Jobs svar på Elifas andra tal

16 Då tog Job till orda och sade:

(A) Det där har jag hört många gånger!
    Ni är alla bedrövliga tröstare.
Är det ingen ände
        på detta tal i vädret?
    Vad frestar dig att ta till orda?
(B) Också jag kunde tala som ni,
        om ni vore i mitt ställe.
    Jag kunde fläta samman ord mot er
        och skaka mitt huvud mot er.
Men jag skulle styrka er
        med min mun,
    mina läppars tröst
        skulle ge er lindring.
Om jag talar lindras inte min plåga,
    och tiger jag, lämnar den mig inte.

Men nu har han tömt all min kraft.
    Du har ödelagt hela mitt hus.
Du har fjättrat mig,
        det har blivit mitt vittnesbörd.
    Min tärda kropp träder upp
        och vittnar mot mig.
(C) Hans vrede sliter sönder
        och jagar mig,
    han gnisslar sina tänder mot mig.
        Min motståndare ger mig
            vassa blickar.
10 (D) De spärrar upp munnen mot mig,
        de slår mig hånfullt på kinden,
    alla gaddar ihop sig mot mig.
11 Gud utlämnar mig åt de gudlösa
    och kastar mig i de ondas händer.

12 (E) Jag satt i trygghet,
        då krossade han mig.
    Han grep mig i nacken
        och slog mig i bitar,
    han gjorde mig till sin måltavla,
13 han skjuter pilar från alla sidor,
    genomborrar mina njurar
        utan förskoning,
    häller ut min galla på marken.
14 Han bryter ner mig med slag på slag,
    stormar emot mig som en krigare.
15 Jag har sytt säcktyg över min hud
    och har sänkt mitt horn[a] i stoftet.
16 Mitt ansikte är flammigt av tårar,
    mina ögonlock mörka
        av dödsskugga,
17 (F) fastän mina händer är fria från våld
    och min bön är ren.

18 (G) Du jord, täck inte över mitt blod,
    låt mitt rop aldrig stanna
        någonstans!
19 (H) Se, redan nu har jag mitt vittne
        i himlen,
    min försvarare i höjden.
20 Min medlare är min vän[b],
    mitt öga fäller tårar inför Gud.
21 Må han skaffa rätt
        åt en man inför Gud,
    så som en människoson
        gör för sin nästa,
22 (I) för om bara några år
    ska jag vandra vägen
        utan återvändo.

Footnotes

  1. 16:15 horn   Symbol för styrka och kraft (jfr Ps 89:25, 92:11).
  2. 16:20 Min medlare är min vän   Annan översättning: ”Mina vänner hånar mig” (men jfr 33:23).