34 Elihu fortsatte. Han sade:

Hör mina ord, ni som är visa,
    lyssna till mig, ni som är förståndiga.
Ty örat prövar orden
    liksom gommen prövar smaken.
Låt oss finna ut vad som är rätt,
    tillsammans förstå vad som är gott.

Ty Job har sagt: "Jag är rättfärdig, men Gud har berövat mig min rätt.
Trots att jag har rätt står jag som lögnare.
Jag är dödsskjuten fastän jag är utan missgärning."
Finns en man lik Job,
    som dricker hån som vore det vatten,
som slår följe med ogärningsmän
    och vandrar med ogudaktiga människor?
Ty han säger: "Det gagnar inte en människa
att hålla sig väl med Gud."

10 Lyssna därför på mig, ni förståndiga män!
Skulle Gud begå någon orätt,
    skulle den Allsmäktige göra något orättfärdigt?
11 Nej, han vedergäller en människa efter hennes gärningar
och ger åt var och en efter hennes vandel.
12 Gud gör sannerligen inget orätt,
    den Allsmäktige förvränger ej rätten.
13 Vem satte honom att ta hand om jorden,
vem lade hela världen på honom?
14 Om han bara tänkte på sig själv
    och tog tillbaka sin ande, sin livsfläkt,
15 då skulle allt levande förgås
    och människorna vända åter till stoft.

16 Har du insikt, så hör detta,
    lyssna till vad jag säger.
17 Skall den härska som hatar rättvisa?
Eller fördömer du den störste i rättfärdighet,
18 han som säger till en kung: "Du usling!"
och till en furste: "Du ogudaktige!",
19 han som inte är partisk för furstar,
    som inte aktar den rike mer än den fattige,
ty alla är de hans händers verk?
20 De dör plötsligt, mitt i natten.
    Folk bävar och förgås,
de mäktiga rycks bort men inte genom människohand.

21 Ty Guds ögon följer var mans vägar,
och han ser alla hans steg.
22 Det finns inget mörker och ingen djup skugga
där ogärningsmän kan gömma sig.
23 Gud behöver inte ge akt på en människa länge,
innan hon kan ställas till doms inför honom.
24 Han krossar mäktiga män utan rannsakning
och insätter andra i deras ställe.
25 Ja, han känner deras gärningar,
    han störtar dem om natten och de krossas.
26 Han straffar dem som förbrytare,
    öppet, inför människors åsyn,
27 eftersom de vek av ifrån honom
    och inte gav akt på alla hans vägar.
28 Det fick de fattiga att ropa till honom,
och han hörde de nödställdas klagan.
29 När han är tyst,
    vem kan då fördöma?
När han döljer sitt ansikte,
    vem kan då se honom,
det må gälla ett folk eller en enskild människa.
30 Han låter inga gudlösa regera
    eller bli snaror för folket.

31 Har någon sagt till Gud:
    "Jag tar mitt straff,
jag vill inte synda mer.
32 Lär mig du vad jag inte ser.
    Har jag gjort orätt
vill jag inte göra så mer."
33 Skall Gud vedergälla efter din önskan,
du som har förkastat honom?
    Du måste välja, inte jag.
Säg vad du menar!
34 Kloka män skall säga,
    visa män som lyssnar till mig:
35 "Job talar utan insikt,
    hans ord är utan visdom."
36 Job må prövas till det yttersta,
    ty han försvarar sig som ogärningsmän.
37 Han lägger uppror till sin synd,
    han klappar händerna mot oss
och hopar sina ord mot Gud.