Herrens andra tal till Job

40 Då talade Herren till Job ur stormvinden. Han sade:

(A) Spänn bältet om livet som en man.
    Jag ska fråga dig,
        och du ska ge mig besked.

(B) Vill du göra min rättvisa om intet?
    Dömer du mig skyldig
        för att själv stå rättfärdig?
Har du en arm som Gud,
    och kan du dundra
        med en röst som hans?
(C) Pryd dig då
        med storhet och härlighet,
    klä dig i ära och majestät.
Ös ut din rasande vrede,
    ödmjuka alla högmodiga
        med en blick.
(D) Underkuva alla högmodiga
        med en blick,
    slå ner de gudlösa på stället.
Göm dem alla i stoftet,
    fjättra deras ansikten i mörkret.
(E) Då ska också jag prisa dig
    för att din högra hand
        ger dig frälsning.

10 Se Behemot[a],
        som jag har skapat liksom dig.
    Han lever av gräs som en oxe.
11 Se kraften i hans höfter
    och styrkan i hans bukmuskler.
12 Hans svans är styv som en ceder,
    hans lårsenor är sammanvävda.
13 Hans benpipor är som kopparrör,
    benen liknar järnstänger.
14 Han är förstlingen av Guds verk,
    men hans skapare kan komma nära
        med sitt svärd.
15 Bergen bär fram mat åt honom,
    och alla de vilda djuren
        har där sin lek.
16 Han lägger sig ner under lotusträd,
    i skydd av rör och vass.
17 Lotusträden ger honom skugga,
    flodens pilträd omger honom.
18 Även om strömmen är kraftig
        oroas han inte,
    om så Jordan forsar mot hans gap
        är han trygg.
19 Kan någon gripa tag i hans ögon
    eller borra snaror genom hans nos?

20 Kan du dra upp Leviatan[b] med krok
    eller kuva hans tunga med rep?
21 Kan du sätta en sävlina[c] i hans näsa
    eller borra en hake
        genom hans käke?
22 Skulle han vädja till dig om nåd
        gång på gång
    eller tala till dig med mjuka ord?
23 Skulle han sluta fördrag med dig
    så att du kan ta honom som slav
        för alltid?
24 Kan du leka med honom
        som med en fågel
    eller hålla honom i band
        åt dina flickor?
25 Kan fiskarlag köpslå om honom
    och dela upp honom
        mellan köpmän?
26 Kan du fylla hans hud
        med harpuner
    och hans huvud med fiskespjut?
27 Bär hand på honom,
    så minns du den striden
        och gör inte om det!
28 Nej, den som hoppas på seger
        blir besviken,
    redan när man ser honom
        är man slagen.

Footnotes

  1. 40:10 Behemot   Hebr. för ”djur”. Har traditionellt identifierats med flodhästen. På senare tid har även en identifikation med dinosaurier av sauropodsläktet föreslagits (jfr vers 12).
  2. 40:20 Leviatan   Har traditionellt identifierats med krokodilen. På övriga ställen beskrivs Leviatan som ett havsmonster (Ps 104:26) eller en drake i opposition mot Gud (41:10f, jfr Jes 27:1).
  3. 40:21 sävlina   Tråd tvinnad av vattenväxande säv.