Add parallel Print Page Options

32 De tre männen upphörde nu att svara Job, eftersom han höll sig själv för rättfärdig.

Då blev Elihu, Barakels son, från Bus, av Rams släkt, upptänd av vrede. Mot Job upptändes han av vrede, därför att denne menade sig hava rätt mot Gud;

och mot hans tre vänner upptändes hans vrede, därför att de icke funno något svar varmed de kunde vederlägga Job.

Hittills hade Elihu dröjt att tala till Job, därför att de andra voro äldre till åren än han.

Men då nu Elihu såg att de tre männen icke mer hade något att svara, upptändes hans vrede.

Så tog då Elihu, Barakels son, från Bus, till orda och sade; Ung till åren är jag, I däremot ären gamla. Därför höll jag mig tillbaka och var försagd och lade ej fram för eder min mening.

Jag tänkte: »Må åldern tala, och må årens mängd förkunna visdom.»

Dock, på anden i människorna kommer det an, den Allsmäktiges livsfläkt giver dem förstånd.

Icke de åldriga äro alltid visast, icke de äldsta förstå bäst vad rätt är.

10 Därför säger jag nu: Hör mig; jag vill lägga fram min mening, också jag.

11 Se, jag väntade på vad I skullen tala, jag lyssnade efter förstånd ifrån eder, efter skäl som I skullen draga fram.

12 Ja, noga aktade jag på eder. Men se, ingen fanns, som vederlade Job, ingen bland eder, som kunde svara på hans ord.

13 Nu mån I icke säga: »Vi möttes av vishet; Gud, men ingen människa, kan nedslå denne.»

14 Skäl mot min mening har han icke lagt fram, ej heller skall jag bemöta honom med edra bevis.

15 Se, nu stå de bestörta och svara ej mer, målet i munnen hava de mist.

16 Och jag skulle vänta, då de nu intet kunna säga, då de stå där och ej mer hava något svar!

17 Nej, också jag vill svara i min ordning, jag vill lägga fram min mening, också jag.

18 Ty, fullt upp har jag av skäl, anden i mitt inre vill spränga mig sönder.

19 Ja, mitt inre är såsom instängt vin, likt en lägel med nytt vin är det nära att brista.

20 Så vill jag då tala och skaffa mig luft, jag vill upplåta mina läppar och svara.

21 Jag får ej hava anseende till personen, och jag skall ej till någon tala inställsamma ord.

22 Nej, jag förstår ej att tala inställsamma ord; huru lätt kunde ej eljest min skapare rycka mig bort!

En ung man förmanar Job

(32:1—37:24)

Den unge Elihu tillrättavisar de äldre vännerna

32 De tre männen slutade nu att svara Job, därför att han betraktade sig som rättfärdig. Elihu, Barakels son från Bus, av Rams släkt, greps av vrede mot Job därför att han menade sig ha rätt mot Gud. Men han blev också vred på Jobs tre vänner, som inte kunde svara något som visade Jobs skuld. Elihu hade väntat på sin tur att tala till Job, eftersom de andra var äldre än han. Men när han såg att de inte hade något mer att komma med, greps han av vrede.

Elihu från Bus, Barakels son, började tala:

Jag är ung, och ni är gamla.
    Därför tvekade jag
    och vågade inte säga er vad jag visste.
Jag tänkte: ”Låt åldern tala
    och de många åren lära ut vishet.”
Men det är anden i människan,
    den Väldiges andedräkt,
    som gör henne förståndig.
Det är inte bara de i hög ålder som är visa,
    inte bara gamla som vet vad som är rätt.

10 Därför säger jag: Lyssna till mig!
    Också jag vill framföra vad jag vet.
11 Jag har väntat medan ni talat,
    lyssnat på ert resonemang,
när ni letat efter ord.
12     Jag har lyssnat uppmärksamt på er,
men ingen av er har lyckats motbevisa Job,
    ingen av er har kunnat bemöta hans argument.
13 Säg inte: ”Vi har funnit visheten:
    Gud, inte en människa, kan besegra honom.”
14 Han riktade aldrig sina ord mot mig,
    och jag tänker inte svara med era argument.

15 De är bestörta
    och har inget mer att komma med,
de saknar ord.
16     Ska då jag behöva vänta
när de ingenting kan säga,
    när de står där utan att kunna svara?
17 Nej, även jag vill säga mitt,
    tala om vad jag vet.
18 Jag har mycket att säga,
    och anden inom mig driver mig.
19 Mitt inre är som en vinsäck på bristningsgränsen,
    som nya vinsäckar som håller på att sprängas.
20 Jag måste få tala för att få lättnad,
    jag måste få öppna min mun och ge mina svar.
21 Jag ska inte vara partisk mot någon,
    inte heller försöka smickra någon,
22 för smickra kan jag inte – 
    då skulle min Skapare rycka bort mig.