Add parallel Print Page Options

Naghambal si Elifaz

Dayon nagsabat si Elifaz nga taga-Teman, “Maakig ka bala kon maghambal ako? Indi mahimo nga maghipos lang ako. Sadto anay madamo nga mga tawo ang gintudluan mo nga magsalig sa Dios. Ginpabakod mo ang mga tawo nga maluya. Ang imo mga pulong nakapalig-on sa nagakaluya kag nagakatumba. Pero karon nga ikaw naman ang nagaantos, nagakaluya ka kag nagakatublag. Indi bala nga kon nagatahod ka sa Dios kag matarong ang imo kabuhi, may pagsalig ka kag paglaom?

“Karon, hunahunaa bala sing maayo. May tawo bala nga inosente ukon matarong nga nalaglag? Suno sa akon naobserbaran, ang nagahimo sang kalautan kag kagamo, kalautan kag kagamo man ang iya dangatan. Nagakalaglag sila sa isa lang ka huyop sang Dios. Sa iya kaakig, nagakapukan sila. 10 Bisan pareho pa sila sa isa ka makusog kag mabangis nga leon, bingawon gihapon sang Dios ang ila mga ngipon. 11 Magakalamatay sila tungod sa gutom, kag ang ila mga anak magalalapta.

12 “May ginsugid sa akon sa sekreto. Ginhutik ini sa akon 13 sa damgo sang isa ka gab-i samtang nagatulog sing mahamuok ang mga tawo. 14 Hinadlukan ako kag nagkurog ang bug-os ko nga lawas. 15 May espiritu nga naglabay[a] sa akon guya kag nagpalanindog ang akon mga balahibo. 16 Pagkauntat sini, may nakita dayon ako nga daw sa may nagatindog, pero indi ini klaro sa akon. Dayon may nabatian ako nga mahinay nga tingog nga nagasiling, 17 ‘May tawo bala nga matarong sa atubangan sang Dios? May tawo bala nga matinlo sa atubangan sang iya Manunuga? 18 Kon wala gani nagasalig ang Dios sa mga anghel nga iya mga alagad, kag makakita siya sang sayop sa ila, 19 ano pa ayhan sa mga tawo nga hinimo lang halin sa duta, nga madali lang dugmukon pareho sa sapat-sapat! 20 Buhi sila sa aga, pero pagkagab-i patay na. Indi na sila makita hasta san-o. 21 Daw sa mga tolda sila nga narumpag. Napatay sila nga kulang sing kaalam.’

Footnotes

  1. 4:15 May espiritu nga naglabay: ukon, Naghuyop ang hangin.