34 Elihu fortsatte. Han sade:

Hör mina ord, ni som är visa,
    lyssna till mig, ni som vet,
(A) för örat prövar orden
    liksom gommen prövar smaken.
Låt oss avgöra vad som är rätt,
    tillsammans förstå
        vad som är gott,
(B) för Job har sagt: ”Jag är rättfärdig,
    men Gud har berövat mig
        min rätt.
(C) Trots att jag har rätt
        står jag som lögnare.
    Jag är dödsskjuten
        fast jag är utan skuld.”

(D) Finns en man som Job,
    som dricker hån som vatten,
(E) som slår följe med ogärningsmän
    och vandrar
        med gudlösa människor?
(F) Han säger ju:
    ”Det hjälper inte en människa
        att hålla sig väl med Gud.”

10 (G) Lyssna därför på mig,
        ni förståndiga män!
    Skulle Gud göra orätt,
        den Allsmäktige något
            orättfärdigt?
11 (H) Nej, han ger åt människan
        efter hennes gärningar
    och låter var och en få
        efter sin väg.
12 (I) Gud gör sannerligen inget orätt,
    den Allsmäktige
        förvränger inte rätten.
13 Vem satte honom
        att ta hand om jorden,
    vem lade hela världen på honom?
14 Om han bara tänkte på sig själv
    och tog tillbaka sin ande,
        sin livsfläkt,
15 (J) då skulle allt levande förgås
    och människorna vända åter
        till stoft.

16 Har du insikt, så hör detta,
    lyssna till vad jag säger.
17 (K) Ska den härska som hatar rättvisa?
    Eller fördömer du
        den störste i rättfärdighet,
18 han som säger ”Skurk!” till en kung
    och ”Skyldig!” till furstar,
19 (L) han som inte är partisk för furstar
    och inte aktar den rike
        mer än den fattige,
    eftersom de alla är
        hans händers verk?

20 (M) De dör plötsligt, mitt i natten.
        Folk bävar och förgås,
    de mäktiga rycks bort
        men inte genom människohand,
21 (N) för Guds ögon följer var mans vägar
    och ser alla hans steg.
22 (O) Det finns inget mörker
        och ingen djup skugga
    där ogärningsmän kan gömma sig.
23 Gud behöver inte betrakta
        en människa länge
    innan hon kan ställas till doms
        inför honom.
24 (P) Han krossar mäktiga män
        utan rannsakan
    och insätter andra i deras ställe.
25 Ja, han känner deras gärningar,
    han störtar dem om natten
        och de krossas.
26 Han straffar dem som förbrytare,
    öppet, där människor ser det,
27 eftersom de vek av ifrån honom
    och inte gav akt
        på alla hans vägar.
28 (Q) Det fick de fattiga
        att ropa till honom,
    och han hörde
        de nödställdas klagan.
29 När han är tyst,
        vem kan då fördöma?
    När han döljer sitt ansikte,
        vem kan då se honom,
    vare sig ett folk
        eller en enskild människa?
30 Han låter inga gudlösa regera
    eller bli snaror för folket.

31 Har någon sagt till Gud:
    ”Jag tar mitt straff,
        jag vill inte synda mer.
32 Lär mig du vad jag inte ser.
    Har jag gjort orätt
        vill jag inte göra så mer.”
33 Ska Gud löna dig
        efter din önskan,
    du som har förkastat honom?
        Du måste välja, inte jag.
            Säg vad du menar!
34 Kloka män kommer att säga,
    visa män som lyssnar till mig:
35 ”Job talar utan insikt,
    hans ord är utan vishet.”
36 Låt Job prövas till det yttersta,
    för han försvarar sig
        som ogärningsmän.
37 (R) Han lägger uppror till sin synd,
    han klappar händerna mot oss
        och hopar sina ord mot Gud.

Bible Gateway Sponsors