A A A A A
Bible Book List

Job 3 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Jobs första tal:

Sedan öppnade Job sin mun och förbannade sin födelsedag. Han sade:

Låt dagen då jag föddes
        bli utplånad,
    och natten som sade:
        ”En pojke är född.”
Låt den dagen vändas i mörker,
    må Gud i höjden
        inte fråga efter den
    och inget dagsljus lysa över den.
Låt mörker och dödsskugga
        återkräva den
    och molnen sänka sig
        över den.
    Låt mörker slå den med skräck
        under dagen.
Låt den natten gripas
        av tjockaste mörker,
    låt den inte räknas
        bland årets dagar
    eller få rum i månadernas krets.
Ja, låt den natten bli ofruktsam,
    låt inget jubel höras under den.
Låt dem som besvärjer dagar
        förbanna den,
    de som kan mana fram[a] Leviatan[b].
Låt dess stjärnor förmörkas
        innan dagen gryr,
    låt den förgäves vänta efter ljus,
        låt den aldrig få se
            gryningens strålar,
10 för den stängde inte dörrarna
        till min moders liv
    och dolde inte olyckan
        för mina ögon.

11  Varför fick jag inte dö vid födseln,
    förgås när jag kom
        ur min moders liv?
12 Varför fanns knän
        som tog emot mig,
    varför bröst där jag fick dia?
13 Då hade jag legat i ro,
        jag hade sovit och vilat
14 tillsammans med kungar
        och jordens rådsherrar
    som byggde sig palatslika gravar,
15 eller med furstar som ägde guld
    och fyllde sina hus med silver.
16  Eller varför blev jag inte nergrävd
    som ett dödfött foster,
        som ett barn
            som aldrig såg ljuset?

17  Där rasar inte de gudlösa längre,
    där vilar de som uttömt sin kraft.
18 Där har alla fångar fått ro,
    de hör inte slavdrivarens röst.
19 Små och stora är där lika,
    och slaven är fri från sin herre.

20 Varför ges ljus åt den olycklige
    och liv åt plågade själar,
21  som längtar efter döden
        utan att den kommer
    och söker den mer än någon skatt,
22 som gläds i jubel och fröjdar sig
    när de finner sin grav?
23  Varför ges liv
        åt en man vars väg är dold,
    åt den som är instängd av Gud?
24  Suckar har blivit mitt dagliga bröd,
    mina sorgerop strömmar
        som vatten,
25 för det jag var rädd för
        har drabbat mig,
    det jag fasade för kommer över mig.
26  Jag får ingen rast,
        ingen ro, ingen vila,
    ångest kommer över mig.

Footnotes:

  1. 3:8 besvärjer dagar   … kan mana framAnnan översättning: ”förbannar dagar … är redo att väcka”. I hednisk vidskepelse ansågs vissa dagar mindre lyckosamma än andra.
  2. 3:8 Leviatan   Se not till 40:20.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Job 3:11 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

11  Varför fick jag inte dö vid födseln,
    förgås när jag kom
        ur min moders liv?

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Job 10:18 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

18  Varför tog du mig ut ur moderlivet?
    Om jag ändå hade dött
        innan något öga såg mig!

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jeremia 11:18-23 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Mordhot mot profeten

18 Herren uppenbarade för mig
        så att jag fick veta det,
    du lät mig se vad de hade för sig.
19  Själv var jag som ett oskyldigt lamm
        som förs bort för att slaktas,
    jag visste inte att de tänkte ut
        onda planer mot mig:
    ”Vi ska fördärva trädet
        med dess frukt,
    vi ska utrota honom
        ur de levandes land
    så att ingen mer
        minns hans namn.”

20  Men Herren Sebaot
    är en rättvis domare
        som prövar hjärtan och njurar.
    Låt mig få se din hämnd på dem,
        för jag har lagt fram
            min sak för dig.

21  Därför säger Herren så om Anatots män[a], som vill ta ditt liv och säger: ”Profetera inte i Herrens namn, om du inte vill dö för vår hand!” 22 Därför säger Herren Sebaot så: Se, jag ska straffa dem. Deras unga män ska dö för svärd och deras söner och döttrar ska dö av svält. 23 Ingen ska bli kvar av dem, för jag ska låta olycka drabba Anatots män när straffets tid kommer.

Footnotes:

  1. 11:21 Anatots män   Folket i Jeremias hemby (1:1). Jfr Luk 4:24f.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jeremia 20 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Jeremia och prästen Pashur

20  När prästen Pashur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia profetera dessa ord, lät han misshandla profeten Jeremia och satte honom i stocken i Övre Benjaminsporten till Herrens hus.

Men när Pashur dagen därpå släppte Jeremia ur stocken, sade Jeremia till honom: ”Herren kallar dig inte Pashur utan Magor-Missabib[a], för så säger Herren: Jag ska göra dig till en skräck för både dig själv och alla dina vänner. De ska falla för sina fienders svärd och dina ögon ska se det. Hela Juda ska jag ge i den babyloniske kungens hand, och han ska föra bort dem till Babel och döda dem med svärd. Alla rikedomar, ägodelar och dyrbarheter i denna stad och Juda kungars alla skatter ska jag ge i deras fienders hand. De ska ta det som byte och föra det till Babel.

Och du själv, Pashur, ska gå i fångenskap med alla som bor i ditt hus. Du ska komma till Babel, där ska du dö, och där ska du begravas med alla dina vänner som du har profeterat lögn för.”

Profetens klagan inför Herren

Du, Herre, övertalade mig,
        och jag lät mig övertalas.
    Du grep mig
        och besegrade mig.
    Jag har blivit till ständigt åtlöje,
        alla hånar mig.
Så ofta jag talar måste jag klaga,
        ropa över våld och förtryck,
    för Herrens ord drar spott och spe
        över mig dagen lång.

Men jag tänkte:
    Jag vill glömma honom
        och inte mer tala i hans namn.
    Då blev det som en brinnande eld
        i mitt hjärta, instängd i mitt inre.
    Jag ansträngde mig
        att hålla den inne
    men lyckades inte.

10  Jag hör många förtala mig,
        det är skräck från alla håll:
    ”Ange honom!”
        ”Ja, vi ska ange honom!”
    Alla som stått mig nära
        väntar på att jag ska falla.
    ”Kanske låter han lura sig,
        så kan vi besegra honom
            och ta hämnd på honom.”

11  Men Herren är med mig
        som en mäktig hjälte.
    Därför ska mina förföljare falla
        och inte besegra mig.
    De ska stå där med stor skam,
        för de har handlat utan förstånd.
    De ska drabbas av evig vanära
        som inte ska glömmas.
12  Herre Sebaot,
    du prövar den rättfärdige,
        du ser hjärtan och njurar[b].
    Låt mig se din hämnd på dem,
        för jag har överlämnat min sak
            till dig.
13 Sjung till Herren, lova Herren,
    för han räddar den fattiges själ
        ur de ondas hand.

14  Förbannad[c] är den dag
        då jag föddes!
    Låt inte dagen då min mor
        födde mig bli välsignad!
15 Förbannad är den man
    som meddelade min far:
        ”Du har fått en son!”
    och gjorde honom mycket glad.
16  Låt det gå den mannen
        som det gick för de städer
    som Herren förstörde
        utan att ångra det.
    Låt honom få höra sorgerop
        på morgonen
    och stridsrop mitt på dagen,
17 eftersom han inte dödade mig
        i moderlivet
    så att min mor fick bli min grav
        och hennes moderliv havande
            för alltid.
18 Varför kom jag ut ur moderlivet
    för att se möda och bedrövelse
        och sluta mina dagar i skam?

Footnotes:

  1. 20:3 Magor-Missabib   Betyder ”skräck från alla håll”.
  2. 20:12 hjärtan och njurar   En bild för människans innersta (jfr Ps 139:13, Upp 2:23).
  3. 20:14 Förbannad   Jfr Jobs klagan (Job 3).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jeremia 20:14 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

14  Förbannad[a] är den dag
        då jag föddes!
    Låt inte dagen då min mor
        födde mig bli välsignad!

Footnotes:

  1. 20:14 Förbannad   Jfr Jobs klagan (Job 3).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jeremia 26:7-24 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Prästerna och profeterna och allt folket hörde Jeremia tala dessa ord i Herrens hus. När Jeremia hade slutat tala allt som Herren hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: ”Du ska dö! Hur vågar du profetera i Herrens namn och säga: Det ska gå för detta hus som för Shilo, och denna stad ska ödeläggas så att ingen bor där mer?” Och allt folket gaddade ihop sig mot Jeremia i Herrens hus.

10 När Juda furstar hörde det, gick de från kungens hus upp till Herrens hus och satte sig vid ingången till Herrens nya port. 11  Då sade prästerna och profeterna till furstarna och till allt folket: ”Den här mannen förtjänar att dö! Ni har ju hört med egna öron hur han profeterat mot denna stad.”

12 Men Jeremia svarade alla furstarna och allt folket: ”Herren har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. 13  Ändra nu ert liv och era gärningar och hör Herren er Guds röst. Då kommer Herren att ångra det onda han har talat mot er. 14 Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. 15  Men det ska ni veta att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning Herren som har sänt mig till er för att säga er allt detta.”

16 Då sade furstarna och allt folket till prästerna och profeterna: ”Den här mannen förtjänar inte att dö, för han har talat till oss i Herren vår Guds namn.” 17 Några av de äldste i landet reste sig då och sade till folkets hela församling: 18  ”Mika från Moreshet profeterade på Juda kung Hiskias tid[a] och sade till hela Juda folk: Så säger Herren Sebaot:

Sion ska plöjas upp till en åker,
        Jerusalem bli en stenhop
    och tempelberget
        en skogbevuxen höjd.

19 Men lät Juda kung Hiskia med hela Juda döda honom? Fruktade han inte i stället Herren och bad till honom, så att Herren ångrade det onda som han hade talat emot dem? Drar vi inte själva över oss mycket ont nu?”

Profeten Uria

20 Där fanns också en annan man som profeterade i Herrens namn, Uria, Shemajas son, från Kirjat-Jearim. Han profeterade mot denna stad och detta land, precis som Jeremia hade gjort.

21 När då kung Jojakim med alla sina hjältar och alla furstar hörde vad han sade, ville han döda honom. Men när Uria fick höra det blev han förskräckt och flydde sin väg och kom till Egypten.

22  Då sände kung Jojakim några män till Egypten: Elnatan, Akbors son, och några andra tillsammans med honom. 23 De hämtade Uria från Egypten och förde honom till kung Jojakim.

Han lät döda honom med svärd och kastade hans döda kropp på den allmänna begravningsplatsen.

24  Men Ahikam, Shafans son, höll sin hand över Jeremia, så att man inte lämnade honom i folkets våld för att dödas.

Footnotes:

  1. 26:18 Mika … profeterade på Juda kung Hiskias tid   Ca hundra år tidigare (se Mika 3:12).
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jeremia 38:6 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias[a] brunn på vaktgården. De släppte ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten utan dy, och Jeremia sjönk ner i dyn.

Footnotes:

  1. 38:6 kungasonen Malkia   Hans personliga sigill finns bevarat.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes