27 “I am leaving you with a gift—peace of mind and heart. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don’t be troubled or afraid. 28 Remember what I told you: I am going away, but I will come back to you again. If you really loved me, you would be happy that I am going to the Father, who is greater than I am. 29 I have told you these things before they happen so that when they do happen, you will believe.

30 “I don’t have much more time to talk to you, because the ruler of this world approaches. He has no power over me, 31 but I will do what the Father requires of me, so that the world will know that I love the Father. Come, let’s be going.

Read full chapter

Footnotes

 1. 14:15 Other manuscripts read you will obey; still others read you should obey.
 2. 14:16 Or Comforter, or Encourager, or Counselor. Greek reads Paraclete; also in 14:26.
 3. 14:17 Some manuscripts read and is in you.

15 (A)If you love Me, you will keep My commandments.

The Holy Spirit

16 I will ask the Father, and He will give you another [a](B)Helper, so that He may be with you forever; 17 the Helper is (C)the Spirit of truth, (D)whom the world cannot receive, because it does not see Him or know Him; but you know Him because He remains with you and will be in you.

18 “I will not leave you as orphans; (E)I am coming to you. 19 [b](F)After a little while, (G)the world no longer is going to see Me, but you are going to see Me; (H)because I live, you also will live. 20 (I)On that day you will know that (J)I am in My Father, and you are in Me, and I in you. 21 (K)The one who has My commandments and keeps them is the one who loves Me; and (L)the one who loves Me will be loved by My Father, and I will love him and will (M)reveal Myself to him.” 22 (N)Judas (not Iscariot) *said to Him, “Lord, what has happened (O)that You are going to reveal Yourself to us and not to the world?” 23 Jesus answered and said to him, (P)If anyone loves Me, he will (Q)follow My word; and (R)My Father will love him, and We (S)will come to him and make Our dwelling with him. 24 The one who does not love Me (T)does not follow My words; and (U)the word which you hear is not Mine, but the Father’s who sent Me.

25 “These things I have spoken to you while remaining with you. 26 But the (V)Helper, the Holy Spirit (W)whom the Father will send in My name, (X)He will teach you all things, and (Y)remind you of all that I said to you. 27 (Z)Peace I leave you, My peace I give you; not as the world gives, do I give to you. (AA)[c]Do not let your hearts be troubled, nor [d]fearful. 28 (AB)You heard that I said to you, ‘I am going away, and (AC)I am coming to you.’ If you loved Me, you would have rejoiced [e]because (AD)I am going to the Father, for (AE)the Father is greater than I. 29 And now (AF)I have told you before it happens, so that when it happens, you may believe. 30 I will not speak much more with you, for (AG)the ruler of the world is coming, and he has [f]nothing in regard to Me, 31 but so that the world may know that I love the Father, [g]I do exactly as (AH)the Father commanded Me. Get up, (AI)let’s go from here.

Read full chapter

Footnotes

 1. John 14:16 Or Comforter, Advocate, Intercessor
 2. John 14:19 Lit Yet a little and the world
 3. John 14:27 Or Stop letting your hearts
 4. John 14:27 Or cowardly
 5. John 14:28 Or that
 6. John 14:30 I.e., no grounds for any accusation
 7. John 14:31 Lit and just as the Father...so I do